Технічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Авіаційно-космічна техніка і технологія. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського), 09.06.99.
 2. Автоматизация судовых технических средств. (Одеська державна морська академія), 09.06.99.
 3. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладо­будуванні. (Державний університет “Львівська політехніка“), 09.06.99.- 13.02.2008.
 4. Автоматизація процесів та управління. Вісник Севастопольського державного технічного університету, 09.06.99.
 5. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки), 09.06.99.
 6. Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України), 10.12.03.
 7. Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи (Херсонський державний технічний університет Міносвіти України), 10.11.99./ вилучено 01.07.10
 8. Автомобільний транспорт. (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет), 09.06.99.
 9. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. (Український транс­портний університет), 09.06.99.
 10. Аграрний вісник Причорномор’я, 09.06.99.
 11. Адаптивні системи автоматичного управління. (Національний технічний університет України “КПІ“), 09.06.99.
 12. Адгезия расплавов и пайка материалов. (Інститут проблем ма­теріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України), 09.06.99.
 13. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України), 10.11.99.
 14. Артиллерийское и стрелковое вооружение (Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння Мінпромполітики України), 10.11.99.
 15. Безпека дорожнього руху (Міністерство внутрішніх справ України), 09.06.99.
 16. Будівельні конструкції. (Державний НДІ будівельних конструкцій, м. Київ), 09.06.99.
 17. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка ( Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів, Державний НДІ санітарної техніки і обладнання будівель і споруд), 11.10.00.
 18. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України), 12.06.02.
 19. Вестник Харьковского государственного политехнического универ­ситета, 09.06.99.
 20. Взрывозащищённое электрооборудование (Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут вибухозахищеного і рудничного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом), 10.11.99.
 21. Вимірювальна техніка та метрологія. (Державний університет “Львівська політехніка“), 09.06.99.- 13.02.2008.
 22. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина “Магарач“), 09.06.99.
 23. Високі технології в машинобудуванні. (Харківський державний політехнічний університет), 09.06.99.
 24. Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Кар­­пенка НАН України, м. Львів), 09.06.99.
 25. Вісник аграрної науки Причорномор’я. (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут), 09.06.99.
 26. Вісник Державного агроекологічного університету, 12.06.02.
 27. Вісник Державного університету «Львівська політехніка» Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 09.02.00.-21.05.08
 28. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: „Хімія, технологія речовин та їх застосування” 21.05.08.
 29. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Електроніка, 08.09.99.-21.05.08
 30.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: „Електроніка” 21.05.08.
 31. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки, 08.09.99.
 32. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації, 08.09.99. –21.05.08
 33.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: „Радіоелектроніка та телекомунікації” 21.05.08.
 34. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія  “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”, 09.06.99.- 21.05.08
 35.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія:  „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів” 21.05.08.
 36. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», 09.06.99 — 13.02.2008.
 37. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», 09.06.99.- 21.05.08
 38.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» 21.05.08.
 39. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія “Автоматика, вимірювання та керування”, 09.06.99. – 21.05.08
 40.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: “Автоматика, вимірювання та керування” 21.05.08.
 41. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія “Електроенергетичні та електромеханічні системи”, 09.06.99.- 21.05.08
 42. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: “Електроенергетичні та електромеханічні системи” 21.05.08.
 43. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія “Комп’ютерні системи та мережі”, 09.06.99.- 21.05.08
 44.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: “Комп’ютерні системи та мережі” 21.05.08.
 45. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”, 09.06.99.- 21.05.08
 46.  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні” 21.05.08.
 47. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”, 09.06.99.-21.05.08
 48. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація” 21.05.08.
 49. Вісник Державного університету “Львівська політехніка“. Серія “Інформаційні системи та мережі“, 09.06.99.-21.05.08
 50.  Вісник Національного університету “Львівська політехніка“. Серія: “Інформаційні системи та мережі“ 21.05.08.
 51. Вісник Державної агроекологічної академії України, 09.02.00.
 52. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 30.06.04.
 53. Вісник Дніпропетровського університету «Ракетно-космічна тех­ніка», 09.06.99.
 54. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка, 09.02.00.
 55. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури, 09.06.99.
 56. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 04.07.06.
 57. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Технічні науки, 10.11.99.
 58. Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації, 09.06.99.
 59. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки, 12.06.02.
 60. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика, 15.01.03.
 61. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія  “Математика, механіка”, 09.06.99.
 62. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, 30.06.04.
 63. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, 12.06.02.
 64. Вісник Криворізького технічного університету, 30.06.04.
 65. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Агроінженерні дослідження, 11.04.01.
 66. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 14.11.01.
 67. Вісник Львівської комерційної  академії.   Серія: товарознавча, 08.09.99.
 68. Вісник Національного технічного університету «КПІ». Серія: Приладобудування, 15.01.03.
 69. Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 15.02.07.
 70. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 14.11.01.
 71. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія: «Гірництво», 10.11.99.
 72. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія: Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 10.11.99.
 73. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія: «Машиностроение”, 09.06.99.
 74. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва, 11.04.01.
 75. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (Національний університет «Львівська політехніка»), 13.02.08.
 76. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України, 15.12.04.
 77. Вісник Одеського державного морського університету, 09.06.99.
 78. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Міносвіти і науки України, 11.04.01.
 79. Вісник Приазовського державного технічного університету, 09.06.99.
 80. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 09.06.99.
 81. Вісник Рівненського державного технічного університету, 08.09.99.
 82. Вісник Севастопольського державного технічного університету, 09.06.99.
 83. Вісник Транспортної Академії Україні та Українського транспортного університету, 12.06.02.
