Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 1

2008 Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини
2008 Функціональний стан нирок у хворих на гіпертонічну хворобу за даними тривалого спостереження і його взаємозв’язок з циркадним ритмом артеріального тиску.
2008 Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням процесуального порядку відмови в порушенні кримінальної справи
2008 Правові засади електронної комерції в Україні
2008 Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій
2008 Обмежена осудність осіб із психопатичними розладами: юридико-психологічна характеристика
2008 Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю
2008 Взаємозв’язки хламідійної інфекції та імунодефіциту: імунопатогенез та імунодіагностика
2008 Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей
2008 Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям
2008 Напружено-деформований стан сталебетонних колон при різних схемах навантаження
2008 Напружено-деформований стан сталебетонних і залізобетонних елементів, що згинаються, при силових та температурних впливах.
2008 Розробка технологічного процесу та інструменту швидкісного дорнування отворів авіаційних конструкцій із алюмінієвих сплавів
2008 Технологія багатоперехідного закритого штампування авіаційних деталей із алюмінієвих сплавів з оцінкою ресурсу пластичності
2008 Діагностування експлуатаційних режимів роботи силових трансформаторів сільських споживчих підстанцій.
2008 Поширення поверхневих електромагнітних хвиль уздовж границі розподілу періодичних структур
2008 Структура, семантика та функціонування складних іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)
2008 Семантика, сполучуваність і функціонування прийменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)
2008 Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еколого-ценотичні особливості, ресурси та раціональне використання)
2008 Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи
2008 Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень
2008 Збалансованість як метод управління прибутковістю підприємств (на матеріалах хлібопекарної промисловості).
2008 Фінансова складова в результативності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства
2008 Формування ресурсної стратегії підприємства
2008 Розвиток початкової освіти на Півдні України (1861-1917 рр.)
2008 Музичне життя Станіславова другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття.
2008 Лемківська пісенна культура ХХ століття: збереження традицій та новотворчість.
2008 Канадська багатокультурність: політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний виміри)
2008 Особливості структуроутворення тонких електрохімічних олов’яних покриттів на консервній жерсті
2008 Структура, електро- та магніторезистивні властивості тонких плівок мідно-нікелевих сплавів
2008 Хірургічне лікування гострих артеріальних тромбозів на тлі облітеруючих захворювань нижніх кінцівок
2008 Роль громадських організацій Закарпаття в державотворчих процесах наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.
2008 Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст.
2008 Літературно-художня творчість А.Кримського: проблематика і поетика.
2008 Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних освітніх проектів
2008 Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України.
2008 Методи містобудівної організації транспортно-планувальної системи великих міст України (на прикладі м. Рівне)
2008 Теорія термопружних та магнітних властивостей монокристалів та плівок мартенситних сплавів Ni-Mn-Ga
2008 Вплив релігійного фактору на становлення громадянського суспільства
2008 Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема
2008 Система особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів
2008 Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки
2008 Особливості впливу ЗМК на трудову адаптацію: концептуалізація моделі соціологічного дослідження
2008 Державний механізм регулювання митних взаємовідносин
2008 Соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні
2008 Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі давньоверхньонімецьких, середньоверхньонімецьких і ранньонововерхньонімецьких текстів)
2008 Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами англійської фразеології
2008 Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки
2008 Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід.
2008 Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості
2008 Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій геологорозвідці
2008 Вплив основного обробітку грунту в чистому пару на продуктивність озимої пшениці (в умовах східної частини північного Степу України)
2008 Ефективність управління підприємствами по переробленню сільськогосподарських продуктів
2008 Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини
2008 Модифікація білків мембрано-цитоскелетного комплексу та ліпідної асиметрії в еритроцитах при охолодженні та заморожуванні у присутності кріопротектора ПЕО-1500
2008 Творчість і мистецько-педагогічна діяльність Михайла Жука в контексті становлення української школи художників фарфору (перша половина ХХ століття).
2008 Формування патріотизму — важливий чин-ник соціалізації молоді України на сучасно-му етапі політичного процесу
2008 Центр-периферійні відносини в територіально-політичній системі держави з позицій просторової ідентифікації
2008 Національна характерність як семантична властивість виконавської інтерпретації.
