Про практику часткового відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням засідань спеціалізованих учених рад для захистів дисертацій

Практика функціонування системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні свідчить про те, що останнім часом почастішали випадки безпідставного стягнення платні із здобувачів за проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. При цьому розміри платні нерідко встановлюються керівниками установ на власний розсуд без будь-якого урахування інтересів як здобувачів та організацій, де вони працюють чи до якої прикріплені, так і спеціалізованих учених рад.

З огляду на викладене вище президія ВАК України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу керівників навчальних, наукових, науково-дослідних закладів та інших організацій, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, а також керівників зазначених рад на те, що:

– згідно з п.9 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» організації, в яких діють спеціалізовані вчені ради, забезпечуються всім необхідним для розгляду і захисту дисертацій тими відомствами, за клопотанням яких створено ці ради;

– згідно з п.10 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» організації, в яких створено спеціалізовані вчені ради, оплачують витрати, пов’язані з функціонуванням спеціалізованих учених рад.

2. Зобов’язати керівників спеціалізованих учених рад суворо дотримуватися вимог п.10 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», згідно з яким організація, де працює чи до якої прикріплений здобувач, може надавати установі, в якій функціонує спеціалізована вчена рада, кошти виключно на:

– оплату праці офіційних опонентів; оплату відряджень офіційних опонентів;

– оплату друкування авторефератів.

Просити Міністерство освіти України дати роз’яснення керівникам
навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, щодо
застосування п.1.13 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. №38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» з урахуванням вимог п. 2 цієї постанови.

Встановити, що факт порушення керівниками навчальних, наукових,
 науково-дослідних закладів та інших організацій, в яких функціонують спеціалі­ зовані вчені ради, або керівниками спеціалізованих учених рад вимог цієї постанови є підставою для негайного припинення повноважень відповідної спеціалізованої ради.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)