 84. Вісник Українського транспортного університету, 09.06.99.
 85. Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього техніч­ного університету, 09.06.99.
 86. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства Мінагрополітики України, 14.11.01.
 87. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Тракторна енергетика, 30.06.04.
 88. Вісник Харківського державного університету. Серія: математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління, 09.03.06.-14.06.2007.
 89.  Вісник Харківського національного університету. Серія „Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”, 14.06.2007.
 90. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 15.01.03.
 91. Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: «Технічні науки», 10.11.99.
 92. Вісті Автомобільно-дорожнього інституту (Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету МОН України), 04.07.06.
 93. Водний транспорт (Київська державна академія водного транспорту), 14.11.01.
 94. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського), 09.06.99.
 95. Геометричне та комп’ютерне моделювання  (Харківський державний університет харчування і торгівлі, Українська асоціація з прикладної геометрії), 15.12.04.
 96. Геотехническая  механика (Інститут геотехнічної механіки НАН України), 08.09.99.
 97. Гідравліка і гідротехніка. (Український транспортний університет), 09.06.99.
 98. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України), 15.12.04.
 99. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво (Рівненський державний технічний університет Міносвіти і науки України), 13.12.00.
 100. Гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАН України), 09.06.99.
 101. Гірнича електромеханіка та автоматика (Національна гірнича академія України), 09.06.99.
 102. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури), 09.06.99.
 103. Горноспасательное дело (НДІ гірничорятувальної справи Мінпаливенерго України, НВО «Респіратор»), 12.06.02.
 104. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський державний торговельно-економічний університет), 08.09.99.
 105. Двигуни внутрішнього згоряння (Харківський державний політехнічний університет), 09.06.99.
 106. Динаміка і міцність машин (Харківський державний політехнічний університет), 09.06.99.
 107. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України), 11.04.01.
 108. Дороги і мости (Державний дорожній НДІ ім. М.П. Шульгіна), 08.06.05.
 109. Дослідження з історії техніки (Національний технічний університету України «КПІ»), 08.06.05.
 110. Екологія (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України), (екологічна безпека), 16.09.04.
 111. Екологія і природокористування (Інститут проблем природокористування та екології НАН України), 14.11.01.
 112. Екологія і ресурси (Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України), 15.12.04.
 113. Екологія і ресурси (Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів Ради національної безпеки і оборони України), 11.06.03.
 114. Електромашинобудування та електрообладнання. (Одеський державний політехнічний університет), 09.06.99.
 115. Електроніка та зв’язок. (Національний технічний університет України «КПІ» та Київський військовий інститут управління та зв’язку), 09.06.99.
 116. Захист інформації. (Київський міжнародний університет цивільної авіації), 09.06.99.
 117. Захист металургійних машин від поломок. (Приазовський держав­ний технічний університет), 09.06.99.
 118. Защитные покрытия на металлах. (Інститут проблем матеріало­знавства ім. І. М. Францевича НАН України), 09.06.99.
 119. Збагачення корисних копалин. (Національна гірнича академія), 09.06.99.
 120. Збірка наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Серія Г: Процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 14.11.01.
 121. Збірник наукових праць ВАТ «Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд –   Механобрчормет», м. Кривий Ріг, 09.06.99.
 122. Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного”, 09.06.99, 10.12.03, 30.06.04.
 123. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18.01.07.
 124. Збірник наукових праць Державного НДІ інституту авіації, 19.01.06.
 125. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки, 04.07.06.
 126. Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: будівництво, 10.11.99.
 127. Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: транспорт, 10.11.99.
 128. Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного інсти­туту, м. Алчевськ, 09.06.99.
 129. Збірник наукових праць Донецького державного технічного універ­ситету. Серія “Електротехніка і енергетика”, 09.06.99.
 130. Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту (Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України), 30.06.05.
 131. Збірник наукових праць Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 09.06.99.
 132. Збірник наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України. Серія: Матеріалознавство, 11.10.00.
 133. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України, 10.11.99.
 134. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень, 11.04.01.
 135. Збірник наукових праць Київського військового інституту управління і зв’язку Міноборони України, 11.05.00.
 136. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту, 09.06.99.
 137. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: транспортні системи і технології, 12.06.02.
 138. Збірник наукових праць КІ ВПС (Київський інститут військово-повітряних сил), 09.02.00.
 139. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету, 09.06.99.
 140. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: Технічні науки, 09.02.00.
 141. Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту, 09.06.99.
 142. Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил, 11.10.00.
 143. Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту, м. Кривий Ріг, 09.06.99.
 144. 133. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).09.04.08.
 145. Збірник наукових праць Національної академії оборони України, 09.06.99.
 146.  Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, 09.06.99.
 147. Збірник наукових праць Національної гірничої академії., 09.06.99.
 148. Збірник наукових праць Об’єднаного НДІ Збройних Сил, 19.01.06.
 149. Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ МО України, 14.11.01.
 150. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагрокомплексу України, 11.05.00.
 151. Збірник наукових праць Полтавського державного технічного універ­ситету ім. Юрія Кондратюка. Серія “Галузеве машинобудування, будів­ницт­во”, 09.06.99.
 152. Збірник наукових праць Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості, 09.06.99.
 153. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 18.01.07.
 154. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту, 30.06.04.
 155. Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, 09.06.99.
 156. Збірник наукових праць Українського зонального науково-дослід­ного і проектного інституту цивільного будівництва, м. Київ, 09.06.99.
 157. Збірник наукових праць Української державної академії зв’язку, м. Одеса, 09.06.99.- 13.02.20.08.