2008 Кларнет у музичній культурі Європи ХVІІІ століття
2008 Салонність як основа музичного життя Росії та України ХІХ ст.
2008 Художньо-стильові принципи тенорового співу в оперному мистецтві
2008 Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області та методи її корекції
2008 Гормональний та антиоксидантний статус, показники обміну білків та ліпідів у поросят за дії хрому
2008 Клініко-гемодинамічна характеристика серцево-судинної системи при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у хворих з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок.
2008 Клініко-фенотипічні і психологічні особливості хворих на гіпертонічну хворобу з кризовим перебігом і геомагнітні чинники
2008 Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону
2008 Інституційне забезпечення використання земель комунальної власності територіальних громад Львівської області
2008 Інвестиційні та інноваційні чинники природоохоронної діяльності
2008 Діагностичні критерії та медикаментозна корекція церебрального ішемічного інсульту з урахуванням структурно-функціонального стану судинного ендотелію
2008 Ефективність функціонування логістичного ланцюга: транспорт, посередник, реалізатор.
2008 Громадські та політичні організації Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
2008 Літературна спадщина Ентоні Манді: специфіка взаємодії традиції та новаторства
2008 Клініко-імунологічні особливості рецидивуючого бронхіту у дітей з системною дисплазією сполучної тканини
2008 «Вивчення шлунково-кишкових і кардіоваскулярних уражень, обумовлених нестероїдними протизапальними препаратами, та ефективності ци-топротекторних посередників за ревматоїдного артриту та остеоартрозу»
2008 Ефективність байєсівських методів розпізнавання
2008 Організаційно-правові аспекти протидії правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2008 Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект)
2008 Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід в комплексному лікуванні плацентарної недостатності у вагітних з прееклампсією
2008 „Інтеграція країн до міжнародних регіональних структур”
2008 Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок із залізодефіцитною анемією.
2008 Психологічні тенденції розвитку моральних цнностей у підлітковому віці
2008 Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів
2008 Профілактика карієсу зубів у дівчат із порушенням статевого розвитку
2008 Ефективне використання експортного потенціалу базових галузей промисловості України в процесі міжнародної економічної інтеграції
2008 Нестійкості струму в GaAs з ударною іонізацією та тунельними ефектами
2008 Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіля
2008 Покращання ефективності системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типу
2008 Вплив поздовжньо-хвильових явищ на інформаційну щільність стрічкових носіїв
2008 Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування
2008 Характеристики випромінювання ліній передачі з імпедансними межами
2008 Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом і септичним шоком
2008 Оптичні та електрофізичні властивості монокристалів селеніду цинку, легованих елементами перехідних металів.
2008 Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах.
2008 Механізм еколого-економічного регулювання діяльності суб’єктів природокористування промислового виробництва
2008 Групи із наддоповнюваними і C-сепаруючими підгрупами
2008 Методика аналізу кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування
2008 Комплексна інтраопераційна гетеротопічна автотрансплантація тканин щитоподібної та паращитоподібних залоз у хірургічному лікуванні багатовузлового зоба (експериментально-клінічне дослідження)
2008 Моделювання відмовостійких комп’ютених систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відновлень програмних засобів
2008 Моделі і методи оцінювання живучості розподілених інформаційних систем
2008 Вікові особливості мітохондріального дихання та перекисного окиснення ліпідів у тварин при активації системи оксиду азоту.
2008 Деетатизація воєнної сфери недержавними збройними формуваннями в сучасному світі
2008 Політична та етнокультурна маргінальність у трансформаційних процесах пострадянської України
2008 Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки
2008 Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 — 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
2008 Органи міського самоврядування Катеринослава: формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII — початок XX ст.)
2008 Відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами за цивільним законодавством України.
2008 Принципи правового регулювання колективних трудових відносин.
2008 Цивільно-правові договори в митній справі України.
2008 Бетон на основі модифікованих композиційних цементів для умов сухого жаркого клімату
2008 Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
2008 Механізм управління ефективністю корпоративних пенсійних програм
2008 Удосконалення повітряних та парових систем охолоджування високотемпературних газових турбін
2008 Ландшафтно-рекреаційний потенціал Національного природного парку „Синевир».
