Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 1

2008 Розвиток лізингу в технічному оновленні сільськогосподарських підприємств
2008 Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих
2008 Етіологічна роль ентеробактерій і Pseudomonas aeruginosa та застосування імуностимулюючої терапії при шлунково-кишкових захворюваннях телят і поросят
2008 Правове регулювання дипломатичної служби в Україні
2008 Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти
2008 Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії
2008 Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури
2008 Інтелектуальне підприємництво як форма становлення економіки знань
2008 Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення
2008 Формування пропедевтичних знань з хімії і учнів 4-6 класів у процесі факультативного навчання
2008 Асимптотична поведінка розв’язків задач термопружності пластин у постановці Міндліна
2008 Методичні засади застосування дидактичних засобів у навчанні фізики в класах природничого профілю
2008 Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням.
2008 Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича.
2008 Кримінальна відповідальність за зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем.
2008 Методи дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів
2008 Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів
2008 Ресурсне забезпечення діяльності Верховної Ради України: стан і тенденції розвитку (теоретичні засади).
2008 Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля
2008 Дидактичні основи вивчення української мови у шкіль-ництві Галичини (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.)
2008 Педагогічні засади формування громадянської позиції студентської молоді (1991-2005 рр.)
2008 Розвиток художньої освіти на Буковині (друга половина ХIХ — 30 — і роки. ХХ ст.)
2008 Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 — 1918 рр.)
2008 Державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України: механізми реалізації.
2008 Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.)
2008 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції в управлінні хлібопекарними підприємствами
2008 Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)
2008 Мовні засоби творення комічного в сучасній українській поезії (на матеріалі творів другої половини ХХ століття)
2008 Асоціативно-семантичне поле “безпека / небезпека” в дискурсі української преси XX–XXI століть
2008 Клініко-психопатологічні порушення у дітей в сім’ях, де один з батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії та принципи їх корекції
2008 Підвищення ефективності зуборізних довбачів за рахунок використання автономних значень зовнішніх і бічних задніх кутів
2008 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агротехнічного сервісу
2008 Розвиток ринку технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств
2008 Функціональний стан вегетативної нервової системи при гострому та хронічному пієлонефриті у дітей старшого шкільного віку
2008 Клініко-патогенетичні механізми формування хронічного гломерулонефриту у дітей
2008 Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри
2008 Проблема національного характеру у творах Олеся Гончара про війну
2008 Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку грунту
2008 Удосконалення еколого-естетичних властовостей архітектурного середовища великих міст (ландшафтний аспект)
2008 Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу
2008 Обґрунтування параметрів роботи потокового скиртоутворювача для формування скирт підвищеної щільності
2008 Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект
2008 Теплопродукція піко і фемтопланктону
2008 Український національно-романтичний напрям модерну в архітектурі Харкова
2008 Українська і російська історіографія заселення Степової України в XVІ-XVІІІ ст.
2008 Підвищення ефективності процесів холодного поперечного видавлювання осесиметричних заготовок з фланцем за рахунок використання протитиску
2008 Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М.Грищенка (1900-1987 рр.)
2008 Фактори ризику захворюваності і смертності немовлят в сільській місцевості
2008 Удосконалення управління проектами формування і розвитку систем енергозабезпечення міст
2008 Пластичне відновлення замикаючого апарату товстої кишки після екстирпації прямої кишки з приводу раку
2008 Показники обміну заліза та еритроцитопоезу у перепелів за умови лазерного та рентгенівського опромінення інкубаційних яєць
2008 «Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи»
2008 «Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубіжної літератури в 9 — 11 класах»
2008 Метод побудови стратифікованої семантичної мережі для підтримки прийняття управлінських рішень у складних організаційних ієрархічних системах критичного застосування
2008 Концепція духовної реальності П. О. Флоренського.
2008 Музична крюкова рукописна книга ХІІ — початку ХХ ст. в Україні: історико-кодикологічний опис.
2008 «Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня»
2008 «Регулювання якості підготовки кваліфікованих кадрів для промислового регіону»
2008 Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі
2008 Система управління витратами підприємств залізничного транспорту
2008 Управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства на основі системи менеджменту якості.
