Про переатестацію громадян України, які мають наукові ступені, присуджені їм в інших країнах

Для забезпечення єдності вимог до рівня кваліфікації громадян України при присудженні їм наукового ступеня в Україні і при переатестації громадян України, яким присуджено наукові ступені в інших країнах, президія ВАК України постановляє:

Встановити, що передумовою прийняття до розгляду документів, котрі подаються до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні, є їх відповідність вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та нормативно-правовим актам ВАК України, чинним на час захисту дисертації за кордоном.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)