Дисертант

Програма  «ДИСЕРТАНТ» 

В межах програми „ДИСЕРТАНТ” НДК „ДЕГРІ-СЕРВІС” пропонує широкий спектр послуг від формулювання теми, написання тексту дисертації до підготовки доповіді та ілюстративного матеріалу на захист, а також підготовка таких наукових розробок, як статті та автореферати.

Проведення наукових досліджень співробітниками НДК „ДЕГРІ-СЕРВІС” ґрунтується на широкому масиві як українських, так і зарубіжних літературних джерел, періодичних та наукових видань, монографій, опублікованих за останні 10-12 років, матеріалах відділу дисертацій і основних фондів Національної бібліотеки ім.В.І.Вернадського, Парламентської бібліотеки і ряду інших провідних наукових установ, а також статистичних даних Державного комітету статистики України, Національного Банку України, Міністерства Фінансів України та інших профільних установ і міністерств, матеріалах статистичної та фінансової звітності діючих підприємств.

Проведення дисертаційних досліджень та пов’язаних із ними наукових розробок здійснюється виключно кандидатами та докторами наук у відповідності до сфери свого професійного спрямування.

Здобуття ступеня кандидат наук (за системою ВАК України)*

Послуга Примітка / особливості Термін Вартість **
Кандидатська дисертація вибір і обгрунтування теми, написання робочого плану, написання безпосередньо дисертаційного дослідження, перевірка на плагіат програмою «Антиплагіат» ВАК України, безкоштовний гарантійний супровід (виправлення зауважень) 12 міс після завершення роботи. 3-12 міс.  від 80 тис.грн. 
Кандидатська дисертація «під ключ» підбір та обгрунтування теми, написання робочого плану, написання безпосередньо дисертаційного дослідження, написання автореферату дисертації, перевірка на плагіат програмою «Антиплагіат» ВАК України, написання та публікація 5 наукових статей, написання та публікація 5 тез конференції, безкоштовний гарантійний супровід (виправлення зауважень) 12 міс після завершення роботи. 3-12 міс. від 95 тис.грн.
Консультаційна та організаційна допомога різного характеру на будь-якому етапі здобуття наукового ступеня підбір аспірантури, вступ до аспірантури / прикріплення здобувачем, здача кандидатських / вступних іспитів («кандидатський мінімум»), практичні консультації та супровід нашими науковцями при написанні роботи, спрощення процедури навчання / написання дисертації на всіх етапах здобуття наукового ступеня (до отримання диплома) - договірна
Написання частини дисертації гарантія безкоштовного супроводу на наданий матеріал (в рамках затвердженого плану) 12 місяців з дати виконання роботи. 15-45 днів від 25 тис.грн.
Монографії монографії “кандидатські”, “докторські”, в “співавторстві”, інші. Від 8 д.а. - від 30 тис.грн.
Наукова стаття ВАК України підбір теми, написання наукової статті, безкоштовне гарантійне супроводження. 0,45-0,6 д.а. 3-15 днів від 2000 грн.
Наукова стаття ВАК України «під ключ» підбір теми, написання наукової статті, підбір і публікація в акредитованому ВАК України фаховому виданні. - від 2900 грн.
Публікація наукової статті підбір і вибір відповідного спеціальності видання, акредитованого ВАК. Публікація статті з різним рівнем документального забезпечення ( без рецензії, протоколу засідання кафедри, тощо). Надання друкованого примірника видання (можлива пересилка в будь-яке місто). 1-3 мес.  950 грн.
Публікація наукової статті у виданнях, які входять до списку Scopus та Thompson Reuters   підбір та розміщення статті  у відповідному оспеціальності виданні, яке входить до списку цитування Scopus та Thompson Reuters від 3 міс від 4800 грн.
Тези до наукової конференції підбір теми, написання тез до конференції, гарантійний супровід 2-5 днів від 650 грн.
Тези до наукової конференції «під ключ» підбір теми, написання тез до конференції, підбір і участь / публікація в акредитованому ВАК України науковому виданні, гарантійний супровід. 15-60 днів від 950 грн.
Складання списку джерел за темою дисертації монографії, книги, статті, дисертації України і Росії. 150-250 шт. 5-15 днів 800-1600 грн.
Підбір теми дисертації 3-5 актуальних тим відповідно до заданої тематики 7-10 днів від 1500 грн.
Обгрунтування теми дисертації актуальність, мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження, стан розробки теми, очікуване практичне значення дисертації та новизна дисертації + інші індивідуальні елементи обґрунтування, притаманні конкретній аспірантурі 7-10 днів від 2000 грн.
Складання робочого плану або план-проспекту згідно темою дисертації рекомендується складання план-проспекту (короткий зміст кожного підрозділу) для узгодження єдиної думки з науковим керівником 7-10 днів 1200 грн.

