Сільськогосподарські науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут), 09.06.99.
 2. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН), 11.04.01.
 3. Агрохімія і  ґрунтознавство. (Інститут  ґрунтознавства та  агрохімії ім. О.Н. Со­коловського УААН), 09.06.99.
 4. Бюлетень Інституту зернового господарства, 09.06.99.
 5. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина «Магарач»), 09.06.99.
 6. Виноградарство і виноробство (Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Таїрова УААН), 15.01.03.
 7. Вівчарство. (Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»), 09.06.99.
 8. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 09.06.99, вилучено 12.03.03.
 9. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, (агрономія з 30.06.04., зоотехнія з 08.11.07)
 10. .Вісник Державного агроекологічного університету, 12.06.02.
 11. Вісник Державної агроекологічної академії України, 09.06.99.
 12. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 09.06.99.
 13. Вісник Львівського державного аграрного університету, 09.06.99.
 14. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України, 15.12.04.
 15. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту, 09.06.99.
 16. Вісник Рівненського державного технічного університету, 09.06.99.
 17. Вісник Сумського державного аграрного університету, 09.06.99.
 18. Вісник Харківського державного аграрного університету, 09.06.99.
 19. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва (агрономія, зоотехнія), 30.06.04, 08.06.05.
 20. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у степу України. (Інститут зернового господарства УААН), 09.06.99.
 21. Захист і карантин рослин. (Інститут захисту рослин УААН), 09.06.99.
 22. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету, 15.12.04.
 23. Збірник наукових праць Вінницького державного сільсько­госпо­дарського інституту, 09.06.99.
 24. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН, 09.06.99.
 25. Збірник наукових праць Інституту луб’яних культур УААН, 11.04.01.
 26. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН, 09.06.99.
 27. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки, 10.11.99.
 28. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН», 04.07.06.
 29. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагрокомплексу України, 11.05.00.
 30. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту УААН, 09.06.99.
 31. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії, 09.06.99.
 32. Землеробство. (Інститут землеробства УААН), 09.06.99.
 33. Зрошувальне землеробство (Інститут землеробства південного регіону УААН), 15.12.04.
 34. Картоплярство. (Інститут картоплярства УААН), 09.06.99.
 35. Лісівництво і агролісомеліорація. (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького), 09.06.99.
 36. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промис­ловість. (Український державний лісотехнічний університет), 09.06.99.
 37. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН), 09.06.99.
 38. Молочне і м’ясне скотарство. (Інститут тваринництва УААН), 09.06.99.
 39. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної меди­цини ім. С.З. Гжицького, 09.06.99.
 40. Науковий вісник Національного аграрного університету, 09.06.99.
 41. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 15.02.07.
 42. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного універ­ситету, 09.06.99.
 43. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Сільськогосподарські науки (агрономія), 04.07.06.
 44. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, 09.06.99.
 45. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН, 09.06.99.
 46. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла, 11.06.03.
 47. Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Серия: сельскохозяйственные науки, 11.05.00.
 48. Овочівництво і  баштанництво. (Інститут овочівництва і баштан­ництва УААН), 09.06.99.
 49. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво (УААН, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН), 09.06.99, 30.06.04.
 50. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Екологічний збірник. (м. Львів), 09.06.99.
 51. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. (Харківський зооветеринарний інститут), 09.06.99.
 52. Птахівництво. (Інститут птахівництва УААН), 09.06.99.
 53. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН), 09.06.99.
 54. Розведення і генетика тварин. (Інститут розведення і генетики тварин УААН), 09.06.99.
 55. Садівництво. (Інститут садівництва УААН), 09.06.99.
 56. Свинарство. (Інститут свинарства УААН), 09.06.99.
 57. Селекція і насінництво. (Інститут рослинництва ім. В.Я.  Юр’єва УААН), 09.06.99.
 58. Сільськогосподарська мікробіологія (Інститут сільськогосподарської мікробіології Української Академії аграрних наук, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного Національної академії наук України).20.09.07
 59. Таврійський науковий вісник. (Херсонський державний аграрний університет), 09.06.99.-21.05.08.
 60. Таврійський науковий вісник. (Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”) 21.05.08.
 61. Шовківництво. (Інститут шовківництва УААН), 09.06.99. 