2008 Управління діяльністю транспортного вузла
2008 Проблеми розвитку сільської школи в українській педагогічній пресі в 50 – 80-ті роки ХХ століття.
2008 Стан чутливості тканин до інсуліну у хворих з порушенням толерантності до глюкози та цукровим діабетом 2 типу з артеріальною гіпертензією
2008 Розвиток вольових якостей молодших школярів як умова їх навчальної успішності
2008 Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів
2008 Ефекти та механізми підсилення оптичних переходів біоорганічних молекул на металевій поверхні
2008 Аналіз фазових сингулярностей у дифрагованому світловому полі
2008 Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної Української держави
2008 Соціально-політичні фактори впливу на правозастосовну діяльність
2008 Атестаційне провадження
2008 Організаційно-правове забезпечення безпеки діяльності працівників ОВС
2008 Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України
2008 Закон в системі нормативно-правового регулювання діяльності міліції
2008 Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації автотранспортних засобів
2008 Розвиток високоточних авіаційних засобів ураження у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття.
2008 Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами
2008 Трансформація розселення населення регіону: тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Полтавської області).
2008 Стимулювання інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості
2008 Основи організаційно-економічний механізму управління стійкістю розвитку судноплавних компаній.
2008 Організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень
2008 Управління основним капіталом морських торговельних портів
2008 Вимірювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (на прикладі чорної металургії)
2008 Управління стивідорною діяльністю в морських торговельних портах
2008 Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської губернії у 1920-1925 роках
2008 Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793-1861 рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні
2008 Процеси тунелювання і вбудови заряду в тонких і надтонких плівках SiO2
2008 Формування моделі ринку цінних паперів в трансформаційних економіках
2008 Інституціоналізація глобального економічного розвитку
2008 Клініко-патогенетичні особливості розвитку судинної деменції
2008 1. Обґрунтування елементів технології вирощування перцю солодкого в умовах Правобережного Лісостепу України.
2008 Соціальний розвиток молодших школярів у групах подовженого дня
2008 Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі
2008 ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИСІВ ГЕКСАГОНАЛЬНИХ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
2008 Вплив водню на електронну структуру, фазові переходи та механічні властивості сплавів на основі заліза з ГЦК граткою
2008 Управління якістю продукції молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах
2008 Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем
2008 Природа люмінесценції та процеси старіння структур з кремнієвими наночастинками в оксидній матриці
2008 Удосконалення методів аналізу білків в субстанціях та лікарських формах лаферону та ронколейкіну
2008 Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного
2008 Підвищення ефективності гасіння пожеж легкозаймистих та горючих речовин комбінованими пінними струменями
2008 Удосконалення існуючих та розробка нових методів вибору і оцінки захисних властивостей матеріалів верху взуття пожежників
2008 Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади в регулюванні соціального захисту населення
2008 Розвиток механізмів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності (регіональний аспект)
2008 Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
2008 Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб’єктам підприємницької діяльності
2008 Міцність та деформативність позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії місцевого нагріву
2008 Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми
2008 Стальні попередньо напружені перфоровані арки
2008 Реалізація власності на сільськогосподарські угіддя в аграрних підприємствах.
2008 Гармонічні коливання багатозв’язних циліндрични хтіл при змішаних граничних умовах на їх плоских гранях
2008 Аналіз напружено-деформованого стану в змішаних задачах згину скінчених циліндричних тіл
2008 Електромагнітні поля випромінювачів у задачах НВЧ діелектрометрії поглинаючих середовищ та у біомедичних застосуваннях
2008 Хвилеводні та періодичні структури, утворені хвилеводами довільного поперечного перерізу
2008 Мікроконтактна спектроскопія надпровідного нікельборокарбіду YNi2B2C та гетероконтактів феромагнетик-немагнітний метал
2008 Середній клас як соціальна основа формування політики центризму.
2008 Угорська національна меншина в Україні як суб’єкт політики.
2008 Соціально-психологічні особливості особистості підлітків та молоді, схильних до протиправної поведінки.
2008 Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу валів на базі методів нейромережевого моделювання
2008 Обґрунтування організаційно-технологічних рішень по модернізації цивільних будинків з урахуванням їх місцерозташування та зносу
2008 Постать князя Дмитра Вишневецького в українській історіографії ХІХ — початку ХХІ ст.