2008 Особливості забруднення важкими металами приавтомагістральних територій Волинської області.
2008 Оптимізація ведення пологів у жінок із клінічно вузьким тазом
2008 Спектральні прояви структурної впорядкованості пристінних шарів органічних полярних рідин.
2008 Штучний лімфодренаж при неоперабельному раку шлунка (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Наближення диференційовних функцій лінійними методами підсумовування їх рядів та інтегралів Фур’є
2008 Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі розв’язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів
2008 РЕГУЛЯРНІ ТА ІРРЕГУЛЯРНІ ГЕОМАГНІТНІ ВАРІАЦІЇ В СЕРЕДНІХ ШИРОТАХ
2008 Еволюція створення машин з переробки зерна на корм в Україні
2008 Організаційні аспекти оптимізації діяльності спортивних шкіл на основі програмно-цільового управління
2008 Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів 15-17 років з використанням комплексів тренувальних завдань
2008 Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі
2008 Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта.
2008 Удосконалення технології діагностики та лікування включених дефектів зубних рядів у дітей та підлітків.
2008 Фторовані аналоги мевалонової та мевалдінової кислот
2008 Художнє виховання учнів у початковій школі Франції
2008 Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва
2008 Формування фізичної культури учнів 8-9 класів у процесі фізкультурно-спортивної роботи в позашкільних навчальних закладах
2008 Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів.
2008 Профілактика ускладнень вагітності у жінок з хронічним пієлонефритом та урогенітаним мікоплазмозом.
2008 Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України.
2008 Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі).
2008 Патогенетичні механізми ураження кишечника в умовах «кальцієвого стресу» у хворих на дегенеративні захворювання хребта.
2008 Функціональний стан ендотелію у хворихна артеріальну гіпертензію з ожирінням.
2008 Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом.
2008 Метод та система адаптивної лазерної терапії.
2008 Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.
2008 Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій.
2008 Фізичне моделювання еволюції мікродефектів у перенасиченому твердому розчині
2008 Динамічна теорія Лауе-дифракції рентгенівських променів у тороїдально вигнутих кристалах з мікродефектами
2008 Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки.
2008 Інституціалізація спорту: динаміка структурних змін.
2008 Джерела конституційного права України ( системно-функціональний аналіз).
2008 Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України).
2008 Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами
2008 Інтеграція знань з фізики і математики як засіб формування творчого мислення старшокласників
2008 Проблема вивчення дитини у реформаторській педагогіці кінця ХІХ — початку ХХ століття
2008 Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ століття)
2008 Організаційно-педагогічні умови особистісно-орієнтованого навчання учнів вечірньої загальноосвітньої школи
2008 Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі роботи з комп’ютером
2008 Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній німецькій мові.
2008 Синонімія старогрецьких прикметників зі значенням «нещасний» у трагедіях Есхіла, Софокла та Еврипіда.
2008 Гобелен у контексті українського образотворчого мистецтва 1960 — 1990-х рр.
2008 Художнє ткацтво Львова другої половини ХХ століття (художні особливості, традиції та новації).
2008 Мистецтво народної кераміки Волині другої половини ХІХ — ХХ ст. (типологія, стилістика, художні особливості).
2008 Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів
2008 Оксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Синтез і властивості
2008 Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні
2008 Інституціональні виміри бікамеральних систем (порівняльний аналіз)
2008 Конвергенція східної та західної художньої традиції у композиторській практиці.
2008 Циклічні форми інструментальної музики композиторів Донеччини у жанровому контексті сучасної української музики.
2008 «Зниження об’ємів відходів водоочищення — осадів стічних вод, шляхом їх утилізації в асфальтобетон»
2008 Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківськогорегіону)
2008 Економічна ефективність систем утримання м’ясної худоби в Поліссі України
2008 Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу
2008 Прямі та обернені задачі гравіметрії в класі блочно побудованих геологічних моделей.
2008 Інтенсивна терапія ангіоспазму та мозку при розриві інтракраніальних аневризм шляхом внутрішньоартеріального введення вазоактивних препаратів.