 158. Збірник наукових праць Харківського інституту військово-повітряних сил імені Івана Кожедуба МО України, 10.12.03.
 159. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил (ХВУ), 10.11.99, 08.06.05.
 160. Збірник наукових праць Харківської державної академії залізнич­ного транспорту, 09.06.99.
 161. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 10.11.99.
 162. Збірник наукових праць Центрального НДІ Збройних Сил України, 09.06.99.
 163. Інженерна геодезія (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України), 10.11.99.
 164. Інформатика, електроніка, зв’язок . Вісник Севастопольського державного технічного університету, 09.06.99.
 165. Квалілогія книги (Українська академія друкарства Міносвіти і науки України), 11.04.0
 166. Кібернетика і обчислювальна техніка (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України), 08.09.99.
 167. Коммунальное хозяйство городов. (Харківська державна академія міського господарства), 09.06.99.
 168. Комп’ютерні технології друкарства. (Українська академія дру­карства, м. Львів), 09.06.99.
 169. Комп’ютерні засоби, мережі та системи (НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України), 11.06.03.
 170. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин (Кіровоградський державний технічний університет), 08.09.99.
 171. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промис­ловість. (Український державний лісотехнічний університет), 09.06.99.
 172. Математичне моделювання в інженерних та економічних задачах транспорту. Серія “Транспорт”. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту), 09.06.99.
 173. Математичне моделювання. (Дніпродзержинський державний технічний університет), 09.06.99.
 174. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН), 09.06.99.
 175. Металлургическая теплотехника (Державна металургійна академія України), 08.09.99.
 176. Металлургия (Донецький державний технічний університет), 08.09.99.
 177. Металургія (Запорізька державна інженерна академія МОН України), 09.06.99, 08.06.05.
 178. Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла (Дніпропетровський державний університет Міносвіти і науки України), 11.05.00.
 179. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем (Одеський державний морський університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.
 180. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві. (Інститут механізації тваринництва УААН). 02.07.08
 181. Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий (Керченський морський технологічний інститут Мінагрополітики України), 12.06.02.
 182. Механізація сільськогосподарського виробництва (Кримський дер­жав­ний аграрний університет, м. Сімферополь), 09.06.99.
 183. Механізація сільськогосподарського виробництва (Національний аграрний університет), 09.06.99.
 184. Механізація та електрифікація сільського господарства (УААН, ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»), 11.04.01.
 185. Механіка гідроскопічних систем (Національний технічний університет «КПІ» Міносвіти і науки України), 11.04.01.
 186. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України), 11.04.01.
 187. Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання” (Національний університет “Львівська політехніка”) 09.04.08.
 188. Містобудування та територіальне планування (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України), 10.11.99.
 189. Міжвідомчий науково-технічний збірник “Вимірювальна техніка та метрологія” (Національний університет «Львівська політехніка»), 13.02.08.
 190. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки), 12.06.02.
 191. Моделювання та інформаційні технології (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Київ), 09.06.99.
 192. Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України), 09.02.00.
 193. Нагруженность и прочность подвижного состава. Серія “Транс­порт”. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту), 09.06.99.
 194. Надійність і довговічність машин і споруд (НАН України, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Асоціація «Надійність машин і споруд»), 15.12.04.
 195. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. (Донбаська державна машинобудівна академія), 09.06.99.
 196. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), 30.06.05.
 197. Науковий вісник будівництва. (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), 09.06.99.
 198. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького, 10.11.99.
 199. Науковий вісник Національного аграрного університету, 09.06.99.
 200. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 15.02.07.
 201. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету, 10.11.99.
 202. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Фізика. Електроніка, 11.05.00.
 203. Наукові записки (Українська академія друкарства Міносвіти України), 10.11.99.
 204. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. (Національний університет „Києво-Могилянська Академія”), 14.06.2007.
 205. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку (Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут зв’язку”) 13.02.08.
 206. Наукові нотатки. (Луцький державний технічний університет), 09.06.99.
 207. Наукові праці  академії (Державна льотна академія України МО України), 09.02.00.
 208. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, 10.11.99, 10.12.03.
 209. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”, 09.06.99, 10.12.03.
 210. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”, 08.09.99, 10.12.03.
 211. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем”, 11.05.00, 10.12.03.
 212. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-електромеханічна”, 11.05.00, 10.12.03.
 213. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-геологічна”, 11.05.00, 10.12.03.
 214. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Металургія”, 10.12.03.
 215. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: машинобудування і машинознавство, 30.06.04.
 216. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: хімія і хімічна технологія, 30.06.04.
 217. Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій, 09.06.99.
 218. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова (Одеська національна академія зв’язку) з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, 13.02.08.
 219. Наукові праці Українського державного університету харчових технологій, 09.06.99.
 220. Наукові праці. Серія: техногенна безпека (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), (екологічна безпека), 15.12.04.
 221. Науково-технічний збірник Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України, 09.06.99.
 222. Обладнання та технології харчових виробництв. (Донецький державний університет економіки і торгівлі), 09.06.99.
 223. Обробка дисперсних матеріалів та середовищ (Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, НПВО «Вотум», Українське хімічне товариство), 09.02.00.
 224. Опір матеріалів і теорія споруд. (Київський національний універ­ситет будівництва і архітектури), 09.06.99.
 225. Оптимизация производственных процессов. (Севастопольський державний технічний університет), 09.06.99.
 226. Основи і фундаменти (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України), 09.02.00.
 227. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є.  Жуковського), 09.06.99.
 228. Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Український державний НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості), 11.05.00.