2008 Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткуван-ня сільськогосподарських підпри-ємств
2008 Зонна структура та міжзонні переходи у вуглецевих нанотрубках
2008 Удосконалення технології нерегулярних промислових вантажопотоків з використанням методів віртуального підприємства
2008 Поліпшення тягово-зчіпних і експлуатаційних якостей тепловозів за рахунок удосконалення протибоксовочних систем.
2008 Становлення та розвиток сільськогосподарської радіоекології в Україні другої половини ХХ століття.
2008 Порівняльна характеристика методів радіомодифікації пухлини при променевому лікуванні хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини
2008 Вплив антигіпертензивної терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту, бета-адреноблокаторами та антагоністами АТІІ рецепторів на стан інсулінорезистентності у хворих з метаболічним синдромом
2008 Формування та економічна ефективність інвестицій на створення садів у сільськогосподарських підприємствах Поділля
2008 Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 — азапіримідинів
2008 Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку органічної агропродовольчої продукції
2008 Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві
2008 Вуглеводно- ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи та апізолу
2008 Клініко-інструментальні особливості алкогольної полінейропатії та розробка схем комплексного лікування.
2008 Фінансування сільськогосподарських підприємств: стан та удосконалення.
2008 Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки зварних конструкцій екологічно небезпечних виробництв
2008 Моделювання впливу податків на підприємництво.
2008 Формування інститутів ринку цінних паперів України.
2008 Структурні теореми для *-алгебр, породжених наборами проекторів
2008 Покази та вибір методу лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок
2008 Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем
2008 Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії
2008 Хірургічне лікування множинних дефектів міжшлуночкової перетинки
2008 Хірургічне лікування повної форми атріовентрикулярного септального дефекта. -
2008 «Інтенсивна терапія ацетонемічного синдрому у комплексі лікування дітей із критичними станами інфекційного ґенезу»
2008 Роль нелінійних взаємозв’язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням
2008 Удосконалення тактики вакцинопрофілактики кору, епідемічного паротиту і краснухи у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
2008 Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки.
2008 Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету
2008 Державний механізм протидії тіньовій економіці
2008 Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльностімашинобудівного підприємства
2008 Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах
2008 Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів.
2008 Клініко-лабораторне обґрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму.
2008 Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств.
2008 Англомовний корпоративний дискурс
2008 Семантичні та функціональні особливості англомовних номінацій конфлікту
2008 Комунікативні характеристики німецькомовних текстів електронного жанру «Профіль компанії».
2008 Особливості технології вирощування фенхеля звичайного в умовах Передкарпаття
2008 Властивості і технологія спеціального, модифікованого залізом бетону, в умовах динамічних впливів.
2008 Хімічна та мікробіологічна стійкість бетонів, модифікованих сіркою.
2008 Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля.
2008 Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект)
2008 Відносини держави і церкви: «симфонія влад»
2008 Правове становище населення на українських землях у XIV – XVI ст.ст.: детермінація релігійною політикою держави
2008 Санітарно-гігієнічна оцінка впливу абіотичних факторів на природну резистентність м»ясних каченят
2008 Санітарно-гігієнічне обгрунтування застосування фумарової кислоти та Асид Лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок.
2008 Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання бактерицидного бетону в приміщеннях при вирощуванні свиней.
2008 Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК
2008 Господарська діяльність аграрних підприємств і формування їх цінового механізму
2008 Підвищення ефективності управління об’єктами нерухомості територіальної громади міста
2008 Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності регіону
2008 Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників
2008 Стійкість біотипів кукурудзи на різних етапах онтогенезу до кореневих і стеблових гнилей в умовах Степу України
2008 Мотиваційний механізм підвищення ефктивності використання трудового потенціалу
2008 Вплив аліментарного навантаження на динаміку гормонального статусу та функціональний стан аорти щурів
2008 Формування нового світового порядку в умовах глобалізації
2008 Підвищення ресурсу автотракторних гільз циліндрів регулюванням швидкості охолодження чавуну при відцентровому литті
2008 Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучасному французькому медійному дискурсі.
