Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань у галузі «культурологія»

Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціа­льність Галузь науки, з якої прису­джується науковий ступінь
26.00.01 Теорія й історія культури культурологія, філософія, мистецтвознавство
26.00.02 Світова культура та міжнародні культурні зв’язки культурологія
26.00.03 Етнокультурологія та культурна антрополо­гія культурологія
26.00.04 Українська культура культурологія
26.00.05 Музеєзнавство. Пам’яткознавство культурологія, мистецтвознавство, історичні
26.00.06 Прикладна культурологія. Культурні практи­ки культурологія

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)