Нормативно-правова база

Основні нормативно-правові акти, що регламентують процедуру отримання наукового ступеня

Назва нормативно-правового акта Файл для скачування
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
Перелік спеціальностей ВАК
Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників
Положення про ВАК
НАКАЗ “Про Перелік установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт

Положення про експертну раду ВАК
Положення про Наукову громадську Раду при ВАК
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Положення про спеціалізовані вчені ради
Порядок присудження наукових ступенів
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію

omalyshenko@gmail.com
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)