2008 Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти.
2008 Соціальні детермінанти кібервіртуального простору.
2008 Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу.
2008 Логіка і методологія науки в творчості В.І. Вернадського.
2008 Формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій
2008 Науково-педагогічна та громадська діяльність Євгена Рихліка.
2008 Суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо її обмеження в умовах Полісся України
2008 Багаторівневий взаємозв’язок деформаційних властивостей та параметрів структури алюмінію, нікелю та деяких жароміцних сталей
2008 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ СТРОНГИЛОЇДОЗУ У ЖИТЕЛІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2008 Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та напрями її удосконалення (на матеріалах Вінницької області)
2008 Регіональні проблеми формування ринку торгівлі споживчими товарами
2008 Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів 5-6 класів у процесі проектування та виготовлення виробів з текстильних матеріалів
2008 Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах глобалізації
2008 Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами.
2008 Формування логістичної системи металургійного підприємства.
2008 Чинники соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)
2008 Економічний механізм санаційної реструктуризації підприємств роздрібної торгівлі
2008 Удосконалення системи наддуву суднових дизельних установок
2008 Вплив рівнів водозабезпечення, добрив, густоти стояння рослин на врожай та якість соняшнику олеїнового типу
2008 Вплив агротехнічних факторів на врожай та якість коренеплодів цукрових буряків
2008 Розробка і обґрунтування елементів технології вирощування сої в рисовій сівозміні (для умов Краснознам’янської зрошувальної системи)
2008 Руховий режим та рівень фізичного здоров`я людини в зв`язку з ризиком розвитку ішемічної хвороби серця
2008 Обґрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання
2008 Ірраціональне в теоретичному знанні: антропологічно-ціннісні параметри та гуманітарно-методологічні потенції.
2008 Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики
2008 Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив
2008 Морфогенез тканинних компонентів та імунних структур різних частин шлунка поросят
2008 Мотивація у механізмі підвищення продуктивності виробництва
2008 Системно-оптимізаційні моделі товару в маркетингових стратегіях малих підприємств
2008 Управлінський облік в державних вищих навчальних закладах
2008 Формування та використання прибутку підприємств
2008 Кооперативні організації в господарській системі України в період НЕПу
2008 Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні
2008 Теоретичні та методичні засади складання психологічного портрета особи, яка становить оперативно-службовий інтерес
2008 Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики
2008 Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів
2008 Формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням
2008 Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт
2008 Порушення внутрішньосімейних відносин з розвитком співзалежності при наркопатології в сім’ї і способи їх психокорекції
2008 Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ–ХІХ ст.).
2008 Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти
2008 Контрастивні стилістичні засоби втілення концепту ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ у художніх текстах У.С. Моема
2008 Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за селекційно-генетичними ознаками відтворювальної здатності
2008 Адаптивні технології перетворення тривалості звуків польської мови.
2008 Самовстановлювальні інструментальні блоки з пружними зв’язками для обробки отворів
2008 Технологічне забезпечення виготовлення внутрішніх півкруглих шліцевих канавок
2008 Лікування дерматиту та екземи у робітників хімічної промисловості з урахуванням фізіологічного стану шкіри та деяких показників гомеостазу
2008 Застосування нових гепатопротекторів для корекції порушених обмінних процесів в комплексній терапії хворих на псоріаз
2008 Підвищення стійкості провітрювання гірничих виробок при роботі засобів пожежогасіння.
2008 Особистість та професійна діяльність практичного психолога ОВС.
2008 Схоронність екстракту плаценти на етапах низькотемпературного зберігання та його ефективність при урогенітальних розладах у жінок в клімактерії.
2008 Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближень
2008 Роль ознак структури рослини в насіннєвій продуктивності конопель та їх селекційне значення
2008 Оптимізація обробітку грунту в короткоротаційних сівозмінах із соняшником у південному Степу України
2008 Методи оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово стис-нутих і розтянутих залізобетонних елементів конструкцій під час короткочасних навантажень.
2008 Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)
2008 Вплив ризик-менеджменту на інвестиційну привабливість підприємства
2008 Управління розвитком підприємств туристи-чного бізнесу
2008 Гемодинамічні та імунозапальні механізми хронічної серцевої недостатності з метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу серця і інсулінонезалежний цукровий діабет та їх терапевтична корекція.
