Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Гемостаз у здорових жінок, його порушення та пептидна регуляція при епітеліальних ектопіях слизової оболонки шийки матки (клініко-експериментальне дослідження)
2002 Клініко-морфологічні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при ВІЛ-інфекції у вагітних
2002 Патофізіологічна інтерпретація вмісту простагландину Е-2 і цитокінів у крові хворих на запалення біля носових пазух різного ступеня важкості
2002 Обгрунтування технологічної схеми та основних параметрів різального пристрою рисозбирального комбайну обчісувального титу.
2002 Синтез та спектроскопія хелато-фталоціанінових комплексів титану(IV), цирконію(IV) та гафнію(IV)
2002 Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.)
2002 Еволюція проблематики і поетики у драматургії Людмили Старицької-Черняхівської
2002 Особливості детоксикуючої системи у щурів різного віку за дії кадмію та корекції антиоксидантами та ентеросорбентами
2002 Формування системи управління промисловою власністю
2002 Приготування та властивості каталізаторів на основі синтетичних глин
2002 Дослідження функціональних властивостей латротоксинподібного білка як можливого учасника процеса нейросекреції
2002 Експериментальне обгрунтування ефективного використання кормів власного виробництва, збагачених БВК "мультигейн", у годівлі свиней.
2002 Економічна ефективність реконструкції залізничних мостів України
2002 Оптимальні поперечні перерізи стиснуто-зігнутих та розтягнуто-зігнутих сталевих стержнів за умови міцності в області обмежених пластичних деформацій
2002 Моделювання системи компенсації еколого-економічних збитків
2002 Трансуретральна резекція в комплексному лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози
2002 Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов)
2002 Етнопсихологічні чинники виникнення особистісних проблем дитини.
2002 Поствакцинальні віруснейтралізуючі антитіла до поліовірусів трьох типів та чинники, що впливають на їх рівні
2002 Корекція імунометаболічних порушень при гострому пієлонефриті за допомогою транскутанного лазерного опромінення крові.
2002 Фінансова база розвитку підприємств малого бізнесу в Україні.
2002 Встановлення умов поверхневого тріщиноутворення при циклічному деформуванні сталей енергетичного устаткування у водних середовищах
2002 Експериментально-клінічне обгрунтування використання ацетонвмісних та етанолвмісних адгезивних систем при реставраціях зубів у різних вікових групах
2002 Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних порушень при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота
2002 Формування і реалізація інвестиційного потенціалу в перехідній економіці на основі фіскального регулювання
2002 Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України.
2002 Англомовні запозичення в українській правничій термінології
2002 Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. ХХ ст.).
2002 Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. — першій половині ХVІІ ст.
2002 Фазові перетворення в багатошарових плівкових системах Sc/Si і Sc/W/Si/W
2002 Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства.
2002 Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку.
2002 Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мови
2002 Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин.
2002 Клініко-психопатологічні особливості формування невротичних розладів на фоні органічної патології головного мозку
2002 Народний театр товариства "Українська Бесіда" у Львові: Завершальний період діяльності (1918 — 1924 рр.)
2002 Перший державний український театр: український Національний Театр, Київ, 1917 — 1918
2002 Маркування генів Vrn і Ppd м’якої пшениці методами ПЛР-аналізу.
2002 Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізним оебренням
2002 Макромоделі на основі В-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки
2002 Вдосконалення формувачів імпульсів управління для блокованих тиристорів
2002 Діагностика та лікування черепно-мозкових травм у собак
2002 Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства.
2002 Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова)
2002 Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища
2002 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушенням психічного розвитку
2002 Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і — 1990-і роки)
2002 Формування та дослідження двовимірних фотонних структур на основі макропористого кремнію.
2002 Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі
2002 Рівень життя населення України: методи аналізу та напрями підвищення
2002 Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки
2002 Синтез та будова поліядерних макробіциклічних трис-діоксиматних комплексів заліза (II)
2002 Напружено-деформований стан бетону при короткочасному та тривалому повторному одновісному та двовісному стиску
2002 Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлених порушень
2002 Коренева гниль сочевиці та заходи з обмеження її розвитку в умовах південного сходу України
2002 Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників
2002 Напрями розвитку та розміщення молочного скотарства і підвищення його економічної ефективності
2002 Організаційно-економічний розвиток систем зв’язку залізничного транспорту
2002 Роль ксантиноксидазно-ксантиндегідрогеназної системи в механізмі дії ксенобіотиків
2002 Ліквідність та платоспроможність комерційного банку
2002 Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження в системі "паразит-хазяїн" та вплив на неї нематоцидних препаратів.
