Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Елегія в музиці: досвід жанрового моделювання (на матеріалі творів російських та українських композиторів ХІХ-ХХ ст. )
2005 Динаміка напівкласичних моделей одномодових лазерів з модуляцією добротності
2005 Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла
2005 Особливості клініко-неврологічних порушень при хронічному набутому токсоплазмозі.
2005 Формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи в позаурочний час.
2005 Структурні, логіко-семантичні і функціональні типи допустових речень у сучасній науковій мові.
2005 Інтертекстуальна основа художньої прози В.Домонтовича (на матеріалі романів "Дівчина з ведмедиком", "Доктор Серафікус" та "Без ґрунту")
2005 Формування і дослідження термостійких омічних та бар’єрних контактів до НВЧ приладів на основі GaAs.
2005 Посилення трансдермального введення похідних 1,4-бенздіазепіну
2005 Когнітивний процесор діалогу на основі об’єктних моделей сприйняття і уваги
2005 Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування
2005 Метод і засоби підтримки мобільності в об’єднаних комп’ютерних мережах
2005 Розвиток довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
2005 Географо-генетичні особливості трансформації ґрунтів трас магістральних трубопроводів
2005 "Контрольний процес в органах внутрішніх справ України (загальнотеоретичний аспект)"
2005 Договір охорони майна
2005 Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти)
2005 Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави
2005 Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах
2005 Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності
2005 Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 — 9 класів на уроках трудового навчання
2005 Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах.
2005 Державне регулювання природних монополій (на прикладі електроенергетики)
2005 Державний механізм регулювання інноваційних процесів на основі дослідження та оцінки конкурентоспроможності промислової продукції.
2005 Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства
2005 Математичні моделі й чисельні методи розв’язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів
2005 Математичне моделювання та дослідження поширення пружних збурень у неоднорідно деформованих твердих тілах
2005 Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919-1939)
2005 Рецепція спадщини Київської Русі в Україні кінця ХVІ-ХVІІ ст.
2005 Септоріоз озимої пшениці і обґрунтування захисних заходів у східному Лісостепу України
2005 Векторне керування асинхронними двигунами
2005 Регулятивна роль державного управління в контексті розвитку енергетичної політики України
2005 Розвиток соціальної інфраструктури села в ринкових умовах
2005 Розробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду
2005 Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників
2005 Фізіолого-біохімічні та продуктивні показники карпатських бджіл за дії аліментарних чинників
2005 Нелінійна теорія поверхневих хвиль на межі магнітоактивної плазми з металом
2005 Удосконалення технічної експлуатації масляних систем суднових дизельних установок
2005 Науково-методичні підходи до прогнозування фонду оплати праці у системі макропоказників
2005 Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва
2005 Управління інноваційними проектами підприємств пивобезалкогольної галузі регіону
2005 Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку особистості: соціально-філософський аналіз.
2005 Особливості механізмів переносу заряду, фотоелектричних і люмінесцентних процесів у діодах Шотткі на SiC і CdTe
2005 Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства.
2005 Економічний механізм господарювання в сільському господарстві
2005 Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (10-11 класи)
2005 Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу.
2005 Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.
2005 Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBCO за даними оптичного поглинання
2005 Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування.
2005 Формування національної самосвідомості учнів 9-11-х класів у процесі вивчення художніх творів історичної тематики (на матеріалі історичної прози).
2005 Територіальна варіативність голосних і приголосних сучасної німецької мови (експериментально-фонетичне дослідження)
2005 Облік реальних інвестицій у сільському господарстві
2005 Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917-1933 рр.).
2005 Антропологічні підстави неорелігійних впливів на особу
2005 Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств
2005 Вокальні мініатюри К.Дебюссі на слова П. Верлена в контексті камерно-вокальної творчості композитора.
2005 Особливості режиму калію в лучно-чорноземному ґрунті при застосуванні ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
2005 Розвиток форм і способів партизанської боротьби в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
2005 Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950-2000 рр. (історичний аспект)
2005 Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І — II рівнів акредитації.
2005 Моделювання стратегій сталого розвитку регіону
2005 Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств
2005 Роль неформальних інститутів в перехідній економічній системі
2005 Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах
2005 Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі.
2005 Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями.
2005 Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку
2005 Біоценотична діяльність домінуючих бактерій ризосфери озимої пшениці
2005 Переробка радіоактивної води та вплив на її стан мікродомішок.
2005 Дослідження впливу гіпоксії на внутрішньоклітинний обмін Са2+ у сенсорних нейронах щура
2005 Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870–1939)
2005 Моделювання маркетингової стратегії підприємства (на прикладі продукції виробничо-технічного призначення)
2005 Формування соціальної політики підприємства
2005 Організаційні аспекти створення нової продукції
2005 Методичні основи розвитку функцій керівника (на прикладі виробничих організацій)
2005 Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціального становлення особистості підлітка.
2005 Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики
2005 Естетичний розвиток молодших школярів засобами синтезу мистецтв.
2005 Громадянське виховання старшокласників у процесі історико-краєзнавчої діяльності
2005 Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи
2005 Корекційне видалення тимчасових зубів у комплексному ортодонтичному лікуванні тісного положення фронтальних зубів в змінному прикусі.
