Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для території України
2008 Умови формування сильних і тривалих опадів, пов’язаних із системами фронтальних хмар
2008 Особливості хірургічного лікування пошкоджень тазових органів при політравмі в гострому періоді травматичної хвороби.
2008 Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності.
2008 Постінфарктне ремоделювання міокарда та гіпертензія: роль біомаркерів
2008 Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека
2008 Польська література в українській письменницькій критиці ХХ ст.: особливості рецепції та інтерпретації
2008 Творчість Йозефа Рота в українській міжлітературній рецепції: візія Першої світової війни і типологія образів-персонажів (Богдан Лепкий, Мирослав Ірчан, Осип Турянський, Ро-ман Купчинський)
2008 Проза Г. Квітки-Основ’яненка і англійський сентименталізм
2008 Підвищення надійності свердлiння електроінструментом глибоких отворів
2008 Удосконалення техніки рухових дій кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треку.
2008 Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інститутів фізичної культури і спорту (на прикладі дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання»)
2008 Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості школярів молодших класів у процесі фізичного виховання.
2008 Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалів
2008 Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання
2008 Спрямоване респіраторне тренування в оптимізації функціональних резервів системи зовнішнього дихання дітей дошкільного віку
2008 Пружна взаємодія колоїдних частинок у нематичних рідких кристалах
2008 Оптична генерація в фоторефрактивних кристалах з біполярною провідністю
2008 Вплив умов формування на оптичні властивості J-агрегатів поліметинових барвників РІС та Сyan-BTh.
2008 Морфофункціональний стан гемомікро-циркуляторного русла та паренхіми надниркових залоз при дії загальної глибокої гіпотермії
2008 Голод 1932 – 1933 років в Україні (на матеріалах південно-східних областей).
2008 Громадсько-політичний та культурний вплив Почаївського монастиря на населення Волині (ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Інвестиційно-інноваційні основи розвитку галузей національного господарства
2008 Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя
2008 Проблема індивідуального підходу у процесі навчання молодших школярів у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
2008 Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки
2008 Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів
2008 «Столичний текст» у М. Гоголя і М. Булгакова (типологія «петербурзьких» і «московських» повістей).
2008 Пізні романи В. Ґолдінга: поетика і проблематика “відкритого твору”.
2008 Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи
2008 Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об`єднань на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.)
2008 Моральне виховання молодших школярів за-собами етнопедагогіки
2008 Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині
2008 Оцінка оборотних активів в обліку та аудиті: теоретико-методичні аспекти
2008 Обґрунтування технології підготовки господарсько-побутових стічних вод для використання їх в системах зрошення
2008 Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням.
2008 Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області
2008 Мовний етикет угорського населення Закарпаття
2008 Фізико-хімічні закономірності взаємодії фторованих естерів (мет)акрилової та фумарової кислот з метилметакрилатом
2008 Фізико-хімічні дослідження системи Y2O3-Fe2O3-( PbO-B2O3-BaO-BaF2)
2008 Особливості стоматологічного здоров’я дітей з вадами слуху
2008 Структурно-функціональні зміни судин в процесі формування антрациклінової кардіоміопатії
2008 Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства
2008 Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування).
2008 Верховна Рада України у системі владних відносин 1994-2002 рр.
2008 Корекція порушень постави слабкочуючих школярів засобами фізичного виховання.
2008 Моделювання динаміки екологічно збалансованої економіки
2008 Роль цитокінів у молекулярних механізмах ендогенної інтоксикації, викликаної пухлинним ростом та під впливом антинеопластичних препаратів (на моделі мишачої лімфоми NK/Ly)
2008 «Удосконалення технології pідкофазного відновлення на основі дослідження гідродинаміки ванни методом холодного моделювання»
2008 Розробка технології інтенсифікації процесів окускування методом активації компонентів шихт
2008 Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площах Дніпровсько-Донецької западини
2008 Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина
2008 Стратегія гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі
2008 Особливості патогенезу хвороб капусти білоголової ранньостиглої (Brassica oleracea var. capitata f. alba) та вихідний матеріал за стійкістю
2008 Бурякова крихітка та розробка заходів контролю її чисельності в Центральному Лісостепу України
2008 Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності
2008 Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника
2008 Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних
2008 Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші
2008 Молодіжна сімейна політика в Україні: формування та шляхи реалізації
2008 Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області).