2002 Вплив змін у структурі популяцій шовковичного та непарного шовкопрядів на динаміку їх життєздатності і продуктивності
2002 Створення та дослідження технології брикетування порошкових відходів алюмінієвого виробництва
2002 Поверхневі поляритони в двовимірних електронних системах та напівмагнітних напівпровідниках
2002 Метод прогнозування тривалої міцності металевих матеріалів різних класів на великі строки служби
2002 Розробка і дослідження двох"ярусного безтраншейного укладача підземних комунікацій
2002 Створення на основі теорії R-функцій методів і програмного забезпечення для розв’язання задач повзучості пластин складної форми
2002 Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації національної економіки
2002 Формування та функціонування ринку продукції бджільництва в Україні
2002 Математичне моделювання дифузії і споживання кисню і глюкози в злоякісних пухлинах.
2002 Проблеми розвитку і роль ритуального танцю у ранньохристиянській культурі
2002 Розробка методу і технічних засобів забезпечення безпеки людей при пожежах у метрополітені.
2002 Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головнго мозку людини
2002 Створення композиції координаційних сполук біометалів і вітамінів групи В та експериментальне обгрунтування її застосування для підвищення резистентності організму.
2002 Поетика сучасної української прози: особливості "нової хвилі"
2002 Вінок сонетів в українській поезії. Генезис та історія розвитку
2002 Ідеологічний та національно-культурний компоненти в семантичній структурі лексики політичного дискурсу (на матеріалі франко- і російськомовної преси 90-х років)
2002 Засоби інтеграції іншокодових повідодмлень у текст (на матеріалі наукової та художньої англомовної прози)
2002 Підвищення безпеки будівельних об’єктів за рахунок забезпечення нормального функціонування будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах
2002 Удосконалення дорожнього районування за умовами експлуатації автомобільних доріг (на прикладі Непалу)
2002 Закономірності розвитку руйнувань нежорстких дорожніх одягів як основа для планування ремонтних робіт (на прикладі автомобільних доріг Ємену)
2002 Метафізичні інтенції української повісті 20-х років ХХ століття
2002 Формування системи політичних цінностей у сучасному соціумі
2002 Лінгвостилістичний потенціал лексики мовленнєвої дії в художньому тексті (на матеріалі творів О.І. Купріна і В.В. Вересаєва).
2002 Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах
2002 Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання.
2002 Комплексна оцінка ефективності використання брефо-керамічного пластичного матеріалу в профілактиці післяопераційної атрофії альвеолярного відростка
2002 Неоліт Волині
2002 Пропедевтична робота з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі
2002 Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) при запрограмованій загибелі клітин
2002 Комп’ютерна діагностика для побудови композиції в художній гімнастиці
2002 Регенерація тканин слизової оболонки порожнини рота при кріо- і термодеструкціях
2002 Мережева система теплового проектування МЕП, багатоваріантних стосовно конструктивно-технологічного виконання
2002 Забезпечення діагностованості аналогових пристроїв перетворення сигналів на етапі автоматизованого проектування
2002 ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕБІВОЛОЛУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІТРАЛЬНИХ ВАД
2002 Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті
2002 Методи та моделі вартісної оцінки інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання
2002 Природна резистентність і продуктивність телиць симентальської та червоно-рябої порід при різних абіотичних факторах в умовах Лісостепу України
2002 Національний менталітет як об’єкт етнополітологічного аналізу.
2002 Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи
2002 Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Чорнобривці (Tagetes L.)
2002 Розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України.
2002 Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості.
2002 "Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога)".
2002 Підвищення економічної ефективності функціонування селянських (фермерських) господарств
2002 Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства
2002 Розробка комбінованого процесу та пристрою смаження січених кулінарних виробів
2002 Формування споживних властивостей паст із гарбуза та моркви
2002 Удосконалення процесу та обладнання для пастеризації молока інфрачервоним випромінюванням
2002 Розробка технології сумішей сухих функціональних для виробництва емульсійних соусів
2002 Екологічний стан пригирлових зон північно-західної частини Чорного моря
2002 Моделювання структури граничного шару атмосфери і розповсюдження забруднюючих речовин (на прикладі В’єтнаму)
2002 Мінімізація втрат електроенергії в системах електропостачання рухомих об’єктів
2002 Змішаний метод скінченних елементів у задачах на власні значення пологих оболонок
2002 Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст.
2002 Метаболічні та клінічні ефекти статинів та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту при ішемічнії хворобі серця
2002 Натрійуретичний гормон та калій-натрієвий обмін при порушеннях ритму серця у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця
2002 Безконтактні теплові методи виявлення трубопроводів та дефектів в них
2002 Розробка і дослідження системи газотурбінного наддуву чотиритактного трициліндрового двигуна
2002 Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в ситемі соціалізації особистості
2002 Каскадні термоелектричні охолоджувачі для об’єктів напівпровідникової оптоелектроніки.
