Супроводження

Програма «СУПРОВОДЖЕННЯ» 

Не є таємницею те, що сучасна процедура захисту дисертацій та присудження наукових ступеней в Україні з організаційної точки зору є доволі кропіткою та забюрократизованою. Тобто, окрім досконалого наукового дослідження у вигляді дисертації, дисертант має здійснити безліч кроків до здобуття бажаного вченого ступеня.

Багатьом дисертантам важко перебороти ці перешкоди, оскільки цей нелегкий процес віднімає дорогоцінний час від наукових досліджень та/або професійної діяльності.

Перелік послуг НДК «ДЕГРІ-СЕРВІС» з супроводу та просування дисертації (дисертанта) на всіх етапах здобуття вченого ступеня:

– якісний підбір оптимальної наукової установи, кафедри та наукового керівника;

– спрощення процедури вступу в аспірантуру, оформлення статусу здобувача наукового ступеня;

– полегшення етапу здачі кандидатського мінімуму;

– публікація статей та наукових праць у фахових виданнях, що входять у Перелік ВАК, як обов`язкової вимоги, яка висувається до аспірантів та здобувачів;

– підготовка супровідних документів для розміщення публікації (рецензії, протоколи засідання кафедри та вчених рад і т.п.)

– сприяння у формуванні необхідного пакету документів на всіх етапах здобуття наукового ступеня (від заяви на право складання «кандидатського мінімуму» до протоколу засідання лічильної комісії;

– пошук офіційних опонентів і організаційно-наукова робота з ними;

– оформлення, друк і розсилка авторефератів дисертації;

– допомога в захисті дисертаційної роботи (від консультування до організації дружнього та лояльного відношення вченої ради до дисертанта);

– вирішення всіх інших організаційних завдань, які стоять перед дисертантом «до», «під час» та після захисту дисертації (в тому числі підготовка та оформлення належних документів та представлення їх у ВАКу, на основі яких приймається рішення Вченої Ради про присудження наукового ступеня та видання відповідного диплому).

♦♦♦

У будь-якому випадку, НДК «ДЕГРІ-СЕРВІС» може надати допомогу як у вигляді консультації, так і практичного сприяння у досягненні Ваших цілей у процесі здобуття вченого ступеня.

 При цьому, завжди обов`язковою умовою нашої роботи є дотримання комфортних умов співпраці, повної конфіденційності, забезпечення юридичних гарантій співробітництва, індивідуального підходу до клієнта та поставленого завдання. («Гарантії та конфіденційність»). 

♦♦♦

Таким чином, на основі нашого ефективного досвіду організаційної підтримки дисертанта та тісного співробітництва із аспірантурами провідних ВНЗ України (наукових установ), іншими профільними закладами на всіх етапах цього складного процесу, НДК «ДЕГРІ-СЕРВІС» може значно спростити Ваш шлях до отримання вченого ступеня за багатьма галузями науки.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)