2008 Мовне вираження концепту «час» у поезії Т.Г. Шевченка
2008 «Ідіостиль поетичних творів Святослава Гординського»
2008 Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства
2008 Оптимізація технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України
2008 Особливості формування та використання сукупного транспортного потенціалу регіону
2008 Розвиток конкурентних відносин в трансформайційній економіці України
2008 Відтворення акціонерного капіталу в трансформаційній економіці
2008 Соціальне виховання молодших школярів у приватних загальноосвітніх навчальних закладах
2008 Формування культури здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання
2008 Проблема індивідуалізації і диференціації початкового навчання у вітчизняній дидактиці 50-90-х рр. ХХ ст.
2008 Формування професійної спрямованості студентів економічних спеціальностей на початковому етапі навчання.
2008 Розділяюче перетворення і квадратичні диференціали в геометричній теорії функцій комплексної змінної
2008 Взаємозв’язок вегетативних, соматичних фун-кцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей
2008 Синтез комплексованої системи автоматичного керування літаком малої авіації в умовах невизначеності
2008 Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України
2008 Прогнозування зносу та залишкового ресурсу елементів бурильної колони.
2008 Розвиток протичовнової зброї надводних кораблів ВМФ Радянського Союзу в післявоєнний період (1945 — 1991 рр.)
2008 Дія монохроматичного електромагнітного випромінювання оптичного діапазону на ембріональний розвиток перепела та стан його енергетичної системи
2008 Вплив низькоінтенсивних електромагнітних полів мікрохвильового діапазону на фармакологічну аналгезію у мишей.
2008 Методичні засади контролю пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів із загальної фізики
2008 Властивості кальційактивованих та АТФ-індукованих калієвих струмів мембрани міоцитів taenia caeci морської свинки.
2008 Лабораторна діагностика кліщового енцефаліту та іксодового кліщового бореліозу серед населення ендемічних територій
2008 Сучасні аспекти вірусологічної діагностики геморагічної гарячки з нирковим синдромом
2008 Підвищення ефективності технології переетерифікації жирів
2008 Динаміка процесу кавітації та закономірності кінетики електрогідроімпульсного подрібнення матеріалів
2008 Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку
2008 Моделювання системи ефективного управління фінансовими потоками Міністерства освіти і науки України
2008 Моделювання процесів менеджменту в інформаційних системах
2008 Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики.
2008 Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки
2008 Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В. П. Затонського
2008 Вплив попередньої деформаційної обробки порошків вюрцитного нітриду бору на формування інструментальних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками
2008 Клініко-експериментальне обгрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами.
2008 Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі дуоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапії
2008 Клініко — патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки
2008 Вплив термогідравлічної незворотності процесів у парокомпресійних холодильних та теплонасосних установках на їх ефективність
2008 Початкові задачі для параболічних систем Солонникова-Ейдельмана
2008 Семантико-синтаксична структура речень із дієслівними предикатами руху і переміщення.
2008 Текстотвірний потенціал парцельованих конструкцій
2008 Семантична структура та функціонування дієслів звучання
2008 Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні.
2008 Міжнародний обмін технологіями у формуванні та забезпеченні конкурентних переваг національної економіки (на прикладі Італії)
2008 Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин.
2008 Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія та методика
2008 Росіяни в України (1989-2001 рр.): історико-демографічний аспект
2008 Глибинна будова Гвінейського крайового плато на підставі даних сейсмометрії та гравіметрії
2008 Побут та дозвілля міського населення України в 50 — 80-х рр. ХХ століття
2008 Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації українського суспільства.
2008 Обґрунтування технології та параметрів пристрою для розкриття кореневої системи маточних рослин клонових підщеп
2008 Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама)
2008 Концепція національного характеру в художній інтерпретації Івана Франка (на матеріалі поезії).
2008 Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах.
2008 Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-експертної діяльності.
2008 Реформування форм господарювання в аграрному секторі економіки.
2008 Економічні основи формування ринку молока
2008 Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України.
2008 Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України.
2008 Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті
2008 Поведінка диметиламінозаміщених ароматичних сполук в умовах реакції Вільсмайєра.