2002 Економічні відносини у зернопродуктовому комплексі Вінниччини
2002 Плазуни півдня степової зони України (поширення, мінливість, систематика та особливості біології)
2002 Маркетинг у професійному футболі
2002 Кооперування підприємств у сучасних умовах господарювання (за матеріалами виробників телекомунікаційного обладнання в Україні)
2002 Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських форм з альбендазолом для застосування у ветеринарній медицині
2002 Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні.
2002 Розробка методів синтезу рацемічних та оптично активних фторовмісних b-амінокислот
2002 Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах сполук А3В5
2002 Профілактика інтраопераційного ВІЛ-інфікування хірургів
2002 Розвиток науки аграрного права
2002 Правове регулювання усиновлення в Україні
2002 Археологічні культури пізнього енеоліту ранньої бронзи Дніпро-Донського межиріччя (за матерілами поселень).
2002 Соціально-економічне становище та культурний розвиток німців у Галичині (1772 — 1923 рр.)
2002 Динаміка фонетичної структури слова в аспекті сучасної американської вимовної норми (на матеріалі лексикографічних джерел).
2002 Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України
2002 Населення степів Північного Причорномор’я VI — початку VIII ст.
2002 Новий клас аподизуючих діафрагм на основі забарвлених фотополімерів
2002 Дослідження збуджень електронного газу в кристалах германію методом непружного розсіяння світла
2002 Особливості трансформації соціального контролю
2002 Вплив сибіркового антигену на імунну систему молодняка великої рогатої худоби
2002 Зменшення димності відпрацьованих газів великовантажних дизельних автомобілів застосуванням у випускній системі каталітичних нейтралізаторів
2002 Особливості п’єзоопору в неопромінених і гамма-опромінених монокристалах германію та кремнію
2002 . Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства
2002 Робота над відокремленими членами речення як засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагогічних коледжів
2002 Особливості взаємодії деяких білків ссавців з мелітином і ліпофорином комах.
2002 Дидактичні засади використання музичного мистецтва у професійній підготовці майбутніх учителів історії
2002 Курганне будівництво скіфів у V-IV ст. до Н.Х. (за матеріа-лами поховальних комплексів Дніпро-Молочанського межиріччя)
2002 Формування високоміцних паяних з’єднань нітридо-кремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями системи мідь-галій-титан.
2002 Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення
2002 Математичне моделювання прямих та обернених задач екології
2002 Формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу
2002 Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ-початок ХХ століття)
2002 Поверхневі ліпіди зерен сорго та кукурудзи
2002 Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької області)
2002 Моделювання управління розвитком підприємства
2002 Клініко-імунологічна характеристика перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С у Закарпатській області.
2002 Специфічна профілактика колібактеріозу та рота-, коронавірусних інфекцій новонароджених телят
2002 Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького.
2002 Структурний рельєф Південного Розточчя.
2002 Моделювання втратного стиску зображень з використанням теорії полюсів.
2002 Методи та засоби розв’язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів
2002 Системи контролю кінетики процесів седиментації та дифузії магнітооброблених суспензій цукрового виробництва
2002 Складчасті склепіння, що трансформуються
2002 Концепт "громадянське суспільство" в історії та теорії політичної думки
2002 Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації
2002 Ефективність застосування різних видів органічних добрив під цукрові буряки на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
2002 Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні
2002 Соціальна зумовленість і механізми впровадження освітніх реформ.
2002 Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком
2002 Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві
2002 Компенсаційно-адаптаційні механізми судинної системи головного мозку в умовах артеріовенозного свища магістральних судин шиї (експериментальне дослідження).
2002 Особливості фенотипічних ознак і генетичних маркерів у чоловіків, хворих на ІХС
2002 Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України.
2002 Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю
2002 Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку
2002 Адміністративно-територіальна координація діяльності суб’єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні.
2002 Дослідження здоров’я та способу життя сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та розробка моделі профілактичних заходів
2002 Соціально-гігієнічні проблеми ревматизму серед міського населення та наукове обґрунтування шляхів їх вирішення
2002 Наукове обґрунтування системи медико-організаційних заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності льотного складу ВПС України
2002 Диференційоване хірургічне лікування фронто-базальних ушкоджень
2002 "Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців у ХІІІ — XVI ст."
2002 Моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань
2002 Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети Харківського Лісостепу.
2002 Педагогічні умови оптимізації процесу особистісного самовираження старшокласників
2002 Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту, ускладненого парапанкреатитом
2002 Симетричні підмножини та фарбування груп
2002 1. Фінансовий менеджмент в бурякоцукровому підкомплексі України
2002 Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 — 1925 рр.).
2002 Правове регулювання грошової системи України
2002 Оптимізація протизапальної терапії бронхіальної астми у дітей
2002 "Структуроутворення при комбінованій обробці порошкових евтектичних та перитектичних сталей, що забезпечує підвищення стійкості ріжучого інструменту"
2002 Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на функції органів травлення та крові (моделі та механізми)
2002 Структура і функціональні властивості еритроцитів та їх зміни при лікуванні телят, хворих на бронхопневмонію
2002 А- і D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика)
2002 Стратегія розвитку регіонального аграрного ринку та його інфраструктури.