 229. Перспективні задачі інженерної науки (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Придніпровський центр Міжнародної інженерної академії), 15.01.03.
 230. Питання електрифікації сільського господарства. (Харківський державний технічний університет сільського господарства), 09.06.99.
 231. Питання розвитку  газової промисловості України («УКРГАЗПРОМ», УКРНДІГАЗ), 08.09.99.
 232. Повышение надёжности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства), 11.05.00.
 233. Пожежна безпека (Український НДІ пожежної безпеки МВС України, Львівський інститут пожежної безпеки МВС України), 12.06.02.
 234. Поліграфія і видавнича справа. (Українська академія друкарства, м. Львів), 09.06.99.
 235. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения (Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України), 10.12.03.
 236. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні (Національний технічний університет України «КПІ», Міносвіти і  науки України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ), 11.10.00.
 237. Праці Інституту електродинаміки НАН України, 09.06.99.
 238. Праці Таврійської державної агротехнічної академії, 09.06.99.-21.05.08
 239. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 21.05.08.
 240. Праці Українського інституту скла, 09.06.99.
 241. Прикладна геометрія та інженерна графіка (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України), 10.11.99.
 242. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля (Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України), 08.06.05.
 243. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України), 30.06.04.
 244. Проблеми гірського тиску (Донецький національний технічний університет), 10.11.99, 10.12.03.
 245. Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок (ДВАТ «НДІ гірничої механіки ім. М.М. Федорова» Мінпаливенерго України), 12.06.02.
 246. Проблеми загальної енергетики (Інститут загальної енергетики НАН України), 11.10.00.
 247. Проблеми надзвичайних ситуацій (Академія цивільного захисту України МНС України), 04.07.06.
 248. Проблеми нафтогазової промисловості (ДП “НДІ нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”), 18.01.07.
 249. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. (Дніпро­­петровський державний університет), 09.06.99.
 250. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки (Український НДІ екологічних проблем), 08.06.05.
 251. Проблеми охорони праці в Україні. (Національний НДІ охорони праці, м. Київ), 09.06.99.
 252. Проблеми створення нових машин і технологій. (Кременчуцький державний політехнічний інститут), 09.06.99.
 253. Проблеми тертя та зношування (Національний авіаційний університет), 14.06.2007.
 254. Проблеми транспорту (Національний транспортний університет МОН України), 19.01.06.
 255. Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр «Укриття» НАН України), 09.02.00.
 256. Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 09.06.99.
 257. Проблемы бионики (Харківський держ. технічний університет радіоелектроніки), 08.09.99.
 258. Проблемы высокотемпературной техники (Дніпропетровський національний університет МОН України), 15.01.03.
 259. Проблемы информатизации и управления. (Київський міжнарод­ний університет цивільної авіації), 09.06.99.
 260. Проблеми інформаційних технологій. Херсонський національний технічний університет,  (інформатика і приладобудування) 21.05.08.
 261. Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування НАН України), 09.06.99.
 262. Проблемы пожарной безопасности (Харківський інститут пожежної безпеки МВС України), 11.10.00.
 263. Проблемы системного подхода в экономике. (Київський міжнарод­ний університет цивільної авіації), 09.06.99.
 264. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування.
 265. Економічні проблеми торгівлі. (Хар­ківська державна академія технології та організації харчування), 09.06.99.
 266. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі (Харківський державний університет харчування та торгівлі), 19.01.06.
 267. Прогресивні технології та системи машинобудування (Донецький національний технічний університет), 09.06.99, 10.12.03.
 268. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів (Асоціація «Автобус» Мінпромполітики України), 08.09.99.
 269. Процеси механічної обробки в машинобудуванні (Житомирський державний технологічний університет МОН України), 04.07.06.
 270. Радиотехника. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки), 09.06.99.
 271. Разработка рудных месторождений (Криворізький технічний університет), 08.09.99.
 272. Резание и инструмент в технологических системах. (Харківський державний політехнічний університет), 09.06.99.
 273. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України), 15.01.03.
 274. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України), 15.12.04.
 275. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Рівненський державний технічний університет Міносвіти України), 10.11.99.
 276. Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні (Східноукраїнський державний університет), 08.09.99.
 277. Ресурсосберегающие технологии в транспортном и гидро­техничес­ком строительстве. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту), 09.06.99.
 278. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. (Івано-Франківсь­кий державний технічний університет нафти і газу), 09.06.99.
 279. Сборник трудов НИОХИМ. (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України), 09.06.99.
 280. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета, 18.01.07.
 281. Системи обробки інформації (Харківський університет Повітряних Сил (ХВУ)), 09.06.99, 08.06.05.
 282. Системи управління, навігації та зв’язку (Державне підприємство „Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління), 14.06.2007.
 283. Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки. (Дніпропетровський державний університет), 09.06.99.
 284. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. (Український транспортний університет), 09.06.99.
 285. Системні технології. (Державна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ), 09.06.99.
 286. Системы контроля окружающей среды (Морський гідрофізичний інститут НАН України), 11.10.00.
 287. Сільськогосподарські машини. (Луцький державний технічний уні­вер­ситет), 09.06.99.
 288. Современные проблемы строительства (Донецький ПромбудНДІпроект Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»), 11.10.00.
 289. Современные проблемы физического материаловедения. Серия «Физико-химические основы технологии порошковых материалов» (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ).02.07.08
 290. Современные строительные конструкции из металла и древесины (ОДАБА), 08.09.99.
 291. Современные технологи в машиностроении (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, з машинобудування, 13.02.08.
 292. Способы и средства создания безопасных и здоровых условий тру­да в угольных шахтах. (Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості), 09.06.99.