ЖУРНАЛИ 

 1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України), 14.11.01.
 2. Аграрні вісті (Білоцерківський державний аграрний університет, Головне управління сільського господарства і продовольства Київоблдержадміністрації), (зоотехнія), 04.07.06.
 3. Агроекологічний журнал (Інститут акроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН), 14.11.01.
 4. Біологія тварин (Інтитут землеробства і біології тварин УААН), 10.11.99.
 5. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, 10.11.99.
 6. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України), 15.01.03.
 7. Вісник аграрної науки Причорномор’я (Миколаївська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики України), 14.11.01.
 8. Вісник аграрної науки. (УААН), 09.06.99.
 9. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 12.06.02.
 10. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: агрономія і біологія, 14.11.01.
 11. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: тваринництво, 14.11.01.
 12. Водне господарство України (м.Київ), 09.02.00.
 13. Генетичні ресурси рослин (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН), 04.07.06.
 14. Доповіді НАН України (Президія НАН України), 14.11.01.
 15. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН), 09.06.99.
 16. Картоплярство України (Інститут картоплярства Української академії аграрних наук), з агрономії, 13.02.08.
 17. Корми і кормовиробництво (Інститут кормів УААН), 14.11.01.
 18. Лісовий і мисливський журнал (Державний комітет лісового господарства України), 09.06.99 / вилуч. 10.12.03.
 19. Магарач. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і  вина «Магарач» УААН), 11.10.00.
 20. Мікробіологічний журнал (НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Національний аграрний університет), 14.11.01.
 21. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія, (агрономія), 12.06.02.
 22. Наукові праці. Серія: Екологія (Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська Академія»), (агрономія), 12.06.02.
 23. Наукові праці. Серія: Екологія (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), (агрономія), 08.06.05.
 24. Науково-технічний бюлетень (Інститут біології тварин УААН), 14.11.01.
 25. Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. Серія: землеробство і рослинництво, 10.11.99.
 26. Рибогосподарська наука України (Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук) із зоотехнії, 13.02.08.
 27. Сільський господар. (Львівська державна академія ветеринарної ме­­ди­­­ци­ни ім. С. 3. Гжицького), 09.06.99.
 28. Тваринництво України. (Мінагрополітики України), 09.06.99.
 29. Український ботанічний журнал. (Інституту ботаніки ім. М.Г.  Холодного НАН України), 09.06.99.
 30. Физиология и биохимия культурных растений (Інституту фізіології рослин і генетики НАН України), 15.01.03.
 31. Цитологія і генетика (НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України), 14.11.01.
 32. Цукрові буряки. (Інститут цукрових буряків УААН), 09.06.99.

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Аграрні вісті (Білоцерківський державний аграрний університет, Головне управління сільського господарства і продовольства Київоблдержадміністрації), 12.06.02.
 2. Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду, 15.01.03.
 3. Віснику аграрної науки Південного регіону (Одеський інститут агропромислового виробництва УААН, Інженерно-технологічний інститут “Біотехніка”, Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова УААН, Головне управління сільського господарства Одеської облдержадміністрації, Дослідна станція по карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин, Ізмаїльська та Жеребківська дослідні станції Інституту зернового господарства), 30.06.04.
 4. Зерно і хліб (“Головіхлібпродукт”, “Головкомбікорм”, “Укрміжгоспкомбікорм”, Редакція журналу “Харчова і переробна промисловість”), 30.06.04.
 5. Новини садівництва (Уманська аграрна акдемія, НДІ садівництва лісостепу України, Інститут зрошувального садівництва УААН, Подільська дослідна станція садівництва, об»єднання «Укрсадвинпром», редакція журналу «Новини садівництва»), 11.10.00.
 6. Сад, виноград і вино України (Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова), 15.01.03.
 7. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин (Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин), 19.01.06.
 8. Сучасне птахівництво (Національний аграрний університет, ПП “Книжково-журнальне видавництво ”Колообіг”), 15.12.04.
 9. Український пасічник (Львівська національна академія ветеринарної ме­­ди­­­ци­ни ім. С. 3. Гжицького, Редакція журналу “Український пасічник”), 30.06.05.
 10. Хмелярство (УААН, Інститут сільського господарства Полісся), 30.06.04.
 11. Хранение и переработка зерна (ТОВ “АПК – ЗЕРНО”), 11.10.00.
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)