2002 Динаміка показників церебрального метаболізму в ході інтенсивної терапії алкогольного делірію
2002 Розробка методів та алгоритмів розв’язання задачі Штейнера на площині
2002 Становлення малого бізнесу регіону та підтримка його розвитку (на прикладі Херсонської області)
2002 Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва)
2002 Застосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів.
2002 Психологічні особливості уявлення та переживання насильства молодшими підлітками та юнаками (психосемантичний підхід)
2002 Покращення швидкісних властивостей автомобілів КрАЗ за рахунок оптимізації передаточних чисел трансмісії.
2002 Покращення паливних і екологічних показників спеціальних автомобілів системою стабілізації їх швидкісного режиму.
2002 Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України.
2002 Патріотичне виховання
2002 . Підготовка дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі (на матеріалі роботи навчально-виховного комплексу — загальноосвітня школа І ступеня — гімназія)
2002 Вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на народжуваність населення радіоактивно забруднених територій України та шляхи її поліпшення
2002 Ключові концепти поетичної картини світу М. Гумільова в метафоричному осмисленні
2002 Кредитування населення на споживчі потреби
2002 Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті роки ХІХ — початок ХХ ст.)
2002 Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки перспективних ефіроолійних рослин в умовах Херсонської області
2002 Регенераційна здатність та стеблове живцювання інтродукованих деревних листяних рослин на південному сході України
2002 Структура основних типів рослинних угруповань західних районів Криворізького залізорудного басейну, стан та прогноз розвитку
2002 1. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами
2002 Теорія магнетронів на просторовій гармоніці з холодним вторинно-емісійним катодом.
2002 Основні задачі теорії пружності для півплощини з отворами та тріщинами
2002 Структура валового внутрішнього продукту України за категоріями доходу
2002 Оцінки впливу зсувної жорстокості на деформований стан трансверсально-ізотропних оболонок, послаблених отворами.
2002 Назви одягу в угорських говорах Закарпаття
2002 Географічні назви м. Ужгорода та його околиць
2002 Раннє виявлення осередків ландшафних пожеж та прогноз динаміки їх розповсюдження
2002 Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. XVIII — на початку XIX ст.
2002 Забезпечення якості деталей поршневої групи методом оперативного прогнозування
2002 Кристалоструктурнi змiни на початкових етапах вiдпуску мартенситу високовуглецевих Fe-Al сплавiв
2002 Методика оцінювання впливу індивідуальних осоособливос тей на злітні характеристики поповітряних суден
2002 Економіко-організаційні засади розвитку нафтоналивного флоту України
2002 Статистичне забезпечення дослідження ефективності видів економічної діяльності
2002 Діагностика та тактика лікування залишкових звужень вивідного тракту правого шлуночка після крізьшкірної балонної вальвулопластики клапанного стенозу легеневої артерії.
2002 Клініко-патогенетичне значення морфометричних показників еритроцитів периферичної крові, систем перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при вірусних гепатитах у дітей
2002 Обґрунтування параметрів внутрішньокамерного завантаження вертикальних вібраційних млинів
2002 Обгрунтування параметрів та конструкцій двошарових гумо-тросових конвеєрних стрічок для гірничих підприємств
2002 Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90-х роках ХХ ст.
2002 Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій
2002 Вплив тензорних сил на спектроскопічні характеристики двоферміонних систем
2002 Радіаційно- і термоіндуковані оптичні властивості кристалів YAlO3 та LiNbO3
2002 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах
2002 Автономне оптимальне оцінювання стохастичних відхилень ЛА від траєкторії крейсерського польоту
2002 Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми молодшого шкільного віку
2002 Експериментальні дослідження стисливості водонасичених лесовидних основ
2002 Динаміка процессу перемотки довгомірних виробів в машинах для виробництва стальних канатів.
2002 Роль вільних економічних зон у формуванні ринкового господарства (на прикладі Китаю)
2002 Оподаткування суб’єктів малого підприємництва за спрощеною системою
2002 Операційні методи моделювання та обробки сигналів при моніторингу динамічних систем в програмних середовищах Mathematica та LabVIEW
2002 Інтродукція селекційних форм Morus alba L. на Південному Сході України
2002 Біологічні особливості вегетативного розмноження інтродукованих хвойних на Південному Сході України
2002 Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів.
2002 Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей.
2002 Порушення систем гемостазу, клітинного і гуморального імунітету при запальних та дистрофічно-запальних захворюваннях пародонту у підлітків та їх корекція у комплексному лікуванні
2002 Маркери ендотоксемії при гнійно-запальних процесах
2002 Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина).