2008 Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств
2008 Політична ідентичність в Україні в період кризи «розвинутого соціалізму» і здобуття державної незалежності.
2008 Українознавчо-історична реконструкція етносоціальної системи Гуцульщини
2008 Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів
2008 Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств
2008 Ефективність логістичної концепції постачання сировини на молокопереробних підприємствах
2008 Управління якістю продукції молокопереробних підприємств
2008 Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької області (1943-1964 рр.)
2008 Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
2008 Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристстсько-краєзнавчої діяльності
2008 Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи.
2008 Механокінетика процесу скорочення-розслаблення гладеньких м’язів caecum щурів та вплив на неї інгібіторів натрієвої помпи
2008 Удосконалення фінансово-економічного механізму управління промисловим підприємством
2008 Управління вексельним обігом промислового підприємтсва
2008 Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних
2008 Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору
2008 Обґрунтування параметрів та розробка механічних апаратів точного висіву насіння.
2008 Підвищення експлуатаційних характеристик несучих і функціональних елементів малогабаритних обприскувачів
2008 Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ Протиповітряної оборони
2008 Вогнестiйкiсть статично невизначених сталезалiзобетонних конструкцiй
2008 Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корекція
2008 Жіноче населення реґіону: суспільно-географічні аспекти (на матеріалах Львівської області).
2008 Висотна диференціація ландшафтів Поділля.
2008 Тривальний бетонозмішувач для приготування малорухомих бетонних сумішей
2008 Збірні залізобетонні згинальні елементи з двохетапним локальним попереднім напруженням
2008 Очистка стічних вод від механічних мінеральних домішок у прямоточних вихрових апаратах
2008 Підвищення ефективності використання сонячної енергії за допомогою колекторів з концентраторами
2008 Технологія допомоги при ідіопатичному недоношуванні вагітності
2008 Нумерологія піфагорійців та її інтерпретація в філософії Платона
2008 Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл.
2008 Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки.
2008 Відламкові переломи клубової кістки у структурі травми тазу (діагностика та лікування)
2008 Лікування переломів ключиці методом зовнішнього черезкісткового остеосинтезу
2008 Розробка промислової технології та організація виробництва гелів «Троксерутин 2 %» і «Еконазол 1 %»
2008 Стабілізація і стандартизація складу та технології одержання препаратів у формі крапель на прикладі назальних/очних крапель Вілозен і очних крапель Тропікамід.
2008 Особливості перебігу ІХС у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом і значення операції АКШ для оцінки результатів відновлювального лікування
2008 Профілактична цитокінотерапія в лікуванні хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри
2008 Про *-зображення алгебр, пов’язаних з графами Кокстера
2008 Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності
2008 Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем
2008 Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування.
2008 Синтез, будова, властивості координаційних сполук Rh(III) та Pd(II) з ароматичними похідними саліцилальдімінів та карботіоамідів
2008 Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном
2008 Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України).
2008 Формування механізму взаємодії сторін при страхуванні авіаційного транспорту
2008 Філософсько-педагогічна думка України в контексті світової: цивілізаційна взаємодія.
2008 Забезпечення регіонального розвитку в системі міжбюджетних відносин України
2008 Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури
2008 Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем
2008 Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою.
2008 Формування структури парку міського пасажирського транспорту
2008 Механізм взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту
2008 Механізм управління відносинами власності в авіакомпанії акціонерного типу
2008 Особливості сприймання відкритого і замкненого простору в регуляції рухової дії.
2008 Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків).
