Про відшкодування витрат на захисти дисертацій та оплату праці вчених секретарів спеціалізованих рад

До Вищої атестаційної комісії України останнім часом звертаються керівники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, де створені і функціонують спеціалізовані вчені ради, з проханням роз’яснити ставлення ВАК до відшкодування витрат на захисти дисертацій, а також до оплати праці вчених секретарів спецрад.

ВАК України нагадує, що згідно з п.10 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» «організації, в яких створено спеціалізовані вчені ради, оплачують витрати, пов’язані з функціонуванням спеціалізованих учених рад… Керівники цих організацій зобов’язані створювати належні умови для роботи спеціалізованих учених рад. Кошти на оплату праці офіційних опонентів та їх відрядження, друкування автореферату може надавати організація, де працює чи до якої прикріплений здобувач».

Оплата будь-яких інших складових атестаційного процесу чинними нормативними документами не передбачена.

Що стосується оплати праці вчених секретарів спеціалізованих рад, які створені при вищих навчальних закладах, то, згідно з діючою практикою, праця вченого секретаря прирівнюється до певної кількості годин навчального навантаження. У науково-дослідних установах можуть бути використані інші загальновідомі механізми матеріального стимулювання цих учасників атестаційного процесу.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)