 293. Строительное производство. (НДІ будівельного виробництва, м. Київ), 09.06.99.
 294. Строительство и техногенная безопасность (Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Міносвіти і науки України), 11.10.00.
 295. Строительство, материаловедение, машиностроение. (При­дні­пров­ська державна академія будівництва і архітектури), 09.06.99.
 296. Судноводіння (Одеська державна морська академія), 13.12.00.
 297. Судовые энергетические установки. (Одеська державна морська академія), 09.06.99.
 298. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва (Державний університет «Львівська політехніка», Укргеодезкартографія, Західне геодезичне товариство та інші), 11.10.00.
 299. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. (Київський націо­нальний технічний університет будівництва і архітектури), 09.06.99.
 300. Сучасні проблеми металургії (Національна металургійна академія України Міносвіти України), 09.02.00.
 301. Сучасні проблеми товарознавства (Київський державний торгівельно-економічний  університет), 08.09.99.
 302. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві (Вінницький національний технічний університет), 14.06.2007.
 303. Chemistry  & Chemical Technology (Національний університет “Львівська політехніка”), з хімічних технологій, 13.02.08
 304. Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс «Херсонський агроуніверситет», УААН, Мінагропромкомплексу України), 11.05.00.
 305. Теоретична електротехніка. (Львівський державний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.
 306. Теоретичні основи будівництва. (Придніпровська державна акаде­мія будівництва та архітектури), 09.06.99.
 307. Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення. (Одеська державна морська академія), 09.06.99.
 308. Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури. (Нау­ково-дослідний інститут «Шторм» Мінпромполітики України), 09.06.99.
 309. Техническая механика (Інститут технічної механіки НАН України), 08.09.99.
 310. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової тех­ніки і технологій для сільського господарства України. (Український НДІ  випробування та прогнозування техніки і технологій для сільсько­гос­подар­ського виробництва), 09.06.99.
 311. Технічна естетика і дизайн (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України), 11.06.03.
 312. Технологія і техніка друкарства (НТУУ «КПІ» МОН України), 30.06.04.
 313. Тракторная энергетика в растениеводстве. (Харківський держав­ний технічний університет сільського господарства), 09.06.99.
 314. Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия, 15.01.03.
 315. Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: моделирование в материаловедении. Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении, 18.01.07.
 316. Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: Физико-химические основы технологии порошковых материалов, 15.01.03.
 317. Труды Одесского государственного политехнического университета, 08.09.99.
 318. Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. (Донбаська державна машинобудівна академія), 09.06.99.
 319. Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України), 14.11.01.
 320. Український міжвідомчий науково-технічний збірник “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні” (Національний університет «Львівська політехніка»), 13.02.08.
 321. Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.
 322. Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. Серия: технические науки, 18.01.07.
 323. Физико-технические проблемы горного производства  (ДонФТІ), 08.09.99.
 324. Физико-технические проблемы горного производства (Інститут фізики гірничих процесів НАН України), 15.01.03.
 325. Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України), 08.09.99.
 326. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. (Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України), 09.06.99.
 327. Харчова промисловість. (Український державний університет харчових технологій), 09.06.99.
 328. Холодильна техніка і технологія (Одеська державна академія холоду), 08.09.99.
 329. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України), 11.04.01.
 330. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (НАН України, Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України), 09.03.06.

ЖУРНАЛИ 

 1. Functiоnal  materials  (Інститут монокристалів НАН України), 10.11.99.
 2. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН України), 14.11.01.
 3. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХПІ” МОН України), 10.12.03.
 4. Автоматизація виробничих процесів. (Київський інститут автоматики Мінпромполітики України), 09.06.99.
 5. Автоматическая сварка. (Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України), 09.06.99.
 6. Автошляховик України. (Державний автотранспортний науково-дос­лід­ний і проектний інститут), 09.06.99.
 7. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України), 12.06.02.
 8. Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України), 09.06.99.
 9. Арсенал — ХХІ (м. Київ), 09.02.00.
 10. Біоніка інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України), 04.07.06.
 11. Будівельні матеріали та вироби («НДІБМВ», «УКРБУДМАТЕРІАЛИ», «Київміськбудматеріали»), 12.06.02.
 12. Будівництво України (м. Київ), 09.02.00.
 13. Вестник Херсонского государственного технического университета, 09.06.99.
 14. Вибрации в технике и технологиях. (Вінницький державний сільсь­когосподарський інститут), 09.06.99.
 15. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький), 09.06.99.
 16. Відновлювана енергетика (Інститут відновлюваної енергетики НАН України), 09.03.06.
 17. Вісник аграрної науки (Українська академія аграрних наук), 14.11.01.
 18. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України), 15.01.03.
 19. Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки, 11.04.01.
 20. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 09.06.99.
 21. Вісник геодезії та картографії (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, Українське товариство геодезії аерокосмічних  зйомок і картографії), 10.11.99.
 22. Вісник двигунобудування (Запорізький національний технічний університет МОН України, ВАТ “Мотор Січ”, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХПІ” МОН України), 10.12.03.
 23. Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій , 30.06.04.
 24. Вісник Державної академії легкої промисловості України, 09.06.99.
 25. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 08.06.05.
 26. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки, 11.05.00.
 27. Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту, 08.06.05.
 28. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 10.11.99.
 29. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: технічні науки, 10.12.03.
 30. Вісник інженерної академії України (Кіровоградський державний технічний університет МОН України, Інженерна академія України, Університет внутрішніх справ МВС України), 11.06.03.
 31. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету, 11.05.00.
 32. Вісник Книжкової палати, 11.05.00.
 33. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія: Технічні науки, 11.05.00.