Оформлення списку використаних джерел

Оформлення списку використаних джерел (200-250 джерел) і їх бібліографічних описів у відповідності з останніми вимогами і стандартами «ВАК України»

 2-5 днів від 900 грн.
Оформлення дисертаційної роботи

Оформлення дисертаційної роботи, відповідно до вимог «ВАК України» (технічна правка: розміри і гарнітури шрифтів, поля, відступи, інтервали, виноски, формули, таблиці, схеми, інше)

2-5 днів від 1200 грн.
Редакторська вичитка дисертації Виправлення орфографічних, граматичних і пунктуаційних помилок (вичитка професійним редактором-філологом. Різна тематика)  3-7 днів від 600 грн.

Наукова вичитка дисертації

Виправлення стилістичних помилок у тексті роботи (в т.ч. видалення тавтології, незв’язності речення, русизмів, не наукових термінів і інших помилок)  3-7 днів від 900 грн.
Комплексна наукова вичитка та редагування дисертації

оформлення дисертаційної роботи + редакторська обробка дисертації + наукова вичитка дисертації + оформлення списку використаних джерел

3-7 днів 2200 грн.
Підбір літератури за темою дослідження надання в електронному або друкованому варіанті. Дисертації України / Росії, книги, монографії, наукові статті). 15-30 днів 12 тис. грн.
Доставка захищеної дисертації дисертації захищені в Україні, Російській Федерації з 1998 року. 1-4 дні 250 грн. / од.
Антиплагіат / Перевірка на плагіат перевірка программою “Антиплагіат” ВАК України + видача Сертифіката 3-7 днів 5500 грн.
Антиплагіат / Перевірка на плагіат перевірка програмою «Антиплагіат» на предмет запозичень з середовища Інтернет. 2-4 дні 1800 грн.
Усунення плагіату перетворення плагіату в унікальний шляхом: 1) редакторської обробки 2) створення нового унікального тексту, із збереженням ідеї 5-25  днів 50-200 грн./А4
Написання автореферату дисертації згідно з вимогами ВАКу. Безкоштовна гарантія супроводу. 5-10 днів 4000 грн.
Відгук на дисертацію / автореферат дисертації відгук від профілюючого фахівця (кандидата / доктора наук) 7-18 днів 1200 / 500 грн.
Реферат для аспіранта варіанти 25-30 і 40 сторінок 2-10 днів від 1500 грн.
MBA освіта Україна / Європа / США / Канада. Дипломні проекти, консультаційні проекти, інше. - Договірна

* Співпрацюючи з нами ви можете бути впевненими в:

 - Комфортних умовах співпраці;

 - Юридичних гарантіях співробітництва;

 - Повній конфіденційності з нашої сторони;

 - Передачі вам авторських прав на рукописи;

 - Індивідуальному підході до Вас і до Вашого завдання;

 - Унікальності написаної роботи (кожна дисертація перевіряється на наявність запозичень за допомогою різних програм «Антиплагіат» (в т.ч. ВАКівським);

 - Прийнятних цінах і гнучкій системі оплати послуг (немає необхідності в 100% передоплаті). 

** ціни є базовими. Точна вартість визначається після обговорення плану / план-проспекту дослідження, термінів виконання, термінів гарантійного обслуговування, інших додаткових особливих умов замовлення. 

У разі виникнення будь-яких питань і отримання інформації, звертайтеся за вказаними контактами (044) 331-88-68, (067) 707-88-78.