2008 Незагальнообов’язкові паперові гроші (бони) України 1914-1925 років як історичне джерело.
2008 Дослідження завад в транспортних DWDM мережах
2008 Імовірнісно-часові характеристики систем передачі даних при сумісному використанні таймерних сигналів і блокових кодів
2008 Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України
2008 Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї
2008 Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому віці
2008 Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на матеріалі романної прози Валерія Шевчука)
2008 Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета)
2008 Художній світ роману О.І.Солженіцина «У колі першому».
2008 Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу
2008 Підвищення ефективності хімічного збагачення марганцевмісної сировини на основі встановлення термодинамічних та кінетичних закономірностей процесу.
2008 Підвищення ефективності знепилювання автомобільних доріг в кар’єрах.
2008 Управління формуванням власного капіталу банку
2008 Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів
2008 Реформування тарифної політики підприємств пасажирського транспорту
2008 Соціально-політичний контекст локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації
2008 Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика
2008 Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі бюджетування: теоретико-методичні основи
2008 Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація в Україні.
2008 Музично-словесний твір як процес смислоутворення
2008 Оцінка якості машинного перекладу.
2008 Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України
2008 Правове регулювання податкової системи України
2008 Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю.
2008 Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919-1939 рр.).
2008 Удосконалення методів оцінки та добору селекційного матеріалу цукрових буряків на стійкість проти фузаріозної гнилі
2008 Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління
2008 Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості
2008 Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів
2008 Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій
2008 Мікобіота зерна ячменю, біосинтез і біологічна дія охратоксину А
2008 Розвиток аудитивних умінь російської мови в англомовних студентів негуманітарних спеціальностей
2008 Формування художньо-естетичної культури старших підлітків у процесі вивчення інформатики у загальноосвітній школі.
2008 Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладаів МВС України засобами іноземних мов
2008 Психологічні особливості виникнення і подолання корупційного делікту правоохоронців
2008 Формування позитивного соціально-психологічного клімату у військових колективах підрозділів охорони кордону
2008 Вплив попереднього комбінованого розтягу на крихке руйнування сталі корпусу реактора.
2008 Технологічне забезпечення виготовлення широкосмугових пофільних гвинтових заготовок
2008 Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії
2008 Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда
2008 Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах (експериментальне дослідження)
2008 Патогенетичне обґрунтування застосування адгезивної техніки шинування при неускладнених односторонніх переломах нижньої щелепи
2008 Підвищення точності технологічних процесів контурного фрезерування за рахунок корекції розмірів обробки
2008 Цитокіновий профіль пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця і серцеву недостатність
2008 Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону
2008 Науково-методичне забезпечення формування стратегії розвитку регіону
2008 Західноукраїнська проза 20-30-х років ХХ століття: проблема неоромантизму (О.Турянський, Р.Купчинський, А.Чайковський, А.Лотоцький, Б,-І,Антонич, К.Гриневичева).
2008 Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика.
2008 Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст
2008 Методи визначення векторних характеристик намагнічування нелінійних анізотропних безгістерезисних середовищ
2008 Геометричне моделювання схем дії планетарних тістомісильних машин
2008 Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей (клініко-експериментальне дослідження).
2008 Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах
2008 Групи зі слабкими умовами pi-мінімальності та pi-максимальності
2008 Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування у вісцеральних гладеньких м’язах
2008 Моделювання випадкових процесів Кокса
2008 Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні.
2008 Задачі наближення-ухилення та утримання у диференціальних та різницевих іграх
2008 Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні
2008 Хірургічне лікування шлунково-стравохідного рефлюкса у дітей.