2002 Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічним навчальним закладом.
2002 Управління загальноосвітнім навчальним
2002 Становлення і розвиток комп’ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України
2002 Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку
2002 Підвищення надійності транспортного обслуговування при здійсненні експедиційної діяльності (на прикладі міжнародних автомобільних перевезень)
2002 Удосконалення методики організації автобусних перевезень в транспортній системі міст
2002 Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge
2002 Києво-Печерський розспів як церковно-співочий феномен української культури
2002 Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень
2002 Формування творчої активності молодших школярів засобами української народної іграшки
2002 Оптимізація структури та засобів телекомунікацій при проектуванні та в процесі експлуатації регіональної системи зв’язку
2002 Формування в учнів старших класів прийомів діалогічного читання художнього тексту.
2002 Психічне здоров’я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу.
2002 Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних закладах освіти.
2002 Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих лижників-двоборців
2002 Комп’ютеризація праці вчителя фізичного виховання
2002 Комп’ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання)
2002 Особливості діагностики і лікування вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки мирного часу.
2002 Формування риторичних умінь у майбутніх соціальних педагогів.
2002 Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи.
2002 Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення учнів на уроках трудового навчання в основній школі.
2002 Підготовка студентів педагогічного факультету до економічного виховання молодших школярів.
2002 Фразеологічні одиниці з компонентом "власне ім’я" в сучасній українській мов:структурно-семантичний аспект
2002 Стан здоров’я юнаків з обмеженою придатністю до служби у армії та підходи до удосконалення їх лікування.
2002 Поетика романтичного історичного роману: “Собор Паризької Богоматері” В.Гюго
2002 Вставні і вставлені компоненти у структурі висловлювання і тексту
2002 Агроландшафтні системи Чернівецької області, проблеми використання і оптимізації.
2002 Повтор як засіб експресивного синтаксису поетичного мовлення 60-х років ХХ століття
2002 Розробка методу дослідження і аналіз процесів гідродинаміки та теплообміну в сталеплавильній ванні при електромагнітному впливі на розплав.
2002 Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвищення
2002 Оперативне розподілення потоків порожніх вагонів на полігоні дирекції перевезень
2002 Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій та застосування до рядів Діріхле
2002 Злочини проти людяності: міжнародно-правовий аспект.
2002 Механізм удосконалення регіонального управління в сфері зайнятості населення
2002 Методика розрахунку аеродинамічних характеристик і динаміки руху літального апарату у потоці ідеальної нестисливої рідини над екраном
2002 Національно-культурний рух 1907-1914 років і українська преса
2002 Розробка методики розрахунку ґрунтових вологозапасів за агрометеорологічними даними та вологозабезпеченість сільськогосподарських культур у Лісостеповій зоні правобережної України
2002 Оптимізація параметрів автотранспортних комунікацій на кар’єрах з урахуванням гірничотехнічних факторів
2002 Використання лапароскопічної ваготомії при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
2002 Вибір об’єму і типу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності від наявності і вираженості диспластичних змін епітелію слизової оболонки
2002 Корекція дисфункції печінки в комплексному хірургічному лікуванні хворих на обструктивну непрохідність ободової кишки (клініко-експериментальне дослідження)
2002 Особливості показників вуглеводного обміну при цукровому діабеті за умов коригуючої фітотерапії
2002 Удосконалення моделей простих міжлінійних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов Лісостепу України.
2002 Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх
2002 Прогнозування та регулювання інфляції в Україні
2002 Зміни морфофункціональних та імунологічних властивостей клітин і біохімічного складу плазми крові під впливом озонування
2002 Удосконалювання технології електродугової металізації деталей металургійного обладнання з метою поліпшення експлуатаційних властивостей покриттів.
2002 Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні
2002 Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект)
2002 Майновий стан в перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування
2002 Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: типологія образу-персонажа
2002 Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків
2002 Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії
2002 Структура і особливості функціонування паразитарної системи трематоди Helicometra fasciata (Rud., 1819) в прибережній зоні Чорного моря
2002 Правовий закон: питання теорії та практики в Україні.
2002 Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти).
2002 Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок
2002 Методи та засоби комп’ютерної реалізації інтегро-диференційних моделей динамічних систем
2002 Синтез віброзахисних систем суднових енергетичних установок з керованими динамічними віброгасниками
2002 Розробка принципiв та методiв автоматизацiї проектування технологiчних процесiв корпусообробного виробництва
2002 Воєнна політика держави в умовах трансформаційних процесів (соціально-філософський аналіз)
2002 Удосконалення опори шпинделя вибійного двигуна та покращання умов її роботи
2002 Удосконалення методів і засобів відбору керна при бурінні глибоких свердловин
2002 Моделювання адаптивного управління_мережевими об`єднаннями підприємств
2002 Моделювання системи управління медичним страхуванням
2002 Моделювання процесу прийняття стратегічних рішень в умовах нестабільного економічного середовища
2002 Моделі вибору пріоритетів у логістичному управлінні
2002 Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах
2002 Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства.