Здобуття ступеня доктор наук (за системою ВАК України)*

Послуга Примітка / особливості Термін Вартість **
Докторська дисертація вибір і обгрунтування теми дисертації, написання робочого плану/план-проспекту, написання безпосередньо дисертаційного дослідження, перевірка на плагіат програмою «Антиплагіат» ВАК України, безкоштовний гарантійний супровід (виправлення зауважень) 18 міс після завершення роботи. 6-18 міс. від 180 тис.грн.
Докторська дисертація «під ключ» підбір та обгрунтування теми дисертації, написання робочого плану/ план-проспекту, написання безпосередньо дисертаційного дослідження, написання автореферату дисертації, перевірка на плагіат програмою «Антиплагіат» ВАК України, написання та публікація 25 наукових статей, написання та публікація 15 тез конференції, безкоштовний гарантійний супровід (виправлення зауважень) 18 міс. після завершення роботи. 6-18 міс. від 260 тис.грн.
Консультаційна та організаційну допомогу різного характеру на будь-якому етапі отримання наукового ступеня підбір докторантури, вступ до докторантури, практичні консультації та супровід нашими науковцями при написанні роботи, підбір та робота з опонентами/рецензентами, організація захисту дисертації, спрощення процедури навчання / написання дисертації на всіх етапах здобуття вченого ступеня (до отримання диплома) - договірна
Написання частини дисертації гарантія безкоштовного супроводу на наданий матеріал (в рамках затвердженого плану) протягом 18 міс. після завершення роботи 20-60 днів 30-65 тис.грн.
Монографії монографії “кандидатські”, “докторські”, в “співавторстві”, інші. Від 8 д.а. - 30 тис.грн.
Наукова стаття ВАК України підбір теми, написання наукової статті, безкоштовне гарантійне супроводження. 0,7-0,9 д.а. 3-15 днів від 2000 грн.
Наукова стаття ВАК України «під ключ» підбір теми, написання наукової статті, підбір і публікація в акредитованому ВАК України фаховому виданні - від 2900 грн.
Публікація наукової статті підбір і вибір видання, акредитованого ВАК у відповідності до спеціальності. Оформлення та публікація статті. Надання друкованого примірника видання (можлива пересилка в будь-яке місто). 1-3 міс. 900 грн.
Тези до наукової конференції підбір теми, написання тез до конференції, гарантійний супровід 2-5 днів 700 грн.
Тези до наукової конференції «під ключ» підбір теми, написання тез до конференції, підбір і участь / публікація у науковому виданні, акредитованому ВАК України, гарантійний супровід. 15 днів – 2 міс. 1000 грн.
Складання списку джерел за темою дисертації монографії, книги, статті, дисертації України і Росії. 350-550 шт. 5-15 днів 2400-3400 грн.
Підбір теми дисертації 3 акутальные темы в соответствии с заданной тематикой 12-18 днів 1600-2400 грн.
Обгрунтування теми дисертації актуальність, мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження, стан розробки теми, очікуване практичне значення дисертації та новизна дисертації + інші індивідуальні елементи обґрунтування, притаманні конкретній докторантурі 15-25 3200-4000 грн.
Складання робочого плану або план-проспекту згідно темою дисертації Рекомендується складання план-проспекту (короткий зміст кожного підрозділу) для узгодження єдиної думки з науковим керівником 20-45 700-1000
Оформлення дисертаційної роботи, згідно з вимогами ВАК України вступ, основна частина, список використаних джерел, додатки + автореферат дисертації 2-10 днів від 5400 грн.
Наукова вичитка та редагування дисертації вичитування на предмет виявлення та виправлення помилок стилістичного на грамматичного характеру 12-21 день від 4000 грн.
Підбір літератури за темою дослідження надання в електронному або друкованому варіанті. Дисертації України / Росії, книги, монографії, наукові статті). 20-45 днів 16-34 тис.грн.
Доставка захищеної дисертації дисертації захищені в Україні, Російській Федерації з 1998 року. 2-4 дня 250 грн / од.
Антиплагіат / Перевірка на плагіат перевірка програмою “Антиплагіат” ВАК України 3-7 днів 7000 грн.
Антиплагіат / Перевірка на плагіат перевірка програмою «Антиплагіат» на предмет запозичень з середовища Інтернет. 2-4 дня 200
Усунення плагіату перетворення плагіату в унікальний текст шляхом: 1) редактірской обробки 2) створення нового унікального тексту, із збереженням ідеї 5-25  днів від 100 грн. /А4
Написання автореферату дисертації згідно з вимогами ВАКу. Безкоштовна гарантія супроводу. 5-10 днів 8000 грн.
Відгук на дисертацію / автореферат дисертації відгук від профілюючого фахівця (кандидата / доктора наук) 7-18 днів 400-500
Обробка монографії редагування та вичитка монографії (усунення стилістичних і граматичних помилок), 150-200 стр.А4 15-25 днів 800-1000 грн.
MBA освіта Україна / Європа / США / Канада. Дипломні проекти, консультаційні проекти, інше. - договірна

* Співпрацюючи з нами ви можете бути впевненими в:

 - Комфортних умовах співпраці;

 - Юридичних гарантіях співробітництва;

 - Повній конфіденційності з нашої сторони;

 - Передачі вам авторських прав на рукописи;

 - Індивідуальному підході до Вас і до Вашого завдання;

 - Унікальності написаної роботи (кожна дисертація перевіряється на наявність запозичень за допомогою різних програм «Антиплагіат» (в т.ч. ВАКівським);

 - Прийнятних цінах і гнучкій системі оплати послуг (немає необхідності в 100% передоплаті).

** ціни є базовими. Точна вартість визначається після обговорення плану / план-проспекту дослідження, термінів виконання, термінів гарантійного обслуговування, інших додаткових особливих умов замовлення. 

У разі виникнення будь-яких питань і отримання інформації, звертайтеся за вказаними контактами (044) 331-88-68, (067) 707-88-78.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)