2008 Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружних матеріалах з внутрішньою структурою
2008 Біфуркації та стійкість систем послідовно з’єднаних маятників під дією слідкуючої сили
2008 Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ранньої ентеральної терапії
2008 Методи лінеаризації для нелінійних матричних рівнянь
2008 Підвищення міцності й тріщиностійкості залізобетонних елементів, підсилених акриловим полімеррозчином, при дії короткочасних статичних і багаторазово повторних навантажень
2008 Агроекологічна оцінка темно-сірих лісових грунтів Західного Лісостепу України та обгрунтування заходів їх покращення
2008 Токсикологічна характеристика регуляторів росту рослин — похідних N-оксид піридину (експериментальні дослідження)
2008 Формування організаційних систем маркетингового менеджменту в птахівничому підкомплексі
2008 Облік і контроль процесу виробництва продукції молочної промисловості: організація і методика
2008 Інвестиційне забезпечення ефективного функціону-вання підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК
2008 Трихінельоз тварин (поширення, діагностика та заходи боротьби)
2008 Проблема цілісності ліричного твору і творчості поета-лірика: системнео-типологічний аспект (на матеріалі української поезії ХІХ — початку ХХ ст.).
2008 Кіноромани Алена Роб-Грійє: генеза, структура, синтез мистецтв.
2008 Мала проза В.Винниченка у світлі авторської суб’єктивності.
2008 Термінологічні словосполучення зі складним ад’єктивом: структурно-семантичний та когнітивний аспекти (на матеріалі підмови будівництва).
2008 Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки
2008 Холестероз жовчного міхура: клініко-морфологічна характеристика, оптимізація діагностики та лікування
2008 С.М.Богданов — учений, педагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи в агрономії.
2008 Геометричне моделювання крокуючого механізму з можливістю адапування його стоп до опорної поверхні
2008 Міцність залізобетонних балок в зоні дії поперечних сил з врахуванням технологічної пошкодженності
2008 Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII-XIX ст. м. Львова.
2008 Порівняльна ефективність вирощування товарної риби в фермерських рибних господарствах за дволітнього та трилітнього циклів
2008 Продуктивні властивості та фізіолого-біохімічні характеристики ляща (Аbramis brama L.) і плітки (Rutilus rutilus L.) Сулинської затоки Кременчуцького водосховища
2008 Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось
2008 Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобів Каховського водосховища.
2008 Цитогенетичний та фізіологічний статус локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосистем рибницьких господарств Львівської області
2008 Розвиток образного мовлення молодших школярів в процесі навчання української мови
2008 Перфтороалкілування сполук, які містять С=О зв’язки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F-
2008 Патогенетичні особливості та лікування мікозів ступнів і оніхомікозів у хворих на цукровий діабет та онкологічні захворювання
2008 Електронні процеси на границі розділу органічних напівпровідників
2008 Функціоналізовані енаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів
2008 Обґрунтування хірургічних методів покращення кровопостачання стопи у хворих на цукровий діабет.
2008 Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943-1956 рр.)
2008 Гоподарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах Закарпаття
2008 Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
2008 Реологічна модель спікання порошкових матеріалів з бімодальним розподілом пор в умовах кінематичних обмежень та додаткових навантажень.
2008 Координаційні сполуки міді(ІІ) та заліза(ІІІ) з піридилгідроксамовими кислотами
2008 Синтез та властивості C-бета’-функціоналізованих енамінів
2008 Синтез цифрових панорамних зображень в системах магнітооптичної візуалізації.
2008 Інгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя
2008 Стан ліпідного обміну і тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів.
2008 Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій
2008 Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України
2008 Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя
2008 Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса.
2008 Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття «соціальний престиж» у соціології.
2008 Українська термінологія в галузі прикладної (комп’ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз).
2008 Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату).
2008 Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики.
2008 Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
2008 Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин.
2008 Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств)
2008 Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором
2008 Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття.
2008 Кримінальна відповідальність за зґвалтування (порівняльно-правовий аналіз)
2008 Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин.
2008 Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ – ХХ ст.
2008 Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. — 30-х рр. ХХ ст.
2008 Фінансово-правові засади страхування в Україні
2008 Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади
2008 Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства
2008 Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв`язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі
2008 Національна політика Радянської держави щодо польського населення Півдня України (1921 – 1929 рр.).
2008 1. Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентровому апараті
2008 Особливості формування та розвитку понятійного апарату державного управління
2008 Управління антикризовою діяльністю сільськогосподарських підприємств
2008 Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку.