 34. Вісник науки і техніки (Національний технічний університет “ХПІ” МОН України, Харківський Будинок науки і техніки), 10.12.03.
 35. Вісник Національного авіаційного університету, 30.06.04.
 36. Вісник Національного транспортного університету та Транспортної академії України, 15.01.03.
 37. Вісник Сумського державного аграрного університету, 09.06.99.
 38. Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. 08.09.99.
 39. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: будівництво, 14.11.01.
 40. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів, 14.11.01.
 41. Вісник Східноукраїнського державного університету, 08.09.99.
 42. Вісник Тернопільського державного технічного університету, 09.06.99.
 43. Вісник Технологічного університету Поділля, 09.06.99.
 44. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 12.06.02.
 45. Вісник Хмельницького національного університету . Технічні науки, 19.01.06.
 46. Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Машинобудування, 09.06.99.
 47. Вісті Донецького гірничого інституту (Донецький національний технічний університет), 10.12.03.
 48. Водне господарство України (Державний комітет України по водному господарству, Український інститут підвищення кваліфікації працівників водного господарства та охорони природи), 13.12.00.
 49. Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ), 08.09.99.
 50. Геодинаміка (Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство).09.04.08
 51. Геоінформатика (НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України), 30.06.04.
 52. Гідроенергетика України (Інститут електродинаміки НАН України, «Дніпрогідроенерго», Укргідропроект», «Укренерго», «Енпаселектро», «Дністрогідроенерго»), 08.06.05.
 53. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Товариство “Знання”, НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України), (екологічна безпека), 11.06.03.
 54. Екологія та промисловість (УкрНДТЦ “Енергосталь”), 04.07.06.
 55. Електрифікація та автоматизація сільського господарства (Національний аграрний університет, ВАТ “Київсільелектро”), 10.12.03.
 56. Журнал обчислювальної  та прикладної математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 30.06.04.
 57. Компресорне і енергетичне машинобудування (ТОВ “Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування”), 04.07.06.
 58. Комп’ютинг (Тернопільська академія народного господарства МОН України), 10.12.03.
 59. Математичне моделювання (Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України), 30.06.04.
 60. Наноструктурное материаловедение (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України), 15.02.07.
 61. Наука та інновації (Національна академія наук України), 30.06.05.
 62. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: електроніка та системи управління, 15.12.04.
 63. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 11.06.03.
 64. Наукові праці. Серія: Комп’ютерні технології (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), 08.06.05.
 65. Доповіді НАН України, 08.09.99.
 66. Друкарство (Український НДІ спеціальних видів друку, Держкомітет інформаційної політики України, ЗАТ «Видавництво «Бліц-Інформ»), 14.11.01.
 67. Електротехніка і електромеханіка (Національний технічний університет «ХПІ»), 15.01.03.
 68. Електротехніка та електроенергетика (Запорізький державний технічний університет), 11.05.00.
 69. Енергетика: економіка, технології, екологія (Національний технічний університет «КПІ» Міносвіти і науки України), 11.04.01.
 70. Залізничний транспорт України. (Державна адміністрація залізнич­ного транспорту  України), 09.06.99.
 71. Захист інформації (Національний  авіаційний університет), 13.12.00.
 72. Зв’язок. (Держкомітет зв’язку України), 09.06.99.
 73. Зерно і хліб (м. Київ), 09.02.00.
 74. Зернові продукти і комбікорми (Одеська державна академія харчових технологій), 14.11.01.
 75. Известия высших учебных заведений. Серия “Радиоэлектроника”. (На­ціональний технічний університет України «КПІ»), 09.06.99.
 76. Известия Донецкого горного института (Донецький державний технічний університет), 08.09.99.
 77. Інтегровані технології та енергозбереження. (Харківський держав­ний політехнічний університет), 09.06.99.
 78. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (Вінницький національний технічний університет МОН України), 19.01.06.
 79. Інформаційні технології і системи. (Державний НДІ інформаційної інфраструктури), 09.06.99.
 80. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. (Харків­сь­ка державна академія залізничного транспорту), 09.06.99.
 81. Кераміка: наука і життя. (Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Державне підприємство “Інженерний центр “Сушка”, ТОВ “Асоціація кераміки”), (електроніка та енергетика) 21.05.08.
 82. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України), 10.11.99.
 83. Космічна наука і технологія. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України), 09.06.99.
 84. Магарач. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина «Магарач»), 09.06.99.
 1. Математичні машини і системи. (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України), 09.06.99.
 2. Математичні методи і фізико-механічні поля. (Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, м. Львів), 09.06.99.
 3. Машинобудування України. (Міністерство промислової політики України), 09.06.99.
 4. Машинознавство (Державний університет «Львівська політехніка»), 10.11.99.
 5. Металеві конструкції. (Донбаська державна академія будівництва і архітектури), 09.06.99.
 6. Металл и литье Украины. (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ), 09.06.99.
 7. Металлофизика і новейшие технологии (Інститут металофізики ім. Г.В. Кордюмова НАН України), 12.06.02.
 8. Металлургическая и горнорудная промышленность (Державна металургійна академія України), 10.11.99.
 9. Металознавство та обробка металів. (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ), 09.06.99.
 10. Металознавство та термічна обробка металів. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури), 09.06.99.
 11. Методи та прилади контролю якості. (Івано-Франківський держав­ний технічний університет нафти і газу), 09.06.99.
 12. Механіка та машинобудування. (Харківський державний політех­нічний університет), 09.06.99.
 13. Мінеральні ресурси України (УкрДГРІ Міністерства екології та природних ресурсів України), 11.04.01.