2002 Теорія електрон-фононної взаємодії у квантовоточкових наногетеросистемах.
2002 Зонна структура, хімічний зв’язок та оптичні властивості напівпровідникових твер-дих розчинів заміщення Ga(x)In(1-x)P, InAs(x)Sb(1-x), InSb(1-х)Ві(х)
2002 Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти.
2002 Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі навчальної діяльності молодших школярів
2002 Гетерогенність бактерій роду Аегососсus та її роль в розробці нових пробіотиків і контролю їх автентичності
2002 Обґрунтування теплової моделі дискових гальмових механізмів автомобільних коліс.
2002 Спроби аграрних перетворень М.Хрущова та їх вплив на українське село (1953-1964 рр.)
2002 "Іракське питання" в системі міжнародних відносин в 90-х роках ХХ століття
2002 Лірницька традиція в контексті української духовної культури
2002 Побудова областей стійкості і якості систем автоматичного керування з запізнюваннями
2002 Модельні окиснювальні перетворення тіаміну і тіамінфосфатів
2002 Формування моральних якостей старшокласників у процесі вивчення життєвого і творчого шляху письменника
2002 Особливості травми хребта та спинного мозку у осіб старших вікових груп
2002 Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів
2002 Розробка ресурсозберігаючої технології відбійки нерудних корисних копалин з використанням найпростіших вибухових речовин
2002 Особливості зміцнення низьковуглецевих сталей, мікролегованих ніобієм і ванадієм
2002 Бетон з високими експлуатаційними властивостями на алюмоферітній зв’язці
2002 Право власності професійних спілок України
2002 Особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок з ожирінням та методи його корекції
2002 Виховання у старших підлітків особистісної творчості у позакласній роботі (гуманістичний аспект)
2002 Корекція клімактеричних порушень у жінок, які мешкають на території з високим рівнем радіонуклідного забруднення.
2002 Ультраструктурна характеристика ремоделювання плацентарного бар’єру при ЕРН-гестозах та гіпохромній анемії вагітних.
2002 Гуморальні та клітинні механізми адаптації до фізичного навантаження при гіпертонічній хворобі
2002 Особливості адренорецепції тромбоцитів при гіпертонічній хворобі
2002 Історичні романи Раїси Іванченко про давню Русь.
2002 Українські говірки Запорізького Надазов’я
2002 Вплив енергетичного живлення бичків до 6-місячного віку на ефективність виробництва яловичини
2002 Ефективність різних концентрацій марганцю в раціонах поросних свиноматок
2002 Ефективність використання комбікормів для курей-несучок при додаванні метионіну, меляси і риб’ячого жиру
2002 Ресурсозберігаючі природоохоронні прийоми і режими створення мікроклімату при вирощуванні та утриманні курей
2002 Державне регулювання економічного розвитку
2002 Сезонна програма і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових
2002 Кінетика та механізм інгібуючої дії арилгідразонів при рідиннофазному окисненні органічних речовин
2002 Мотивація російських відсубстантивних прислівників у когнітивно-ономасіологічному аспекті
2002 Показання та протипоказання до призначення антибактеріальних засобів дітям, хворим на бронхіальну астму.
2002 Варіаційний метод дослідження нелінійних динамічних процесів в рухомих обмежених об’ємах рідини складної конфігурації
2002 Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2002 Підвищення надійності вентиляційних систем в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів
2002 Контроль технічного стану конструктивних елементів ротора турбогенератора електроімпульсним методом
2002 Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом
2002 Анізотропія магнітних та надпровідних властивостей в нестехіометричних рідкісноземельних перовскітах REBa2Cu3O6+(
2002 Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.
2002 Контрабанда за кримінальним правом України.
2002 Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки.
2002 Історичний час як детермінанта творчого процесу.
2002 Інтра- та екстралінгвальні чинники розвитку мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень в українській мові).
2002 Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття.
2002 Формування механізму міжнародного регулювання іноземних інвестиції в процесі глобалізації економіки
2002 Збуджені стани молекул і кластерів аргону та криптону, сформованих у надзвукових струменях
2002 Особливості клінічних виявів, стану запального процесу та показників функції ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, асоційований із синдромом Рейно.
2002 Стабілізуючі імпульсні перетворювачі напруги зі змінною структурою та слідкуючим управлінням
2002 Дослідження критичних випадків стійкості нелінійних систем з квадратичною правою частиною та моделей зі слабким запізненням
2002 Особливості перебігу та ефективності лікування гломерулонефриту залежно від інфікованості та імунної реактивності хворих
2002 Формування основ екологічної культури учнів 5-8 класів засобами дидактичної гри
2002 Підготовка підлятків до самостійних занять фізичною культурою.