2008 Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного Лісостепу України
2008 Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах
2008 Резерви покращення експлуатаційних параметрів складних газотранспортних систем
2008 Регіональний розвиток вантажних автотранспортних підприємств
2008 Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту
2008 Удосконалені методи та засоби економного кодування електрокардіосигналів для моніторних телемедичних систем
2008 Аксіологічні та праксеологічні засади становлення особистості як суб’єкта культурно-освітньої діяльності
2008 Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі
2008 Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць
2008 Архетип культурного героя в українській духовній традиції:історико-філософський контекст
2008 Підготовка старшокласників допоміжної школи до соціально-психологічної адаптації
2008 Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
2008 Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах
2008 Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості
2008 Формування та розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів України в умовах глобалізації (на прикладі Київської області)
2008 Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт
2008 Властивості розв’язків рівнянь марковського відновлення
2008 Ефективність застосування відеоторакоскопічних операцій в комплексній діагностиці та лікуванні захворювань легень, плеври та межистіння.
2008 Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917рр.)
2008 Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття.
2008 Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку економіки
2008 Організація управлінської діяльності жінки-керівника на промисловому підприємстві
2008 Діагностика, терапія і профілактика сероз-ного маститу у свиноматок
2008 Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагнос-тика та профілактика
2008 Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів.
2008 Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів
2008 Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування
2008 Розробка системи моніторингу ринку послуг мережі Інтернет
2008 Жанрові особливості англійської жіночої літератури мандрів кінця XVIII — першої половини XIX століття (на матеріалі творів про Крим)
2008 Форми і функції інтертекстуальності в поезії Томаса Стернза Еліота
2008 Психологічна самореалізація молодшого школяра засобами мистецтва.
2008 Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків.
2008 Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді.
2008 Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження
2008 Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови
2008 Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ
2008 Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах
2008 Управління якістю послуг на підприємствах автосервісу
2008 Формування системи управління якістю споживчої кооперації України
2008 Обґрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства
2008 Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства
2008 Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження).
2008 Цивільний позов у кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи: порівняльно-правове дослідження.
2008 Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу
2008 Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини
2008 Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі
2008 » Вдосконалення терапевтичної і ортопедичної підготовки кореня при протезуванні хворих з відсутністю коронки зуба.»
2008 Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з СОТ
2008 Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту.
2008 «Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності»
2008 Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
2008 Виховання культури вчинку у студентської молоді у позааудиторній роботі вищого навчального закладу
2008 Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету
2008 Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями
2008 Особливості соціально-політичних настановлень молоді в умовах трансформації суспільства
2008 Формування українсько-білоруських економічних і культурних зв’язків у період НЕПу (1921-1928 рр.).
2008 Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей
2008 Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології
2008 Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни
2008 Кримінально-правова характеристика та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва
2008 Взаємодія національного та іноземного інвестування в нових ринкових економіках в умовах глобалізації
2008 Півкульні особливості реорганізації метаболізму, морфології мозку та церебральної гемодинаміки у хворих середнього віку у відновному періоді ішемічного інсульту
2008 «Пункційна лазерна мікродискектомія при шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромах».
2008 Локальний вплив аплікації прогестерону на ремієлі-ні-за-цію зони входу трійчастого нерва в експерименті.
2008 «Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій».
2008 Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону у модельній системі: цитомегаловірус — культура клітин фібробластів легень ембріона людини.
2008 Автоматизація вимірювання напруженості поля.
2008 Продуктивність та надземна фітомаса вільхи клейкої у деревостанах Західного Полісся України
2008 Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечні і стихійні опади у теплий період на території України
2008 Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних закладів МВС України.
2008 Генетична мінливість соняшника при обробці етил метансульфонатом зрілого та незрілого насіння.