2008 Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом.
2008 Противірусні властивості офіцінальних препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу по відношенню до вірусів грипу і простого герпесу
2008 Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
2008 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх
2008 Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки.
2008 Мутація rib1-86 як інструмент для виявлення генів, задіяних у регуляції біосинтезу рибофлавіну та гомеостазу заліза у дріжджів pichia guilliermondii.
2008 Формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах
2008 Формування конкурентоспроможного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах
2008 Система контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях
2008 Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації
2008 Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу
2008 Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України
2008 Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941-1944 рр.).
2008 Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів
2008 Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип-антиідіотип.
2008 Функціональні характеристики некодифікованих графічних утворень у сучасному французькому письмі.
2008 Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов трансформаційних змін в економіці
2008 Система залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної сервісизації.
2008 Формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки.
2008 Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О.А.Захаренка.
2008 Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
2008 Система протеолізу і глікозилювання імуноглобулінів G в патогенезі злоякісних новоутворень
2008 Особливості хірургічного лікування неатеросклеротичних уражень внутрішніх сонних артерій
2008 Створення нового вихідного матеріалу кукурудзи на базі ліній, контрастних за тривалістю вегетаційного періоду в умовах зрошення південного Степу України
2008 Динаміка утворення кластерів фулеренів С60 в полярних розчинниках
2008 Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність
2008 Пізні променеві ускладнення у хворих на рак тіла та шийки матки (діагностика, профілактика).
2008 Обґрунтування основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основі маркетингових досліджень.
2008 Дослідження технологічних процессів та створення автоматизованих систем оптимізації зернопідготовки на млинах.
2008 Термодинамічні властивості та характеристики високодисперсних ліофобних систем як нових гетерогенних робочих тіл.
2008 Психокорекція та профілактика психічної дезадаптації у родичів хворих із первинним психотичним епізодом
2008 Коливання рідини з вільною поверхнею при наявності заданих геометричних нелінійностей
2008 Організаційно – правові засади здійснення контролю за рекламною діяльністю в Україні
2008 Адміністративно–правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні
2008 Елементи теорії та інструментальні засоби віртуального проектування комп’ютерних пристроїв і систем автоматизації експериментальних досліджень біологічних об’єктів.
2008 Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: соціально-філософський аспект
2008 Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менінгоенцефалітів
2008 Релігійні норми та їх місце в системі соціально-правового регулювання суспільних відносин
2008 Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні.
2008 Малоінвазивні методи лікування ахалазії стравоходу.
2008 Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти
2008 Правоохоронні відносини: поняття, їх особливості та види
2008 Полікультурне виховання учнів у гімназіях України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття)
2008 Вплив кріопротекторів та заморожування-відігріву на клітини кісткового мозку собак
2008 Формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
2008 Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу
2008 Процеси переносу в активних середовищах напівпровідникових лазерів та оптичних підсилювачів на основі асиметричних багатошарових квантово-розмірних гетероструктур
2008 Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті.
2008 Становлення і топографоанатомічні взаємовідношення стравоходу в пренатальному періоді онтогенезу людини.
2008 Неповнозначні лексичні комплекси української мови (структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти)
2008 Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення
2008 Семантико-синтаксична структура речень із тотивними предикатами
2008 Становлення ойконімії Слобожанщини (на матеріалі Харківщини)
2008 Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці
2008 Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених b-дикетонатів
2008 Народження та смерть у контексті людського існування
2008 Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом
2008 Алергія до тарганів у хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт
2008 Системно-параметричний аналіз позанаукового знання
2008 Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму.
2008 Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування.
2008 Кластероутворення у самогравітуючих системах
2008 Кінетика термомеханічних процесів при зварюванні-паянні титан-алюмінієвих балкових конструкцій.
2008 Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України.
2008 Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз).
2008 Інтерв’ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації.
2008 Особистість за умов глобалізаційних конфліктів.
2008 Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз жителів Поділля.
2008 Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні
2008 Фізичні властивості напівпровідників кадмій — ртуть — телур та фотодіодних структур на їх основі для багатоелементних фотоприймальних пристроїв ІЧ діапазону
2008 Відтворення факторів виробництва в аграрному секторі трансформаційної економіки
2008 Методика вивчення литературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальоосвітньої школи
2008 Синтез машинних лещат з покращеними пружно-силовими характеристиками для металорізальних верстатів
2008 Системна організація і творення сучасної української термінології землеробства
2008 Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради
2008 Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти
2008 Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару.