2002 Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства
2002 Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів
2002 Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
2002 Стабілізатори напруги, струму та потужності змінного навантаження на основі індуктивно-ємкісної ланки з регульованою індуктивністю
2002 Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х — 50-і роки ХХ ст.
2002 Український національно-патріотичний рух в УРСР (середина 1950-х — кінець 1980-х років)
2002 Державне управління в сфері медико-соціальної допомоги безнадійно хворим
2002 Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором
2002 Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів
2002 Психологічне забезпечення професійного відбору до вищих навчальних закладів системи МВС України
2002 Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу
2002 Математичні моделі роторів у системах діагностики обертаючих вузлів сільськогосподарських машин
2002 Системна криза тоталітарного режиму в Угорщині (1949-1956 рр.).
2002 Синтез і стереохімія пі-комплексів Cu(I) з алільними похідними азометинів та тіосемікарбазиду
2002 Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Nd, Gd}-Zn-{Si, Ge, Sn, Pb} та деяких споріднених системах
2002 Ефективність та організація машинно-технологічного обслуговування в сільському господарстві
2002 Організаційно-економічний механізм банкрутства сільськогосподарських підприємств
2002 Економічна ефективність виробництва та переробки продукції молочного скотарства в умовах переходу до ринкової економіки
2002 Розвиток приватних господарств в аграрній сфері економіки
2002 Методи підвищення ефективності транспортування газу
2002 Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах
2002 Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва
2002 Удосконалення процесів комбінованого витягування порожнистих циліндрів з листових заготовок на основі математичного моделювання
2002 Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції
2002 Науково-методичні засади створення та використання навчального комплекту з оптики
2002 Оптичні властивості композитів на основі нелінійних діелектриків та металів.
2002 Розвиток виробництва м’ясопродуктів на підприємствах переробної промисловості України
2002 Визначення ефективності профілактичних заходів проти дифтерії та удосконалення епідеміологічного нагляду за цією інфекцією в Збройних Силах України
2002 Управління інвестиційними проектами модернізації водопровідно-каналізаційного господарства.
2002 Технологія реставрації керамічних великорозмірних елементів облицювання фасадів багатоповерхових будинків.
2002 Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України.
2002 Конструювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius — продуцента даунорубіцину та доксорубіцину
2002 Синтез та спектральні властивості карбоціанінів з вуглеводневими містковими угрупованнями в хромофорі
2002 Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням автентичних художніх фільмів
2002 Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень
2002 Ефективність використання вуглеамофоски ("Текос-3") при вирощуванні моркви столової на темно-сірих опідзолених ґрунтах Північного Лісостепу
2002 Реструктуризація підприємств та шляхи підвищення її ефективності (на матеріалах підприємств трубної промисловості України)
2002 Значення діагностичних критеріїв і вдосконалення терапії у хворих на коронавірусну інфекцію.
2002 Продуктивність гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу України
2002 Діагностика та хірургічне лікування синдрому Міріззі.
2002 Підвищення функціональної стабільності орного агрегату з регулятором начіпного механізму трактора
2002 Клініко-імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та застосуванні імунотропних препаратів
2002 Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньоторговельної діяльності
2002 Морфо-функціональна характеристика тромбоцитів при різних видах лікування гострих запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки
2002 Розробка складу, технологія та дослідження вушних крапель з прополісом
2002 Організаційно(економічні основи розробки формулярної системи фармацевтичного забезпечення хворих на стенокардію в умовах обов’язкового і добровільного медичного страхування
2002 Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні
2002 Розрахунок шаруватих пологих оболонок і пластин на основі ітераційної теорії
2002 Формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону
2002 Штангове армування конструкцій, що мають тріщини
2002 Основи побудови цифрових кореляцiйно-фiльтрових аналiзаторiв спектра електричних випадкових сигналiв iз використанням вузькосмугових динамiчних фiльтрiв другого порядку
2002 Підвищення водостійкості асфальтобетону для районів Ємену з вологим кліматом
2002 Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу.
2002 Удосконалення методів діагностики та лікування генералізованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзилярною інфекцією
2002 Групи інтересу в сучасній теорії політики.
2002 Управління процесом виховання студентів вищого педагогічного закладу освіти
2002 Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України в сучасний період
2002 Електрохімічні властивості системи сульфідний катод — полімерний електроліт, перспективної для розробки літієвого акумулятора
2002 Структура, молекулярна рухливість та іонна провідність оксіетиленвмісних полііоненів
2002 Полімерні четвертинні амонієві солі та їх властивості у фотографічних системах
2002 Модуляційна спектроскопія ближнього інфрачервоного діапазону для медичної діагностики
2002 Мартенситні перетворення в порошках та кераміці на основі ZrO2, ініційовані зовнішнім механічним напруженням.
