Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Феномен української мови у творчій спадщині А. Ю. Кримського
2009 Витоки української духовної культури у творчій спадщині М.Ю. Брайчевського
2009 Управління формуванням галузевої структури сільськогосподарських підприємств
2009 Формування кар’єрних рудопотоків для стабілізації якості руди.
2009 Визначення параметрів руху пилогазових потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечної експлуатації.
2009 Функціонально-статистична модель розпізнавання зображень
2009 Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи
2009 Розвиток податкового менеджменту в системі управління діяльністю банку
2009 Депозитні ризики у банківській діяльності
2009 Економічний механізм збуту зерна аграрними підприємствами
2009 Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств регіону
2009 Інтегроване проектування високоресурсних розтягнутих панелей крила транспортного літака
2009 Закономірності тепло- масообмінних процесів концентрування розчину хлориду натрію в апараті прямого контакту
2009 Закономірності процесу подрібнення відходів содового виробництва у машині дисмембраторного типу
2009 Підвищення ефективності процесів та обладнання у виробництві перекисних сполук натрію
2009 Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств.
2009 Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК.
2009 Агротуризм як форма підприємницької діяльності
2009 Розвиток малого підприємництва в сьльському господарстві.
2009 Аналітична анатомія вінцевих артерій серця людині.
2009 Біомеханічні властивості сечоводу людини (анатомо-експериментальне дослідження).
2009 Фізичні процеси в функціональних елементах на основі плівкових систем Co/Cu(Au, Ag) із спін-залежним розсіюванням електронів
2009 Система моделей динаміки валютних курсів на основі інтегральних рівнянь
2009 Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання.
2009 Методика творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання та художньої праці
2009 Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання
2009 Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого
2009 Особливості росту і розвитку Brassica rapa var.Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу.
2009 Формування та регулювання ринку корпоративних облігацій України
2009 Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання
2009 Пинда Ю.В. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу регіону
2009 Еколого-економічне моделювання в розрізі основних видів економічної діяльності України.
2009 Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І)
2009 Гетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комплексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометалатів з водою, спиртами і аміаком
2009 Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.
2009 Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець ХІХ — середина ХХ століть)
2009 Оптична фур’є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери
2009 Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки
2009 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення
2009 „Формування інноваційного потенціалу країн в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності”
2009 Швидкотверднучі лужні шлакопортланцементи та бетони на їх основі
2009 Управління розвитком малого бізнесу регіону (на матеріалах Закарпатської області).
2009 Управління міжнародними інвестиційними ризиками
2009 Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи
2009 Гігієнічна оцінка впливу шкідливих викидів теплоелектростанцій на здоров’я населення й обґрунтування профілактичних заходів.
2009 Реґіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія нерезектабельного місцево-розповсюдженого раку прямої кишки
2009 Ділове спілкування як чинник результативності діяльності педагогічного колективу
2009 Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у харчовій промисловості
2009 Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій
2009 Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр.
2009 Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією
2009 Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання.
2009 Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацетил-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів
2009 Модифікація поліпропілену гумовими сумішами
2009 Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу
2009 Розвиток зоотехнічної науки центрального

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)