2008 Механізм забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств з аеронавігаційного обслуговування
2008 Формування стратегії економічного розвитку пасажирського терміналу аеропорту
2008 Організаційно-економічні та соціальні передумови формування та розвитку кооперативів
2008 Моделі управління витратами в системі внутрішньовиробничої логістики підприємства
2008 Моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища
2008 Система страхування в країнах перехідної економіки: сутність, механізм функціонування, тенденції
2008 Економічна безпека в умовах ринкових транформацій
2008 Структура, стабільність і перколяційні властивості колоїдних композицій на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок
2008 Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця
2008 Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора)
2008 Оптимізація комплексного лікування псоріазу з використанням хронодетермінованої антиоксидантної терапії та лазерного фотофорезу
2008 МОДИФІКАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАР’ЄРНИХ СТРУКТУР МЕТАЛ — ХАЛЬКОГЕНІДНИЙ НАПІВПРОВІДНИК ІМПУЛЬСНИМ ЛАЗЕРНИМ ОПРОМІНЕННЯМ
2008 Експериментальне обґрунтування застосування глюкозаміну гідрохлориду та його комбінації з диклофенаком натрію в терапії гломерулонефритів
2008 Фармакогностичне дослідження видів роду Crataegus L. флори України
2008 Розробка складу та технології комбінованої мазі для лікування алергічних захворювань шкіри
2008 Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок
2008 Удосконалення діяльності оптових фармацевтичних підприємств на основі логістичного моделювання
2008 Наукові підходи до організації лікарської допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій
2008 Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого
2008 Експериментальне обґрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для лікування тромбофлебіту
2008 Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі
2008 Агрегаційні та морфофункціональні властивості тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця в динаміці лікування антиагрегантами та статинами.9045
2008 Розробка складу та технології стоматологічних лікувальних дисків для знеболювання твердих тканин зубів.
2008 Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності при гіперфункції щитоподібної залози
2008 Зміни у фетоплацентарному комплексі і системі гемостазу у вагітних з аліментарно-конституціональним ожирінням та їх корекція.
2008 Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння.
2008 » Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств.»
2008 Взаємодія турбулентного примежового шару з в’язко-пружним покриттям змінної товщини
2008 Роль коензима А в патогенезі вікової катаракти
2008 Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуляції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбінокулярної амбліопії
2008 Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території
2008 Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру.
2008 Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання
2008 Правові основи служби кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784 – 1917 рр.)
2008 Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу та особисту недоторканність)
2008 Ефективність використання ресурсів у скотарстві
2008 Управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції
2008 Давньоруські повісті Соломонового циклу: джерела, текстологія, проблематика, поетика
2008 Українська література другої половини ХХ століття в біблійному інтертексті (на матеріалі творчості В. Дрозда, Р. Іваничука, К. Мотрич)
2008 Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція
2008 Закономірності утворення та природа структурних дефектів у Ti:сапфірі, вирощеному у вуглецевому середовищі
2008 Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри
2008 Антимікробні, біологічні властивості препаратів, що містять чотирьохвалентний азот, хіноліній і ментол
2008 Мікробіологічне обґрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри
2008 Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині у кінці ХІХ- на початку ХХ ст. як феномен культури.
2008 Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз
2008 Антропологічний вимір віртуальної реальності
2008 Інформаційна боротьба в воєнних конфліктах другої половини XX ст.: історичний аспект.
2008 Реґіонарна гемодинаміка, мікроциркуляція при облітеруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок у хворих на хронічну критичну ішемію (особливості патогенезу та обґрунтування способу реваскулярізації)
2008 Імунологічні порушення у хворих на рецидивуючі форми алергодерматозів, імунокорекція та імунореабілітація
2008 Клініко-патогенетичні особливості та лікування хронічного безкам’яного холециститу на тлі хелікобактеріозу у поєднанні з ожирінням
2008 Оптимізація лікування хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з хронічним пієлонеф
2008 Управління використанням трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах
2008 Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області).
2008 Ефективність функціонування та пе-рспективи розвитку підприємств риб-ного господарства
2008 Набувальна давність у цивільному праві
2008 Статистичні аспекти формування соціального моніторингу
2008 Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва
2008 Розшаровуюча аневризма грудного відділу аорти: діагностика, показання до хірургічного лікування та оцінка його результатів на підставі комплексної ехокардіографії.
2008 Формування Польських військ в Україні у 1917-1918 рр.
2008 Розвиток пенсійного страхування сільського населення
2008 Журнал «Молода Україна»: місце і роль у розвитку української дитячої літератури.
2008 Політичні функції громадянського суспільства.
2008 Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика.
