Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь
нескінченного порядку
2009 Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульсних динамічних систем
випадкової структури із скінченною післядією
2009 Неоднорідні стани в області фазових переходів в ортофериті ербію
2009 Державне регулювання міжбюджетних відносин: регіональний аспект
2009 Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами
державної виконавчої влади
2009 Гідрографічна мережа та стік річок Подільської височини.
2009 Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка:
компаративний дискурс.
2009 Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського господарства
(1864 — 1914 рр.)
2009 Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань
2009 Механізми забезпечення державних соціальних гарантій у сфері охорони
здоров’я
2009 Державне регулювання науки в Україні
2009 Удосконалення механізмів державного управління і контролю в сфері охорони,
захисту, використання і відновлення лісів в Донецькій області
2009 Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у
педагогічних університетах
2009 Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності у
процесі магістерської підготовки
2009 Розвиток авіаційної промисловості України в умовах сучасного наукоємного
виробництва
2009 Корпоративне управління в системі підвищення інвестиційної привабливості
національного господарства
2009 Патогенетичні механізми порушень згортальної системи крові, перекисного
окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на гострий гепатит В та їх
корекція
2009 Профілактика післяопераційних ускладнень та ендогенної інтоксикації при
оперативному лікуванні гострої непрохідності кишок (клініко-експериментальне
дослідження).
2009 Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
2009 Управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств машинобудування
2009 Стратегія управління підприємствами телебачення і радіомовлення в Україні
2009 Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської
області)
2009 Гендерний дискурс у літературі non-fiction (на матеріалі щоденників
письменників першої половини ХХ століття)
2009 Обмежені на всій осі розв’язки диференціальних рівнянь в банаховому
просторі
2009 Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії.
2009 Репродуктивна здатність сосни звичайної різного едафічного походження та
ріст її потомства в умовах свіжого бору Київського Полісся
2009 Надійність сталевих ґратчастих башт при випадкових вітрових навантаженнях.
2009 Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ — поч ХХІ ст. у
контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики
2009 Організаційно-економічний механізм стратегічного управління холдингами
2009 Управління технічним оновленням виробництва на підприємствах
машинобудування
2009 Реформування системи екологічних податків в Україні
2009 Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимізацією строків заміни
моторних олив
2009 Підвищення ефективності абразивної обробки відновлюваних деталей
автомобілів вдосконаленням очищення мастильно-охолоджувальних рідин
2009 Журнал «Украинская жизнь» і літературний процес початку ХХ століття
2009 Ендоскопічна адреналектомія: показання й особливості перебігу
післяопераційного періоду.
2009 Корекція гемостазіологічних порушень у комплексному лікуванні хворих із
тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок.
2009 Дослідження схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь
2009 Філостиктоз яблуні та удосконалення заходів захисту в центральному
Лісостепу України
2009 Підвищення точності важких верстатів на основі керування параметрами
формоутворюючої системи
2009 Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і
нафтостирилу
2009 Психологічні особливості кар’єрних очікувань майбутніх інженерів-металургів
у процесі професійного становлення
2009 Ендотопографія злукового процесу черевної порожнини у раніше оперованих
хворих,та його лапароскопічна корекція.
2009 Методи та засоби підвищення ефективності тестового діагностування
запам’ятовуючих пристроїв.
2009 Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття
рішення на здійснення пересування частин і підрозділів сухопутних військ
2009 Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-дисперсної системи на
основі пентапласту та йодиду срібла
2009 Створення та тестування модулів мікростріпового кремнієвого детектора
експерименту ALICE
2009 Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за
гіпофункції яєчників
2009 Еколого-лісівничі особливості відтворення лісових насаджень на староорних
землях Чернігівського Полісся
2009 Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних
спеціальностей.
2009 Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення
з використанням комп’ютера.
2009 Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням
комп’ютерних технологій.
2009 Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах
щурів в умовах культури клітин in vitro
2009 Моделювання та ідентифікація теплових процесів у капілярно-пористих тілах
2009 Біоекологічні особливості північноамериканських видів роду Juglans L. та
перспективи їх використання у Правобережному Лісостепу України
2009 Виховання громадянськості студентів засобами самоврядування у вищих
навчальних закладах Канади
2009 Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну скорочувальної
функції ізольованого серця та активність ферментів плазматичної мембрани
2009 Специфіка виявлення принципів діалогу та гри у скрипкових концертах ХХ
століття
2009 Структура і функціонування бактеріопланктону та бактеріобентосу у водоймах,
забруднених мінеральним азотом.
2009 Впровадження електронної демократії: концептуальні підходи та особливості
процесу реалізації в Україні
2009 Стратегія міграційної політики в період національно-державного будівництва
2009 Організація ефективного функціонування соціального комплексу регіону
2009 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та
антропогенного походження в економічному вимірі
2009 Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України
2009 Особлив

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)