Затверджено зміни до Положення «Про спеціалізовані вчені ради»

 ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ

Н А К А З

19.07.2010                                                                                  № 557

 

м. Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12.08.2010 за № 680/17975

 

 

 

Про затвердження Змін 

 

до Положення про

 

спеціалізовані вчені ради

 

 

 

Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  07.03.2007 № 423 (зі змінами),

 

 

 

Н А К А З У Ю:

 

 1. Затвердити Зміни до Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом ВАК України від 29.08.2000 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 918/5139 (зі змінами), що додаються.

 2. Встановити форми документів, які використовуються спеціалізованими вченими радами відповідно до додатків 1-10, що додаються.

 3. Скасувати накази ВАК України:

від 29.05.2007 № 342 «Про затвердження нової редакції переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»;

 від 05.06.2007 № 349 «Прозатвердження зразка повідомлення про складання додаткових кандидатських іспитів здобувачем наукового ступеня кандидата наук»;

від 26.01.2008 № 63 «Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»;

від 03.03.2008 № 147 «Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»;

від 07.05.2010 № 279 «Про затвердження Переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних кадрів».

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови  ВАК України.

 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

  

Голова ВАК України                                                                                В.Ф. Мачулін

Make a comment