2008 Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печинці при експериментальному цирозі.
2008 Соціально-гуманістичні ідеали української молоді в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аспект)
2008 Історія сім’ї в контексті повсякденності Донбасу (1990-ті — початок 2000-х років).
2008 Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств (за матеріалами підприємств обробної промисловості Черкаського регіону)
2008 Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України)
2008 Вексель як борговий цінний папір
2008 Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства
2008 Розподіл і міграція Sr-90 у компонентах екосистем басейну Дніпра і Чорного моря після аварії на ЧАЕС
2008 Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті
2008 ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛОМОВНОМУ ФОЛЬКЛОРІ
2008 Роль імунологічних і психоемоційних порушень при екземі та їх корекція в ході подальшої комплексної терапії.
2008 Домішкові дефекти і генетичні особливості мікроалмазів Українського щита (за спектроскопічними даними)
2008 Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
2008 Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції
2008 Стан мікроциркуляції та вегетативної нервової системи при остеоарртозі у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому
2008 Державне регулювання розвитку телекомунікаційної сфери
2008 Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
2008 Комплексне лікування локореґіонарних рецидивів та метастазів раку молочної залози у лімфатичні вузли
2008 Міжнародний менеджмент глобальних інвестиційних проектів в Україні (на прикладі проекту «Укриття»)
2008 Оскарження ухвал в цивільному судочинстві
2008 Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфанату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ- 4, 5, 6)
2008 Фармакотерапевтична ефективність координаційної сполуки германію з нікотинамідом при експериментальному медикаментозному гепатиті
2008 Наближення локально сумовних функцій на осі лінійними методами
2008 Девіантна поведінка суб’єктів господарювання у трансформаційній економіці
2008 Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів
2008 Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень
2008 Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії
2008 Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків
2008 Вплив приєднання до валютної зони на розвиток національних економік
2008 Удосконалення підсистеми нормативної бази державної метрологічної системи для калібрування засобів вимірювальної техніки
2008 Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо
2008 Правовий статус споживчих товариств
2008 Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері (клініко-експериментальне дослідження).
2008 Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей препубертатного і пубертатного віку, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді.
2008 Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони.
2008 Художня проза Ґео Шкурупія: проблеми поетики
2008 Синтез і аналіз оптимальної системи управління посадкою літаків на необладнані штатними радіотехнічними засобами аеродроми
2008 Лірика Миколи Чернявського. Проблеми поетики
2008 Гендерні аспекти творчості О. Шапір
2008 Художня інтерпретація козацтва в українських історичних романах першої половини ХХ століття
2008 Літературна історія літописних оповідань про хрещення Русі (ХІ-ХУІІІ ст.)
2008 Російська медична лексика (назви хвороб і людських недуг) у мові початкового періоду формування російської нації
2008 Набуття та передання авторських прав на комп’ютерні програми
2008 Роль органів ВУНК, ДПУ, НКВС УСРР (УРСР) у здійсненні політики держави на селі (1919-1939 рр.)
2008 Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини
2008 «Щоденник» (1911-1925) Володимира Винниченка: авторська свідомість та літературний контекст»
2008 «Поетика прози Аркадія Любченка: структурно-семантичний аспект»
2008 «Екзистенціалістські мотиви в романістиці Івана Багряного»
2008 Формування і раціональне використання фінансових ресурсів аграрних підприємств
2008 Кореневі гнилі гороху, прогноз їх розвитку та обгрунтування заходів зниження шкідливості в правобережному Лісостепу України.
2008 Вибіркова інвентаризація лісових насаджень Верхньодністровських Бескидів
2008 Нестацонарна взаємодія твердого тіла з порожниною в стисливій рідині.
2008 Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся.
2008 Формування стратегії комерціалізації державних підприємств України
2008 Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку
2008 Прогнозування фінансового стану банку
2008 Діяльність київської історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського (1901 — 1919 рр.)
