Про функціонування державної мови у науковій сфері

Головна рада Вищої атестаційної комісії України відзначає низький рівень функціонування державної мови у науковій сфері, недосконалість сучасної української наукової термінології, незначну кількість захищених дисертацій, написаних українською мовою.

З метою сприяння процесу активного функціонування державної мови у науковій сфері, активізації процесу становлення української наукової термінології’ в усіх галузях науки, зважаючи на недостатні темпи зростання числа захищених дисертацій, написаних державною мовою, Головна рада Вищої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад на недостатній рівень виконання вимог Конституції України та інших законодавчих актів про використання української мови в науковій сфері.

Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ організувати та систематично проводити роботу зі здобувачами наукових ступенів з метою забезпечення вільного володіння ними українською науковою фаховою термінологією та підготовки рукописів дисертаційних досліджень державною мовою.

Вважати професійним обов’язком здобувачів наукового ступеня – громадян України досконале володіння українською фаховою науковою термінологією і сприяння її широкому впровадженню в практику наукової та педагогічної роботи.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)