2008 Підвищення ефективності плазмово-механічної обробки високоміцних сталей та сплавів
2008 Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів
2008 Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій
2008 Педагогічні умови організації навчальної практики майбутніх менеджерів туристичної сфери
2008 Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі
2008 Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти поетики Е.Дікінсон
2008 Регіональні аспекти управління фінансами рекреаційно-оздоровчого комплексу (на матеріалах Закарпатської області).
2008 Методичні засади використання якісних задач в особистісно-зорієнтованому навчанні фізики в загальноосвітній школі
2008 Заощадження населення в умовах економічного зростання.
2008 Формування оборотних коштів промислових підприємств.
2008 Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній.
2008 Стратегії маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем.
2008 Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів.
2008 Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях.
2008 Інтерполяційні формули в гільбертовому просторі, асимптотично точні на поліномах
2008 Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва
2008 Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства
2008 Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах
2008 Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України.
2008 Правова та економічна системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти взаємовпливу.-
2008 Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі.
2008 Обґрунтування диференційної діагностики та лікування чоловічої безплідності при обструктивній та необструктивній азооспермії
2008 Обґрунтування параметрів процесу класифікації вугільних шламів у гідроциклонах з сифонним розвантаженням зливу
2008 Екологічний менеджмент в системі ринкової конкурентоспроможності підприємства
2008 Моделі та методи проектування нейтронографічної установки
2008 Моделі та методи автоматизації проектування магнітних систем стеллараторного типу
2008 Заходи адміністративного примусу в діяльності Державної прикордонної служби України
2008 Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України
2008 Адміністративно-правові режими підприємницької діяльності в Україні
2008 Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх ускладнень у дітей
2008 Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей раннього віку
2008 Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гнійному сальпінгоофориті у жінок фертильного віку
2008 Розподіл значень голоморфних майже періодичних функцій багатьох змінних
2008 Ґендерна компонента сучасного українського суспільства (соціально-філософський аспект)
2008 Формування наукових понять з біології в учнів класів медико-біологічного профілю
2008 Управління організацією виробництва на поліграфічних підприємствах в ринкових умовах
2008 Розвиток інноваційних систем малоо бізнесу
2008 Управління залученням інвестицій у підприємства видавничої галузі
2008 Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (VII — XVII ст.).
2008 Лексико-cемантичне поле добро в українській та англійській мовах.
2008 Розподіли рангів слабко- та сильнозаповнених випадкових матриць у полі GF(2)
2008 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин
2008 Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект
2008 Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині ХІХ століття
2008 1. Збудники інфекцій групи TORCH та їх асоціації при ркпродуктивних втратах.
2008 «Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій)»
2008 Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на карідореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопротеїнів сироватки у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням.
2008 Наукове обгрунтування управління медико-соціальною профілактикою перинатальної смертності в умовах Донецького регіону.
2008 Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні.
2008 Диференцiйоване використання низькочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні прееклампсії вагітних
2008 Застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпитальному етапі
2008 Застосування магнітотерапії та дозованих фізичних тренувань у відновлювальному лікуванні чоловіків молодого віку, хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію
2008 Патогенетичне обґрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз
2008 Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра.
2008 Сучасна екзоморфодинаміка Українських флішових Карпат.
2008 Принципи характеротворення в новелістиці Ю.Липи.
2008 Ліричний суб’єкт поезії ХХ ст.: форми конституювання і репрезентації.
2008 Романний триптих «Вогненні стовпи» у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука.
2008 Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.)
2008 Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика
2008 Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти
2008 Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму.
2008 «Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно»
2008 Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХ століття)
2008 «Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України»
2008 Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990 — 2005 рр.
2008 Формування програм місцевого розвитку: теоретичні та прикладні засади
2008 Формування державної політики зайнятості сільського населення
2008 Топологічні характеристики електорального поля України
2008 Електоральна культура як об’єкт соціологічного дослідження.
2008 Генетичний аналіз компонентів статевої поведінки Drosophila melanogaster Meig.