2008 Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів
2008 Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж
2008 Творча діяльність «Українського театру міста Львова — Львівського оперного театру» (1941-1944 рр.) в контексті історії національного сценічного мистецтва
2008 Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури
2008 Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій
2008 Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах
2008 Комплексне лікування та профілактика неспроможності швів анастомозів у хворих з гострою тонкокишковою непрохідністюї
2008 Клініко-психопатологічні та патопсихологічні розлади у хворих на ВІЛ-інфекцію та їх психокорекція
2008 Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України
2008 «Дидактичні гри на уроках української літератури в 5-7 класах як засіб активізації навчальної діяльності учнів»
2008 Моделювання процесів теплообміну струменя низькотемпературної плазми з частинками дисперсного матеріалу, що випаровуються та екзотермічно реагують.
2008 Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР і Україною
2008 Патоморфологічна діагностика хронічної плацентарної недостатності при екстрахоріальних плацентах
2008 Локальні часи самоперетину для гауссівських випадкових полів та перенормування
2008 Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну.
2008 Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України
2008 Ринок науково-технічної інформації в структурі національної економіки
2008 Формування та розвиток фінансового ринку України в системі макроекономічної стабілізації
2008 Рання діагностика банкрутства банків
2008 Місцеві бюджети розвитку в системі інвестиційного забезпечення соціальної сфери
2008 Підвищення термостійкості графітизованої сталі для виливниць відцентрового лиття
2008 Експериментально-морфологічне обгрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій
2008 Анатомія і топографія ниркових пірамід людини зрілого та похилого віку у проекції ниркових воріт (воксельне анатомічне моделювання)
2008 Ангіоархитектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар’єра в нормі
2008 Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда.
2008 Інформаційно-методичне забезпечення обгрунтування управлінських рішень малих та середніх підприємств машинобудування
2008 Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування
2008 Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна
2008 Конфіскація за кримінальним законодавством України
2008 Суб’єкти сімейних правовідносин
2008 Регулювання міжбюджетних стосунків в розвитку місцевого самоврядування
2008 Маркетинговий підхід в муніципальному управлінні
2008 Розвиток стимулюючої функції державного управління зовнішньоекономічною діяльністю
2008 Патогенетичне обгрунтування комплексу профілактичних заходів при захворюваннях тканин пародонта у моряків
2008 Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування
2008 Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики
2008 Фізкультурно-спортивний рух у Донбасі (1917-1930 рр.).
2008 Розвиток вугільної промисловості Донбасу в умовах капіталістичної модернізації Росії.
2008 Наукова інтелігенція в громадсько-політичному русі за українізацію освітніх закладів та державних установ (кінець ХІХ ст. — 1920 р.).
2008 Заснування і діяльність монастирів Чину Святого Василія Великого на Закарпатті (1733 – 1950 роки)
2008 ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ (друга половина ХVІІІ ст. – 1867 р.)
2008 Історія розвитку підприємництва в аграрній сфері Угорщини (1980 – 2004 роки)
2008 Розвиток просторового орієнтування в молодших школярів допоміжної школи
2008 Особливості формування самоконтролю у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (на матеріалі текстових математичних задач)
2008 Педагогічна спадщина Я.Б.Рєзніка (1892-1952)
2008 Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників загальноосвітньої школи у процесі вивчення фізико-математичних предметів.
2008 Профілактика передчасних пологів в термінах 22 — 28 тижнів в аспекті зниження перинатальної смертності
2008 Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка риби при кудоозах
2008 Обґрунтування елементів технології вирощування салату посівного у Правобережному Лісостепу України
2008 Удосконалення елементів технології вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві
2008 «1. Порівняльна характеристика методів діагностики та їх удосконалення при хламідіозі сільськогосподарських тварин»
2008 Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю
2008 Державне регулювання інноваційної реструктуризації промислового комплексу України.
2008 Обґрунтування типу і параметрів робочого органу для підготовки смуги дернини під пряму сівбу трав
2008 Особливості стану та корекції стоматологічного здоров’я у дітей з хронічними формами захворювань врехнього відділу травного каналу.
2008 Мотиваційно-смислове структурування майбутнього як механізм наративної ідентичності студентської молоді
2008 Громадсько-політична діяльність Степана Барана (1879–1953)
2008 Зимова обрядовість Західного Поділля: давні традиції і сучасний стан
2008 Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу західного.
2008 Вплив норм висіву та удобрення на продуктивність сортів льону-довгунця в умовах центральних районів Полісся України
2008 Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електричної енергії
2008 Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть.
2008 Хасидизм як вияв реформаційних процесів в іудаїзмі на території Російської імперії в середині XVIII – на початку XX сторіччя.