2002 Систематика роду Sideritis L. (Lamiaceae) флори Криму і Північного Кавказу
2002 Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експерименталного водозбору р.Борщі)
2002 Зміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використання
2002 Діагностика, патогенез, лікування ураження серця при хворобі Рейтера.
2002 Клініко-патогенетичне значення порушень параметрів адсорбційної тензіометрії крові і сечі при системному червоному вовчаку та їх корекція.
2002 Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності антихелікобактерної терапії при хронічному рецидивуючому панкреатиті
2002 Вікові особливості будови серпа великого мозку людини.
2002 Оптимальне керування об’єктами загального виду
2002 Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Марамороша у XVII-XVIII століттях як відображення динаміки європейської культури
2002 Підвищення зносостійкості деталей фонтанної арматури шляхом нанесення зміцнюючих покриттів детонаційно-газовим методом
2002 Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
2002 Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект)
2002 Вдосконалення процеса керування пневматичною підвіскою автотранспортних засобів
2002 Застосування надвисокочастотного електромагнітного поля в комплексному лікуванні шизофренії
2002 Удосконалення керуючих та регулюючих апаратів пневматичного гальмового привода причепів
2002 Клінічне і морфологічне обґрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демінералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток
2002 Особливості вирішення службово-трудових спорів та правового захисту працівників органів внутрішніх справ України
2002 Фіброхоледохоскопія в діагностиці і лікуванні патології жовчних проток
2002 Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект)
2002 Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
2002 Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
2002 Гістологічні зміни легень людини при розвитку мікотичної інвазії на тлі туберкульозного запального процесу
2002 Структура, семантика та функціонування складних прикметників в українській поетичній мові ХХ століття
2002 Семантико-синтаксична природа поля умовгності в сучасній українській літературній мові
2002 Бентосні форамініфери Гвінейського шельфу тропічної Атлантики, їх екологія та біостратиграфічне значення
2002 Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі.
2002 Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при впливі на організм барбітуратів в різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)
2002 Побудова аналітичної моделі вихідного гравітаційного поля та деякі питання її використання в практиці геологічної інтерпретації
2002 Розвиток філософії права в XX ст. (англо-саксонська традиція)
2002 Організаційні основи реінжинірингу підприємств водопостачання і водовідведення.
2002 Українські поселення на Далекому Сході як історичний та етнокультурний феномен (кінець ХІХ — ХХ ст.)
2002 едагогічні умови культурологічної підготовки майбутнього вчителя
2002 Спосіб побудови матрично-значних функцій Ляпунова в теорії стійкості руху
2002 Комплекси фітонематод в агроценозах озимої пшениці різних грунтово-кліматичних зон та заходи з регуляції їх чисельності.
2002 Трансформація земельних відносин в аграрній сфері
2002 Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні
2002 Факт в постнекласичній науці
2002 Мікрофітофосилії (диноцисти) пізнього палеогену Українського щита та їх стратиграфічне значення
2002 Інтеграція України в глобальне конкурентне середовище
2002 Особливості накопичення гамма-випромінюючих радіонуклідів макроміцетами на території зони відчуження та "південного сліду" після аварії на ЧАЕС
2002 Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900-1914 рр.)
2002 Удосконалювання 3D-моделювання різальних інструментів та елементів припуску шляхом уніфікації структур багатопараметричних відображень простору
2002 Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості
2002 Електрооптичні резонансні НВЧ модулятори лазерних віддалемірів-рефрактометрів
2002 Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії
2002 Епітет у системі тропів сучасної англійської мови (Семантнка. Структура. Прагматика)
2002 Аерозольний каталіз і його застосування в окисненні аміаку та знешкодженні сполук зв’язаного азоту
2002 Використання побічних продуктів переробки сої в технології виробництва комбікормів.
2002 Сушіння вівсяної крупи у завислому шарі
2002 Поляриметрія зображення неоднорідних анізотропних об’єктів
2002 Вплив урбанізації на структурно-функціональні характеристики угруповань птахів (на прикладі м. Ужгорода)
2002 Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єдиноборствами
2002 Лікування хронічного простатиту і простатовезикуліту, ускладенених порушеннями копулятивної та репродуктивної функцій
2002 Екологія земноводних та плазунів Опілля.
2002 Територіальні патентні ресурси у бібліотечних фондах України (1991-2001 рр.): історія, система, тенденції розвитку
2002 Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів)
2002 Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами
2002 Тактика лікування дітей з гіпетрофією піднебінних мигдаликів
2002 Клініко-лабораторне обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою та соціально-адекватним слухом
2002 Наукові основи регіонального сільськогосподарського землекористування (на прикладі Львівської області).
2002 Дедуктивно-паралельне моделювання несправностей на моделях цифрових систем, що реконфігуруються
2002 Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів
2002 Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та смерті в українській думці XI -XV століть.
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)