 14. Молочна промисловість (Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Науково-виробнича організація «Лактол»), 15.01.03.
 15. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 12.06.02.
 16. Науковий вісник Національної гірничої академії України, 09.06.99.
 17. Науковий вісник Українського НДІ пожежної безпеки МВС України, 13.12.00.
 18. Наукові вісті. (Національний технічний університет України «КПІ»), 09.06.99.
 19. Науково-технічна інформація (м. Київ), 09.02.00.
 20. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний тех­ніч­ний університет нафти і газу), 09.06.99.
 21. Нафтогазова енергетика (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).20.09.07.
 22. Нова тема (Київський національний університет будівництва і архітектури; Асоціація інженерів енергоефективних технологій України).09.04.08
 23. Новини енергетики. (Всеукраїнський енергетичний комітет Всесвіт­ньої енергетичної ради), 09.06.99.
 24. Новини науки Придніпров’я. Серія: Інженерні дисципліни (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровська державна медична академія, Рекламно-видавниче агентство «Дніпро-Вал»), 15.01.03.
 25. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. (Запо­різь­кий державний технічній університет), 09.06.99.
 26. Нові технології в будівництві (НДІ будівельного виробництва Держбуду України, Академія будівництва України), 12.06.02.
 27. Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій, 10.12.03.
 28. Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління, 04.07.06.
 29. Оптико-електронні інформаційно-електричні технології (Вінницький державний технічний університет МОН України), 12.06.02.
 30. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інституту фізики напівпровідників НАН України), 11.10.00.
 31. Питання атомної науки і техніки (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут), 14.11.01.
 32. Підйомно-транспортна техніка (Одеський національний політехнічний університет), 15.01.03.
 33. Порошковая металлургия. (Інститут проблем матеріалознавства НАН України), 09.06.99.
 34. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України), 11.06.03.
 35. Праці УНДІРТ (Український НДІ радіо і телеба­чення, м. Одеса), 09.06.99/ вилуч. 18.01.07.
 36. Прикладна гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України), 09.06.99.
 37. Прикладна механіка (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України), 10.11.99.
 38. Прикладная радиоэлектроника (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, Академія наук прикладної радіоелектроніки), 30.06.04.
 39. Проблеми екології (Донецький національний технічний університет), 10.12.03.
 40. Проблеми легкої та текстильної промисловості України. (Херсон­ський державний технічний університет), 09.06.99.
 41. Проблеми надзвичайних ситуацій (Університет цивільного захисту України), 04.07.06.
 42. Проблеми техніки (Одеський державний морський університет, Технологічний університет Поділля), 15.01.03.
 43. Проблеми трибології. (Технологічний університет Поділля, м. Хмель­ницький), 09.06.99.
 44. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 09.06.99.
 45. Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування, м. Харків), 09.06.99.
 46. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАНУ), 10.11.99.
 47. Проблемы прочности. (Інститут проблем міцності НАН України, м. Київ), 09.06.99.
 48. Проблемы специальной электрометаллургии. (Інститут електро­зварювання ім.Є.О. Патона НАН України), 09.06.99.
 49. Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України), 10.11.99.
 50. Проблемы экологии. (Донецький державний технічний університет), 09.06.99.
 51. Промислова гідравліка і пневматика (Вінницький державний аграрний університет, Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики), 30.06.04.
 52. Промислове будівництво та інженерні споруди (Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт “Укрмонтажспецбуд”, ВАТ Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського). 09.04.08
 53. Промышленная теплотехника. (Інститут технічної теплофізики НАН України), 09.06.99.
 54. Процеси лиття. (Фізико-технологічний інституту металів і сплавів НАН України, м. Київ), 09.06.99.
 55. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут), 10.11.99.
 56. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний техніч­ний університет радіоелектроніки), 09.06.99.
 57. Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України «КПІ»), 09.06.99.
 58. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. (Запорізький державний технічний університет), 10.11.99.
 59. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” МОН України), 10.12.03.
 60. Реєстрація, зберігання і обробка даних. (Інститут проблем реє­страції інформації), 09.06.99.
 61. Рибне господарство України (м. Керч), 09.02.00.
 62. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), 14.11.01.
 63. Сверхтвердые материалы. (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Ба­куля НАН України), 09.06.99.
 64. Світ геотехніки (Всеукраїнська громадська організація “Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування”, Державний НДІ будівельних конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури), 18.01.07.
 65. Світлотехніка та електроенергетика (Харківська державна академія міського господарства МОН України), 30.06.04, 08.06.05.
 66. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України), 30.06.05.
 67. Системи озброєння і військова техніка (Харківський університет Повітряних Сил МО України), 19.01.06.
 68. Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ»), 15.01.03.
 69. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет, Транспортна академія України), 15.01.03.
 70. Современная электрометаллургия (НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Міжнародна асоціація “Зварювання”), 11.06.03.
 71. Судоходство (Одеський національний морський університет, “Судоходство”), 10.12.03.
 72. Сучасне промислове та цивільне будівництво (Донбаська національна академія будівництва  і архітектури МОН України), 04.07.06.
 73. Східно-Європейський журнал передових технологій (Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України, Технологічний центр), 11.06.03.
 74. Теорія і практика металургії. (Державна металургійна академія), 09.06.99.
 75. Термоелектрика (НАН України, Інституту термоелектрики НАН і МОН України, ТОВ “Алтек”), 15.12.04.
 76. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України), 09.06.99.
 77. Техніка АПК ( м. Київ), 10.11.99.
 78. Техніка будівництва. (Київський національний університет будів­ництва і архітектури), 09.06.99.
 79. Технічна електродинаміка. (Інститут електродинаміки НАН України), 09.06.99.