2008 Диференціація об’єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення.
2008 Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концепції О.С.Нілла (1883-1973).
2008 Підвищення достовірності вимірювань показників якості електричної енергії з урахуванням ефекту кореляції даних
2008 Розробка магнітометричних методів та модульних систем вимірювання дипольних магнітних моментів джерел зовнішнього магнітного поля
2008 Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).
2008 Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
2008 Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій.
2008 Клініко-імунологічні особливості материнсько-плодових взаємовідносин та корекція їх порушень у вагітних з артеріальною гіпертензією.
2008 Психологічні особливості спілкування дітей в різновікових групах дошкільного навчального закладу
2008 Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору
2008 Образ юриста в сучасній європейській культурі
2008 Правове регулювання припинення права надрокористування в Україні
2008 Біологія представників родини Morchellaceae (Sacc.) Eckbl. в культурі
2008 Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні та практичні проблеми.
2008 Агроекологічні та алелопатичні властивості рослин роду Calendula L.
2008 Аналітичні методи розв’язання екстремальних задач про поліноми Чебишова, Золотарьова та функції Бесселя
2008 Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря XVI-XVII ст.: текстологія та поземельний аспект побутування
2008 Математичне моделювання і чисельний аналіз адвекції-дифузії у неоднорідних середовищах
2008 Концентрація динамічних напружень у кусково-однорідному просторі з тріщинами
2008 Формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції
2008 Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств
2008 Розробка технології поверхневого зміцнення низьколегованих низьковуглецевих сталей за допомогою дуги з неплавким електродом
2008 Прогнозування міцності та ресурсу роботи конструкцій плавучості підводних апаратів
2008 Метафорична реалізація концепту ПОЛІТИКА в сучасному англомовному політичному дискурсі
2008 Об’єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів
2008 Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України.
2008 Людський капітал в умовах формування національної економіки України.
2008 Звільнення від кримінальної відповідальності
2008 Правове регулювання альтернативних систем оподаткування в Україні
2008 Особливості механізмів розвитку клінічних проявів, перебігу та терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями
2008 Стратегія управління інвестиціями аграрних підприємств Запорізької області
2008 Методика та організація обліку та контролю нематеріальних активів
2008 Про подібність вольтеррових операторів
2008 Біологічні властивості збудника, удосконалення методів діагностики та специфічної профілактики лістеріозу тварин
2008 «1. Удосконалення режимів дезінфекції повітря пташників у присутності птиці при вирощуванні бройлерів»
2008 Одержання і властивості мутантів Streptomyces globisporus 1912 — продуцентів антибіотиків, каротиноїдів та флавоноїдів
2008 Морфо-фізіологічні властивості бактерій родів Chromatium і Thiocystis, виділених з водойм збагачених сірководнем
2008 Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями
2008 Посівні якості та продуктивні властивості насіння цукрових буряків залежно від способів його підготовки
2008 Гідратація білкових компонентів крові, їх самоасоціація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему
2008 Розвиток суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови.
2008 Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою
2008 «Вплив антигіпертензивних препаратів різних груп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіперте-нзією та метаболічними порушеннями»
2008 Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зелених насаджень м. Києва
2008 Колективні ночівлі воронових птахів: розподіл, типи організації та стратегії поведінки (на прикладі м. Харкова)
2008 Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідного суспільства
2008 Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні
2008 Виконання заповіту.
2008 Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.
2008 Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні.
2008 Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації «Лісової пісні» Лесі Українки).
2008 Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у XV-XVIII ст.
2008 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування ланcопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби
2008 Клініко-патогенетичні особливості перебігу кислотозалежних захворювань, асоційованих з Helicobacter pylori
2008 Оцінка впливу маркетингових інструментів на управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
2008 Управління ризиками інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту
2008 Підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників продукції для залізничної галузі
2008 Розробка енергоощадних прийомів оптимізації стану ампелофітоценозу
2008 Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобуу літнього й старечого віку
2008 Характеристика структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей, хворих на бронхіальну астму, і корекція виявлених порушень на різних етапах реабілітації.
2008 Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та ефективність використання.
2008 Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України
2008 Управління інноваційними проектам термомодернізації будівель.
