Напрямки досліджень

Перелік напрямків, за якими надаються інформаційно-консультаційні послуги НДК „ДЕГРІ-СЕРВІС”*

Шифр
Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність**
Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
08
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01
Економічна теорія та історія економічної думки
економічні
08.00.02
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
економічні
08.00.03
Економіка та управління національним господарством
економічні
08.00.04
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
економічні
08.00.05
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
економічні
08.00.06
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
економічні
08.00.07
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
економічні
08.00.08
Гроші, фінанси і кредит
економічні
08.00.09
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
економічні
08.00.10
Статистика
економічні
08.00.11
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
економічні
12
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
юридичні, філософські
12.00.01
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
юридичні
12.00.02
Конституційне право; муніципальне право
юридичні
12.00.03
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
юридичні
12.00.04
Господарське право, господарсько-процесуальне право
юридичні
12.00.05
Трудове право; право соціального забезпечення
юридичні
12.00.06
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
юридичні
12.00.07
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
юридичні
12.00.08
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
юридичні
12.00.09
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
юридичні
12.00.10
Судоустрій; прокуратура та адвокатура
юридичні
12.00.11
Міжнародне право
юридичні
12.00.12
Філософія права
юридичні, філософські
21
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
юридичні, психологічні, педагогічні, військові, соціологічні, географічні,  політичні, державне управління
21.01.00
Основи національної безпеки

21.02.00
Воєнна безпека

21.03.00
Гуманітарна і політична безпека

21.04.00
Економічна безпека

21.05.00
Інформаційна безпека

21.06.00
Техногенна безпека

21.07.00
Державна безпека України

21.08.00
Міжнародна безпека

25
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ***
державне управління
13
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ**,***
педагогічні
26
КУЛЬТУРОЛОГІЯ**,***
культурологія, історичні, філософські, мистецтвознавство
27
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ**,***
соціальні комунікації, історичні
06
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ**,***
сільськогосподарські
16
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
ветеринарні, сільськогосподарські
07
ІСТОРИЧНІ НАУКИ**,***
Історичні
09
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ**,***
філософські, історичні, соціологічні
17
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО**,***
мистецтвознавство
19
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ**,***
психологічні,
юридичні

* Перелік складено згідно „Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань”, затвердженого Наказом Вищої атестаційної комісії України 23.06.2005 № 377 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України.

** Перелік може змінюватися. Точний перелік груп спеціальностей (або спеціальностей) за обраною галуззю науки та іншу інформацію можна отримати у співробітника НДК „ДЕГРІ-СЕРВІС”.

*** Перелік груп спеціальностей та спеціальності даної групи, за якими надаються інформаційно-консультаційні послуги НДК „ДЕГРІ-СЕРВІС” можна отримати у співробітника («Контакти»).

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)