2008 Формування особистісних якостей школяра у процесі комп’ютерно-орієнтованого навчання математики
2008 Формування інсулінорезистентності у нащадків щурів з гестаційним діабетом за урахуванням впливу соціально-емоційного стресу (експериментальне дослідження)
2008 Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії
2008 Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності
2008 Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
2008 Особливості профільного навчання в основній школі Австрії
2008 Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки
2008 Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу
2008 Фармакологічне обгрунтування використання препарату «Рексод» при цукровому діабеті
2008 Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини Лядвенцю рогатого
2008 Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних піримідинтіону, хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину
2008 Підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаційно-акустичного спалювання палива
2008 Підвищення ефективності електричних парогенераторів шляхом інтенсифікації теплообміну кипінням у щілинних каналах
2008 Удосконалення машин для сортування металургійної шихти на базі створення неоднорідних тимчасових коливань
2008 Технологія отримання вуглецькарбідкремнієвих брикетів і застосування їх для навуглецювання сталевої ванни
2008 Розробка металургійних основ ресурсозберігаючих технологій одержання композитних злитків швидкорізальної сталі
2008 Заходи формування високоякісного зерна твердої озимої пшениці в Криму
2008 Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України
2008 Продуктивність різних за групами стиглості гибридів кукурудзи залежно від густоти стояння та вологозабезпеченості в умовах південного Степу України.
2008 Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій
2008 Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність
2008 Розробка складу та технології капсул з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та обніжжям бджолиним
2008 Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок
2008 Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань
2008 Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
2008 Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
2008 Ефективність господарювання аграрних підприємств різних організаційно-правових форм
2008 Функціонально-семантичний опис лексичної групи «нефізичний вплив на людину».
2008 Підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах
2008 Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної та сорбційної мікрофлотації
2008 Еволюція соціальної структури та майновий стан населення Переяслава (1648-1785 рр.)
2008 Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 — лютий 1917 рр.)
2008 Управління податковим навантаженням підприємства
2008 Ітеративні методи ієрархічної контурної сегментації зображень у просторі гіперболічного вейвлет-перетворення
2008 Система підтримки прийняття рішень на етапі структурного проектування складних технічних об’єктів
2008 Моделювання і методи розрахунку корпусних деталей верстатів
2008 1
2008 Система заселення Верхнього Подністров’я та Верхнього Попруття у ІІІ-VII ст. н. е. (за даними археології).
2008 Населення Нижнього Подніпров’я 12 — початку 15 ст. за антропологічними даними.
2008 Залежність окремих фізіологічних процесів і продуктивності сільськогосподарських культур від дії металовмісних синтетичних регуляторів росту рослин
2008 Механізм управління процесом приватизації як складова соціально — економічного розвитку регіону
2008 Вплив раннього оперативного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених
2008 Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні
2008 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КЛІНІЧНИХ ДІАГНОЗІВ НА ОСНОВІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ МОДЕЛІ
2008 Особливості формування продуктивності гречки залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу України
2008 Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд та конструкцій із застосуванням теорії ризику
2008 Оцінка міцності кладки та її однорідності у будівельних конструкціях імпульсними методами
2008 Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації України
2008 Управління підприємством на основі бюджетування
2008 Маркетингова система освітніх послуг вищого навчального закладу
2008 Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою
2008 Інтернаціоналізація світової економіки через створення транснаціональних фінансово-промислових груп
2008 Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС
2008 Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок фертильного віку після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу раку щитоподібної залози.
2008 Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання
2008 Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення.
2008 Формування громадянської свідомості в майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
2008 Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки
2008 Інноваційні засади загальноправової підготовки майбутнього вчителя
2008 Педагогічні умови підготовки викладачів вищих технічних навчальних закладів до організації дистанційного навчання
2008 Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу
2008 Функціонально-семантичний опис лексичної групи «функціональний простір».
2008 Стан вільнорадикальних процесів у мітохондріальній фракції карциноми Герена і печінки попередньо опромінених щурів при онкогенезі.
2008 Підвищення ефективності фінішної обробки еластичними полімер-абразивними інструментами
2008 Європейська інтеграція країн Балтії (1991-2004 рр.)
2008 Моделі та методи підвищення безвідмовності системи обробки інформації турбоагрегату АЕС
2008 Метод аналізу проектів з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків факторів ризику
2008 Індукція і прояв радіоадаптивної відповіді клітин інбредних та гетерозисних рослин Helianthus annuus L.
2008 «Збірка П. Тичини «Замість сонетів і октав»: семантика і поетика»
2008 Обґрунтування вибору комплексу гігієнічних та остеотропних засобів при внутрішньокістковій дентальній імплантації
2008 Конституційні основи національної безпеки України.
2008 Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю.
2008 Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)