2008 Акустичні властивості шумозахисних бар’єрів
2008 Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області)
2008 Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин
2008 Управління конфліктами інтересів в процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну)
2008 Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі українських підприємств-виробників мінеральних добрив)
2008 Вплив спадкових, паратипових факторів і статевого диморфізму на підвищення відтворювальних якостей свиней
2008 Удосконалення технології вирощування норок з використанням препаратів мікробіологічного синтезу гриба Blakeslea trispora
2008 Ранні прояви дегенеративно-дистрофічних змін шийного відділу хребта у гірників шахт с крутим заляганням шарів. Діагностика і лікування
2008 Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою (клінічне дослідження)
2008 Клініко-імунохімічна оцінка ефекту «захисту мозку» при тяжкій черепно-мозковій травмі
2008 Оптимізація прийомів формування врожайності сої різних груп стиглості в умовах північної частини Степу України
2008 Cинтез, властивості та застосування титанвмісних титанвмісних карбофункціональних олігоспиртів
2008 Імунний і метаболічний гомеостаз, його порушення і методи корекції при хронічному простатиті
2008 Поетапна корекція порушень рухових функцій у дітей зі сколіотичними ураженнями хребта на підставі патогенетичних змін фізичного розвитку
2008 Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку
2008 Про кінетичну теорію перенесення полів когерентними розподілами заряджених частинок у плазмі
2008 Визначення йодид — та бромід — іонів спектрофотометричним та спектрофлуориметричним методами з застосуванням електрохімічного окиснення
2008 Характеристики реагентів у приповерхневому шарі комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування поверхні
2008 Доцільність використання триметазидину або тіотриазоліну для підвищення терапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця на тлі гіпертонічної хвороби
2008 Фармакологічна корекція розладів поведінки та пам`яті в умовах формування експериментального психозу
2008 Процеси структуроутворення в тонких плівках та монокристалах фулериту С60.
2008 Встановлення особливостей функціонування 5-ліпоксигенази з використанням ліпофільних нітроксильних сполук
2008 Поточково-проективні зображення маркованих сагайдаків.
2008 Облік фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах
2008 Післяопераційне відновне лікування та якість життя хворих на гліальні пухлини головного мозку
2008 «1. Правове забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення»
2008 Лептоспіроз свиней в Україні (етіологічна структура, діагностика та специфічна профілактика)
2008 Метод та засоби організації динамічної структури мобільної комп’ютерної мережі великої розмірності
2008 Структура і властивості поліетеруретанів, сформованих у присутності моно- і полігетероядерних комплексів металів
2008 Трансформація азотвмісних сполук та їх вплив на життєдіяльність гідробіонтів в штучних системах
2008 Міжнародні рейтинги України як фактор впливу на національну безпеку держави.
2008 Моделі і методи експертного оцінювання у життєвому циклі програмних систем.
2008 Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних умовах
2008 Екологічне значення зелених сіркових бактерій в утилізації сірководню
2008 Невід’ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем.
2008 Зниження тиску в гермооб’ємі АЕС з ВВЕР-1000 струминними розпилювачами — охолоджувачами в умовах течі.
2008 Формування художнього смаку майбутнього вчителя музики у процесіпрофесійної підготовки
2008 Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах сталогорозвитку
2008 Підготовка викладачів до організації самостійної роботи курсантів у системі методичної роботи навчальних закладів МВС України
2008 Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобамимультимедіа.
2008 Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.)
2008 Друкована книга XVI — XVIII ст. як фактор спадкоємності духовної культури України
2008 Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття
2008 Урахування динамічних впливів формувальних машин при реконструкції основ і фундаментів
2008 Оцінка працездатності елементів старої цегляної кладки
2008 Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури в системі післядипломної освіти
2008 Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініка, діагностика, лікування,прогноз.
2008 Становлення і розвиток асимптотичної теорії нелінійних коливань (нелінійної механіки) в Україні (30 — 60 рр. ХХ ст.)
2008 Механізм накопичення коштів для інвестування підприємств легкої промисловості.
2008 Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу
2008 Прогнозування динаміки валютного курсу на основі нелінійних моделей
2008 Оптимізація процесів формування продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи при застосуванні гербіцидів в північному Степу України
2008 Текст англомовної пародії в аспекті інтертекстуальності
2008 Підвищення резистентності твердих тканин постійних зубів із флюорозом у дітей 6-7 років.
