Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Гемостаз у здорових жінок, його порушення та пептидна регуляція при епітеліальних ектопіях слизової оболонки шийки матки (клініко-експериментальне дослідження)
2002 Клініко-морфологічні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при ВІЛ-інфекції у вагітних
2002 Патофізіологічна інтерпретація вмісту простагландину Е-2 і цитокінів у крові хворих на запалення біля носових пазух різного ступеня важкості
2002 Обгрунтування технологічної схеми та основних параметрів різального пристрою рисозбирального комбайну обчісувального титу.
2002 Синтез та спектроскопія хелато-фталоціанінових комплексів титану(IV), цирконію(IV) та гафнію(IV)
2002 Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.)
2002 Еволюція проблематики і поетики у драматургії Людмили Старицької-Черняхівської
2002 Особливості детоксикуючої системи у щурів різного віку за дії кадмію та корекції антиоксидантами та ентеросорбентами
2002 Формування системи управління промисловою власністю
2002 Приготування та властивості каталізаторів на основі синтетичних глин
2002 Дослідження функціональних властивостей латротоксинподібного білка як можливого учасника процеса нейросекреції
2002 Експериментальне обгрунтування ефективного використання кормів власного виробництва, збагачених БВК «мультигейн», у годівлі свиней.
2002 Економічна ефективність реконструкції залізничних мостів України
2002 Оптимальні поперечні перерізи стиснуто-зігнутих та розтягнуто-зігнутих сталевих стержнів за умови міцності в області обмежених пластичних деформацій
2002 Моделювання системи компенсації еколого-економічних збитків
2002 Трансуретральна резекція в комплексному лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози
2002 Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов)
2002 Етнопсихологічні чинники виникнення особистісних проблем дитини.
2002 Поствакцинальні віруснейтралізуючі антитіла до поліовірусів трьох типів та чинники, що впливають на їх рівні
2002 Корекція імунометаболічних порушень при гострому пієлонефриті за допомогою транскутанного лазерного опромінення крові.
2002 Фінансова база розвитку підприємств малого бізнесу в Україні.
2002 Встановлення умов поверхневого тріщиноутворення при циклічному деформуванні сталей енергетичного устаткування у водних середовищах
2002 Експериментально-клінічне обгрунтування використання ацетонвмісних та етанолвмісних адгезивних систем при реставраціях зубів у різних вікових групах
2002 Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних порушень при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота
2002 Формування і реалізація інвестиційного потенціалу в перехідній економіці на основі фіскального регулювання
2002 Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України.
2002 Англомовні запозичення в українській правничій термінології
2002 Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. ХХ ст.).
2002 Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. — першій половині ХVІІ ст.
2002 Фазові перетворення в багатошарових плівкових системах Sc/Si і Sc/W/Si/W
2002 Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства.
2002 Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку.
2002 Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мови
2002 Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин.
2002 Клініко-психопатологічні особливості формування невротичних розладів на фоні органічної патології головного мозку
2002 Народний театр товариства «Українська Бесіда» у Львові: Завершальний період діяльності (1918 — 1924 рр.)
2002 Перший державний український театр: український Національний Театр, Київ, 1917 — 1918
2002 Маркування генів Vrn і Ppd м’якої пшениці методами ПЛР-аналізу.
2002 Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізним оебренням
2002 Макромоделі на основі В-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки
2002 Вдосконалення формувачів імпульсів управління для блокованих тиристорів
2002 Діагностика та лікування черепно-мозкових травм у собак
2002 Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства.
2002 Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова)
2002 Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища
2002 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушенням психічного розвитку
2002 Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і — 1990-і роки)
2002 Формування та дослідження двовимірних фотонних структур на основі макропористого кремнію.
2002 Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі
2002 Рівень життя населення України: методи аналізу та напрями підвищення
2002 Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки
2002 Синтез та будова поліядерних макробіциклічних трис-діоксиматних комплексів заліза (II)
2002 Напружено-деформований стан бетону при короткочасному та тривалому повторному одновісному та двовісному стиску
2002 Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлених порушень
2002 Коренева гниль сочевиці та заходи з обмеження її розвитку в умовах південного сходу України
2002 Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників
2002 Напрями розвитку та розміщення молочного скотарства і підвищення його економічної ефективності
2002 Організаційно-економічний розвиток систем зв’язку залізничного транспорту
2002 Роль ксантиноксидазно-ксантиндегідрогеназної системи в механізмі дії ксенобіотиків
2002 Ліквідність та платоспроможність комерційного банку
2002 Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження в системі «паразит-хазяїн» та вплив на неї нематоцидних препаратів.
2002 Вплив змін у структурі популяцій шовковичного та непарного шовкопрядів на динаміку їх життєздатності і продуктивності
2002 Створення та дослідження технології брикетування порошкових відходів алюмінієвого виробництва
2002 Поверхневі поляритони в двовимірних електронних системах та напівмагнітних напівпровідниках
2002 Метод прогнозування тривалої міцності металевих матеріалів різних класів на великі строки служби
2002 Розробка і дослідження двох»ярусного безтраншейного укладача підземних комунікацій
2002 Створення на основі теорії R-функцій методів і програмного забезпечення для розв’язання задач повзучості пластин складної форми
2002 Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації національної економіки
2002 Формування та функціонування ринку продукції бджільництва в Україні
2002 Математичне моделювання дифузії і споживання кисню і глюкози в злоякісних пухлинах.
2002 Проблеми розвитку і роль ритуального танцю у ранньохристиянській культурі
2002 Розробка методу і технічних засобів забезпечення безпеки людей при пожежах у метрополітені.
2002 Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головнго мозку людини
2002 Створення композиції координаційних сполук біометалів і вітамінів групи В та експериментальне обгрунтування її застосування для підвищення резистентності організму.
2002 Поетика сучасної української прози: особливості «нової хвилі»
2002 Вінок сонетів в українській поезії. Генезис та історія розвитку
2002 Ідеологічний та національно-культурний компоненти в семантичній структурі лексики політичного дискурсу (на матеріалі франко- і російськомовної преси 90-х років)
2002 Засоби інтеграції іншокодових повідодмлень у текст (на матеріалі наукової та художньої англомовної прози)
2002 Підвищення безпеки будівельних об’єктів за рахунок забезпечення нормального функціонування будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах
2002 Удосконалення дорожнього районування за умовами експлуатації автомобільних доріг (на прикладі Непалу)
2002 Закономірності розвитку руйнувань нежорстких дорожніх одягів як основа для планування ремонтних робіт (на прикладі автомобільних доріг Ємену)
2002 Метафізичні інтенції української повісті 20-х років ХХ століття
2002 Формування системи політичних цінностей у сучасному соціумі
2002 Лінгвостилістичний потенціал лексики мовленнєвої дії в художньому тексті (на матеріалі творів О.І. Купріна і В.В. Вересаєва).
2002 Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах
2002 Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання.
2002 Комплексна оцінка ефективності використання брефо-керамічного пластичного матеріалу в профілактиці післяопераційної атрофії а%

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)