Перечень высших учебных заведений и научных учреждений, в которых проводится подготовка аспирантов и функционируют специализированные ученые советы — стр.3

стр. 1     стр. 2    стр. 3

 Місто
 Установа(ВНЗ)
с. Новосілки Інститут садівництва УААН
с.Глеваха Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва УААН
с.Чабани Національний науковий центр “Інститут землеробства” УААН
Севастополь
Севастопольський національний технічний університет МОН України
Севастополь
Морський гідрофізичний інститут НАН України
Севастополь
Інститут біології південних морів ім. О.О.
Ковалевського НАН України
Севастополь
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Міністерства палива і енергетики України
Сімферополь
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України
Сімферополь
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва МОН України
Сімферополь
РВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет” МОН України
Сімферополь
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України
Сімферополь
Південний філіал “Кримський агротехноло-гічний державний універ-ситет” Національного університету біоресурсів і природокористування України
Суми
Сумський державний університет МОН України
Суми
ДВНЗ “Українська академія банківської справи” Національного банку України
Суми
Інститут прикладної фізики НАН України
Суми
Сумський національний аграрний університет МінАП України
Тернопіль
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України
Тернопіль
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України
Тернопіль
Тернопільський національний економічний університет МОН України
Тернопіль
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
Ужгород
ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України
Умань
Уманський державний аграрний університет МінАП України
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” МОН України
Харків
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України
Харків
Національний науковий центр “Харківський фізичко-технічний інститут” МОН України
Харків
Харківський національний технічний університет радіоелектроніки МОН України
Харків
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди МОН України
Харків
Харківський національний економічний університет МОН України
Харків
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури МОН України
Харків
Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет МОН України
Харків
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України
Харків
Харківський державний зооветеринарний інститут МінАПК України
Харків
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого України МОН України
Харків
Харківська державний університет харчування та торгівлі МОН України
Харків
Харківська національна академія міського господарства МОН України
Харків
Українська інженерно-педагогічна академія МОН України
Харків
Харківська державна академія дизайну та мистецтв МОН України
Харків
Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я. Усикова НАН України
Харків
Інститут монокристалів НАН України
Харків
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Харків
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Харків
 
Харків
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Харків
Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
Харків
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Харків
Науково-технічний центр магнетизму технічних об’єктів НАН України
Харків
Національний науковий центр “Інститут грунто-знавства та агрохімії ім.О.Н. Соколовського” УААН
Харків
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН
Харків
Інститут рослинництва ім.В.Я. Юр’єва УААН
Харків
Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України
Харків
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України
Харків
Харківський державний медичний університет МОЗ України
Харків
ДУ “Інститут дерматології та венерології” АМН України
Харків
Національний фармацев-тичний університет МОЗ України
Харків
Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка МОЗ України
Харків
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Харків
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова МОЗ України
Харків
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Харків
Університет цивільного захисту України МВС України
Харків
Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва МінАП України
Харків
Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України
Харків
Український НДІ екологічних проблем (УКРНДІЕП) Міністерства охорони навколишнього середовища України
Харків
Державний науковий центр лікарських засобів НАН України
Харків
Харківська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України
Харків
Український державний НД вуглехімічний інститут (УХІН) Міністерства промислової політики України
Харків
Харківський національний науковий центр “ Інститут метрології “ Держкомітету стандартизації та метрології та сертифікації України
Харків
Український Ордена “Знак Пошани” НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім.. Г.М. Висоцького Державного Комітету лісового господарства України
Харків
Харківський державний технічний університет сільського господарства МінАП України
Харків
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управ-ління при Президентові України
Харків
Харківська державна академія фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Харків
Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського Міністе-рства культури і мистецтв України
Харків
Інститут тваринництва УААН
Харків
Інститут овочівництва і баштанництва УААН
Херсон
Херсонський державний університет МОН України
Херсон
Херсонський національний технічний університет МОН України
Херсон
ПВНЗ “Міжнародний університет бізнесу і права”
Херсон
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний універ-ситет” МінАП України
Хмельницька обл.
Подільський державний аграрно-технічний університет МінАП України
Хмель-ницький
Хмельницький національний університет МОН України
Хмель-ницький
Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького Державного комітету у справах охорони державного кордону України
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет МОН України
Черкаси
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України
Чернівці
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича МОН України
Чернівці
Інститут термоелектрики НАН України
Чернігів
Чернігівський державний технологічний університет МОН України
Чернігів
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка МОН України
Чернігів
Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН
Чорнобиль
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Ялта
Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний університет” МОН України
Ялта
Інститут винограду і вина “Магарач” УААН
Ялта
Нікітінський ботанічний сад Національного наукового центру (НБС-ННЦ) УААН
Ялта
Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова
 
стр. 1     стр. 2    стр. 3