2008 Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету.
2008 Технологічне забезпечення віброармування зубків бурового інструменту
2008 Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення профільних гвинтових заготовок.
2008 Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз)
2008 Цінність як предмет соціально-філософського аналізу (методологічний і лінгвосемантичний аспекти)
2008 Імунна відповідь і зміна показників гомеостазу в різні терміни після радіаційного впливу.
2008 Хіміко-токсикологічне дослідження мелоксикаму та піроксикаму
2008 Cинтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості [{2-R-(3Н)-хіназолін-4-іліден}гідразоно]карбонових кислот
2008 Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг
2008 Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ — початку ХХІ століття.
2008 Нелінійне деформування еліптичних пластин при гідродинамічному навантаженні.
2008 Ефективність технічного постачання сільського господарства
2008 Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів
2008 Конденсовані піридазини — новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів
2008 Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості промислового підприємства.
2008 Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні.
2008 Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
2008 Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6-8-річного віку.
2008 Динаміка розвитку саморозуміння в майбутніх педагогів.
2008 Психологічні особливості розвитку управлінського потенціалу особистості.
2008 Напружений стан нетонких трансверсально-ізотропних пружних і електропружних пластин та сферичних оболонок з круговими отворами.
2008 Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів
2008 Підвищення ефективності систем живлення машин для контактного точкового зварювання.
2008 Нові композиторські технології (на прикладі творчості Алли Загайкевич)
2008 «Чиста музика» та естетика додекафонії А.Шенберга. А.Шенберг та В. Кандинській
2008 Інформаційні технології синтезу робастних нейронечітких моделей стохастичних процесів
2008 Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил регіону (на матеріалах Закарпатської області)
2008 Структурно-семантичні та функціональні особливості ремарки в художньому тексті (на матеріалі творів Алкі Зеї)
2008 Драматургічний дискурс Теннессі Вільямса: комунікативно-когнітивний аспект
2008 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва
2008 Фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України в умовах їх реформування
2008 Механізм стягнення податкового боргу (адміністративно-правовий аспект)
2008 Удосконалення спеціального захисного одягу для використання у водному середовищі
2008 Застосування емульсійних систем зворотного типу для обробки хутра.
2008 Твір Ібн Теймійї «Вірна відповідь тим, хто підмінив релігію месії» як пам’ятка ісламської антихристиянської полемічної літератури XIII–ХІV ст.
2008 «Ідея імперії» і інтелектуальна еліта Великобританії: Редьярд Кіплінг, 1865?1936 рр.
2008 Міжбюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави.
2008 Організація управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаційних перевезень
2008 Нелінійні моделі матеріалів при розрахунку залізобетонних конструкцій, що згинаються, методом скінчених елементів
2008 Розрахунок багатоповерхових безригельних будівель на сейсмічні впливи
2008 Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва
2008 Моделювання оцінки якості управління підприємством у ринкових умовах
2008 Конструкції зі значенням ірреальної умови в сучасній німецькій мові: структура, семантика, прагматика
2008 Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз
2008 Фізичні властивості гарячої пульсуючої зірки gamma Pegasi
2008 Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 — 10 тис. років тому).
2008 Соціально-педагогічні умови адаптації старших підлітків у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах
2008 Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх округів на регіональному рівні..
2008 Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу
2008 Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття.
2008 Проблемно-орієнтована оцінка інноваційного потенціалу агропромислового комплексу
2008 Становлення ринку боргових зобов’язань України
2008 Формування бюджетної стратегії економічного зростання
2008 Націософська інтенційність у теоретичній спадщині представників української діаспори
2008 Реґіональна компонента підвещення міжнародної конкурентоспроможності країн
2008 Особливості перебігу, виявлення та діагностики туберкульозу легень залежно від етіологічного підтвердження діагнозу
2008 Ефективність комбінованої терапії в покращанні контролю перебігу захворювання у хворих на тяжку бронхіальну астму
2008 Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням.
2008 Структурно-функціональна організація локуса miniature-like y Drosophila virilis
2008 Економіко-інституціональне забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонів
2008 Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення
2008 Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності
2008 Спектральні властивості одновимірних магнітокерованих фотонних кристалів у міліметровому діапазоні довжин хвиль
2008 Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-сміхової культури
2008 Парадигма культури у філософській спадщині О.І.Реріх та М.К.Реріха
2008 Теоретико-правові аспекти колізій у законодавстві України
2008 Правове регулювання надання гарантій і компенсацій працівникам ОВС України
2008 Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінативно-експресивна функція).