 80. Технічна механіка. (Інститут технічної механіки НАН України), 09.06.99.
 81. Технологические системы (м. Київ), 09.02.00.
 82. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Мін­промполітики України), 09.06.99.
 83. Технология приборостроения. (Технологічний інститут приладо­будування, м. Харків), 09.06.99.
 84. Товари і ринки (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України), 04.07.06.
 85. Углехимический журнал. (Український державний науково-дослід­ний вуглехімічний інститут, м. Харків), 09.06.99.
 86. Уголь Украины, 09.06.99.
 87. Український журнал медичної техніки і технології (Український інженерний центр медичної техніки та промислових технологій), 10.11.99.
 88. Український метрологічний журнал. (Державне НВО «Метрологія», м. Харків), 09.06.99.
 89. Упаковка (Український державний університет харчових технологій, ЗАТ «Інститут «ВНДІХІМПроект», ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка»), 12.06.02.
 90. Управління проектами, системний аналіз і логістика (Національний транспортний університет МОН України), 19.01.06.
 91. Управляющие системы и машины. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глуш­кова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем), 09.06.99.
 92. Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України), 11.05.00.
 93. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника), 14.11.01.
 94. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології (НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), 15.02.07.
 95. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України), 10.11.99.
 96. Фізична інженерія поверхні (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України), 30.06.04.
 97. Харчова і переробна промисловість (м. Київ), 10.11.99.
 98. Харчова наука і технологія. (Одеська національна академія харчових технологій) 21.05.08.
 99. Харчова промисловість (Національний університет харчових технологій), 15.01.03.
 100. Хімічна промисловість України. (Міністерство промислової політики України), 09.06.99.
 101. Хімія і технологія води (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України), 11.10.00.
 102. Хранение и переработка зерна (ТОВ ІА “АПК-ЗЕРНО”), 10.12.03.
 103. Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр «Цукор України»), 12.06.02.
 104. Штучний інтелект. (Інститут проблем штучного інтелекту, м. Донецьк), 09.06.99.
 105. Экотехнологии и ресурсосбережение. (Інститут газу НАН України), 09.06.99.
 106. Электронное моделирование. (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України), 09.06.99.
 107. Энергетика и электрификация. (Міністерство енергетики України), 09.06.99.
 108. Ядерна та радіаційна безпека. (Одеський державний політехнічний університет), 09.06.99.
 109. Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень НАН України), 18.01.07.
 110. Ядерні та радіаційні технології (ДП “Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування”, Українське ядерне товариство), 19.01.06.

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Вісник Академії будівництва України, 14.11.01.
 2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки, 13.12.00.
 3. Вісті Академії інженерних наук України, 12.06.02.
 4. Геологія, буріння та експлуатація родовищ нафти і газу (АВТ «Український нафтогазовий інститут»), 11.10.00.
 5. Електроінформ (ТОВ “Екоінформ”), 04.07.06.
 6. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”, 15.01.03.
 7. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: технічні науки, 18.01.07.
 8. Збірник наукових праць Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П. Корольова МО України, 15.01.03.
 9. Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова, 15.01.03.
 10. Землевпорядний вісник (Державний комітет України із земельних ресурсів), 15.01.03.
 11. Інформаційний огляд ДК “Укртрансгаз”, 08.06.05.
 12. Качество минерального сырья (Криворізький технічний університет), 11.10.00.
 13. Клінічна інформатика і телемедицина (ТОВ “Інститут Медичної інформатики і Телемедицини”, Українська асоціація “Комп’ютерна медицина”), 19.01.06.
 14. Компресорне і енергетичне машинобудування (ТОВ “Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування”), 09.03.06.
 15. Легка промисловість (Державний комітет промислової політики України, Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості, Київський державний університет технологій та дизайну), 11.10.00.
 16. Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал „Локомотив-інформ” (Корпорація „Техностандарт”), 14.06.2007.
 17. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: технічні науки, 15.01.03.
 18. Наукові вісті Інституту менеджменту і економіки (Інститут менеджменту і економіки „Галицька академія”), 14.06.2007.
 19. Наукові записки НаУКМА. Серія: комп’ютерні науки, 11.10.00.
 20. Науково-практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій (Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), 11.10.00.
 21. Праці Луганського відділення Міжнародної  Академії інформатизації, 15.12.04.
 22. Проблеми автомобільного транспорту (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут), 11.04.01.
 23. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки (Український НДІ екологічних проблем), 11.04.01.
 24. Промислова електроенергетика та електротехніка (Інститут “Київпромелектропроект”, ТОВ “ЕТІН”), 30.06.04.
 25. Світ меблів і деревини (Міністерство промислової політики України), 30.06.04.
 26. Складні системи і процеси (Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління”), 14.06.2007.
 27. Стальные канаты (Науково-дослідне відділення «ОНІОКС» ВАТ «Стальканат», Міжнародна асоціація дослідників стальних канатів), 11.10.00.
 28. Стандартизація, сертифікація, якість (Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації), 13.12.00.
 29. Технічні вісті (Українське інженерне товариство у Львові), 14.11.01.
 30. Технічні гази (Українська асоціація виробників технічних газів “УА-СИГМА”), 08.06.05.
 31. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України (КП “Редакційно-видавничий центр “ЗіХ”), 08.06.05.
 32. Хранение и переработка зерна (ТОВ “АПК – ЗЕРНО”), 11.10.00.
 33. Цифрові технології. ( Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова) 02.07.08
 34. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит (ТОВ “Північно-східна енергетична компанія “СВЕКО”), 04.07.06.
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)