2008 Розвиток методів розрахунку деформаційно-швидкісних режимів гарячого редукування з натяжінням труб підвищеної точності
2008 Інформаційно-вимірювальна система контролю безпеки робіт по попередженню аварій
2008 Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів
2008 Підвищення довговічності деталей дизельних двигунів насиченням робочого шару високодисперсними домішками
2008 Прогнозування травматизму та профілактика гнійно-запальних ускладнень пологових травм промежини у вагітних з порушенням мікробіоценозу статевих шляхів
2008 Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського
2008 Податкова політика радянської влади в українському селі в умовах формування та утвердження радгоспно-колгоспної системи (1930 — 1939 рр.): історичний аспект.
2008 Квазізрівноважені вимірювальні канали для установок симетрування навантажень вузлів електричних мереж
2008 Технічне діагностування ізоляції в електричних розподільних мережах напругою 6-10 кВ
2008 Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита)
2008 Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реакції-дифузії
2008 Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами
2008 Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України кінця ХІХ — початку ХХ століття.
2008 Розвиток уміння формулювати і розв’язувати експериментальні задачі з фізики у процесі винахідницької діяльності старшокласників
2008 Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія і сучасний розвиток
2008 Інституційна трансформація банківської системи в умовах переходу до ринкової економіки
2008 Розвиток інформаційної економіки в умовах глобалізації.
2008 Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей.
2008 Репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону з природним йододефіцитом
2008 Філософсько-антропологічний зміст феномену „повсякденність» в горизонті життєвого світу
2008 Продуктивність різночасно дозріваючих травостоїв залежно від видового складу компонентів в умовах Лісостепу західного.
2008 Продуктивність довго вікових травостоїв залежно від інтенсивності удобрення й використання в умовах Лісостепу західного
2008 Лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання та гемодинаміки.
2008 Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова
2008 Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико — правовий аспект).
2008 Правові основи реалізації грошово-кредитної політики Національного банку Україні.
2008 Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу
2008 Світоглядні особливості українського національного характеру (філософсько-антропологічний аналіз
2008 Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах
2008 Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу
2008 Крос-культурна комунікація в освітньому сегменті інформаційного суспільства
2008 Обґрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів
2008 Прогнозування у системі планування розвитку промислового підприємства
2008 Профілактика, прогнозування та хірургічне лікування післяопераційного панкреатиту
2008 Профілактика спайкової хвороби при гострих запальних захворюваннях органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби
2008 Концепт «Петербург» у поетичному ідіолекті Осипа Мандельштама і Олександра Кушнера
2008 Реалізація концепту «хитрість» у російській мові і народній казці
2008 Метонімічні переноси на позначення людини в англійській і українській мовах
2008 Національно-культурна своєрідність семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у сучасній німецькій мові
2008 Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови)
2008 Бойове застосування засобів зв’язку в оборонних і наступальних операціях першого періоду Великої Вітчизняної війни (1941-1942 pp.)
2008 Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України).
2008 Створення і розвиток ліцеїв військового спрямування України (1991-2005 рр.).
2008 Діалог науки та релігії в контексті культурної трансформації публічної сфери
2008 Феномен планетарної свідомості: філософсько-антропологічний аспект
2008 Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу
2008 Вплив теплових процесів на стабільність частоти коливань у багаторезонаторних магнетронних автогенераторах
2008 Кольороназви в індивідуально-авторській картині світу Максиміліана Волошина.
2008 Лінгвістична діяльність Максима Рильського
2008 Підвищення терміну служби запірної арматури промислового трубопровідного гідротранспорту удосконаленням характеристик робочого процесу
2008 Група «Бу-Ба-Бу» як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття
2008 Творчість М.Цуканової (проза, драматургія, мемуари)
2008 Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти
2008 «Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів у процесі вивчення української мови»
2008 Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США
2008 Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи
2008 Моделі та методи управління інтелектуальною власністю у проектах створення авіаційної техніки
2008 Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти
2008 Управління процесом символьних перетворень при розв’язанні задач комп’ютерної алгебри
2008 Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект)
2008 Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи
2008 Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти
2008 Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчиняться неповнолітніми
2008 Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України
2008 Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні
2008 Особливості механізмів зсідання крові корів різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного стресу.
2008 Психологічні особливості становлення довіри до себе в юнацькому віці
2008 Олександр Македонський і зороастризм
2008 Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr і 137Cs кормовими рослинами

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)