2008 Молекулярні механізмі регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин
2008 Підвищення ефективності протибуксувальних систем електровозів
2008 Б. Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція
2008 Морфофункціональні зміни замикаючого апарату після черевно-анальної резекції прямої кишки
2008 Особливості зв’язків між конституційними параметрами і показниками кардіоінтервалографії у підлітків з різними типами гемодинаміки
2008 Фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційних банків
2008 Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України.
2008 Динаміка процесів переносу осцилюючих струменевих потоків в умовах теплообміну та розпаду
2008 Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення прогресивного попереднього вапнування
2008 Синаптичне гальмування гладеньких м’язів кишечнику та його модуляція
2008 Державне управління соціальним захистом населення в умовах ринкової економіки
2008 Організаційно-економічний механізм технічного забезпечення вантажних авіакомпаній чартерного типу
2008 Роль деяких вуглеводзв’язувальних білків у спонтанному та індукованому мутагенезі соматичних клітин ссавців in vitro
2008 Розробка технології передбачення спорідненості органічних сполук до молекулярно-біологічних мішеней для рецепторно-орієнтованого скринінгу in silico
2008 Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості
2008 Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку
2008 Оцінка ефективності комутованої Ethernet параметричними сітями Петрі
2008 Електролюмінесцентні властивості випромінювачів на основі капсульованого люмінофору ZnS: Cu.
2008 Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку
2008 Транскордонне економічне співробітництво в умовах глобалізації та європейської інтеграції
2008 Правове регулювання валютних відносин в Україні
2008 Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил
2008 Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти)
2008 Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні
2008 Прогностична оцінка і профілактика карієсу зубів у дітей Прикарпаття
2008 Диференційований підхід до профілактики та лікування гінгівітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Метод та засоби підвищення швидкодії мереж зберігання даних
2008 Резонансні перетворювачі постійної напруги з фазовим регулюванням
2008 Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків(друга половина ХІХ – поч. ХХ століття)
2008 Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії
2008 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної з учнями (друга половина ХХ ст.)
2008 Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ століття
2008 Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Професійна підготовка вчителя початкових класів у сучасній Греції
2008 Музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки майбутніх учителів
2008 Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів
2008 Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6 — 7-річного віку
2008 Міжпредметні зв’язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики
2008 Формування навчальної дії контролю у молодших школярів
2008 Педагогічні умови підвищення методичної майстерності викладачів вогневої підготовки вищих навчальних закладів правоохоронних органів України
2008 Формування відповідальності як професійно-особистісної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників
2008 Особливості діяльності командирів прикордонних підрозділів з розв’язання міжособистісних конфліктів серед підлеглих
2008 Підвищення надійності електроконтактних з’єднань силових контакторів електровозів змінного струму.
2008 Розробка технології одержання гомогенних бензино-етанольних композицій
2008 Взаємодія Літію з Тi, V та Sn, Pb, Sb і Bi.
2008 Обґрунтування та реалізація методів експлуатаційного моніторингу та автоматизованого діагностування автотракторних дизелів
2008 Нейрофармакологічні властивості нових похідних арилпіперазину
2008 Діяльність академіка О.Н. Соколовського (1884 — 1959 рр.) у контексті розвитку сільськогосподарської науки та освіти в Україні
2008 Антитромботична терапія низькомолекулярними гепаринами при відновленні ритму у хворих з фібриляцією передсердь.
2008 Модифіковані бетони для відновлення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення
2008 Французький сюрреалізм в Україні: форми міжлітературної рецепції .
2008 1. Обґрунтування оптимальних донорсько-реципієнтних судинно-нервових зв’язків при алотрансплантації панкреатодуоденального комплексу (експериментальне дослідження)
2008 Проблема йодного дефіциту та його подолання у населення Західного регіону України
2008 Обтяженість спадковою патологією та генетико-демографічна структура євпаторійської популяції.
2008 Внутрішньоартеріальне селективне фарбування тканин кишечнику в аспекті хірургічної тактики і лікування при защемлених грижах
2008 Повсякденне життя населення Києва в роки нацистської окупації 1941-1943 рр.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)