2005 Формування і розвиток економічних відносин в сільському господарстві
2005 Діагностика та лікування хронічної хвороби нирок у гірників з хронічним необструктивним бронхітом
2005 Методи та моделі формування тарифів на послуги поштового зв’язку
2005 Утворення, розподіл та перенесення галогенвуглеводнів в геологічному середовищі
2005 Інтраплевральна торакопластика в лікуваннірозповсюджених форм туберкульозу легень
2005 Закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах
2005 Зміни активності тромбоцитарного гемостазу у хворих із гострим коронарним синдромом без елевації сегменту ST під впливом антитромботичного лікування
2005 Відновлення функціональних резервів серцево-судинної системи кваліфікованих баскетболістів у процесі річної підготовки
2005 Системна методологія прийняття рішень у безперервному навчанні
2005 Вплив нейроендокринного диференціювання клітин карциноми простати на харектеристики об’ємрегульованого хлорного струму
2005 Ліквідація екологічних наслідків транспортних аварій з нафтопродуктами.
2005 Система підготовки бакалаврів гуманітарних наук з іноземної мови в університетах США
2005 Клініко-імунологічні особливості підгострого сальпінгоофориту і його комплексне лікування з застосуванням гемокорду.
2005 Особливості патогенезу i лікування центральної форми синдрому полікістозних яєчників із використанням лапароскопії і церебральної нейротканини плоду.
2005 Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX — початку XX століття: рецепція і типологія.
2005 Підвищення ефективності методів зниження зовнішнього магнітного поля електричних машин постійного струму
2005 Терморезистивні теплові пожежні сповіщувачі з покращеними характеристиками та методи їх температурних випробувань
2005 Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка
2005 І.Г.Шульга як історик України.
2005 Організаційно-методичні основи розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Китаї
2005 Соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності підлітків засобами фізичного виховання і спорту
2005 Організація і технологія управління фізичною культурою і спортом в системі районного територіально — адміністративного утворення
2005 Формування регульованого національного ринку праці в перехідній економіці
2005 Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові матері та плода
2005 Клініко-параклінічні особливості і оптимізація лікувально-реабілітаційних заходів при функціональних диспепсіях та хронічному гастриті у дітей з харчовою алергією
2005 Гарантуюче управління процесами сушіння зерна в шахтних прямоточних зерносушарках
2005 Метод та інструментальні засоби модельної діагностики нелінійних динамічних об’єктів
2005 Електричні параметри елементів інтегральних схем в умовах дії радіації
2005 Автоматизація управління технологічним про-цесом у дугових сталеплавильних печах
2005 Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги
2005 Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США
2005 Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках.
2005 Токсикологічна характеристика кротонового альдегіду — одоранту природного газу — при його інгаляційному надходженні (експериментальне дослідження)
2005 Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла
2005 Український ринок праці у системі сучасного світового господарства
2005 Міжнародний досвід створення зон високих технологій і особливості його використання в СРВ
2005 Мовна особистість у художній прозі Дж.Голсуорсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу)
2005 Система безпеки і співробітництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках — на початку ХХІ століття
2005 Металоостеосинтез і метало-цементний остеосинтез при переломах довгих кісток у людей літнього та старечого віку (клініко-експериментальне дослідження)
2005 Логіко-алгоритмічний аналіз процесів авторизації в динамічних коаліційних системах
2005 Удосконалення технології варених ковбасних виробів шляхом підвищення функціонально-технологічних властивостей сировини.
2005 Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів
2005 Науково-технологічні фактори ефективної діяльності транснаціональних корпорацій
2005 Організаційно-економічні принципи розвитку мережних структур постачальників послуг
2005 Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві
2005 Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька
2005 Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці.
2005 Державне регулювання малого підприємництва в трансформаційній економіці.
2005 Облік і аудит цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств машинобудівного комплексу)
2005 Автоматизована оцінка стану тіл хребців
2005 Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях.
2005 Правове регулювання застави цінних паперів в Україні.
2005 Особливості розвитку Європейського Економічного Співтовариства (1985-1992 рр.)
2005 Підвищення ефективності плазмових технологій за рахунок поліпшення енергетичних характеристик плазмотронів
2005 Процеси колагеноутворення у хворих на псоріаз та лікування виявлених змін.
2005 Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворення.
2005 Соціальна захищеність підлітків в умовах трансформації сучасного українського суспільства.
2005 Організаційно-педагогічні засади навчально-виховного процесу у мистецькому коледжі
2005 Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю
2005 Онтологічно-антропологічна модель філософування Ґеорґія Кониського.
2005 Логіко-філософський аналіз поняття "дія"
2005 Клініко-патогенетична характеристика перебігу артеріальної гіпертензії в периопераційному періоді: підходи до контролю та корекції
2005 Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда, що виник на фоні ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії
2005 Планування дебіторської заборгованості в умовах вантажних автотранспортних підприємств
2005 Флороміграція бджіл та хімічний склад бджолиного обніжжя в умовах Лісостепу України
2005 Хірургічне лікування гліом півкуль великого мозку із застосуванням високоенергетичних лазерів
2005 Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення при церебральних ішеміях у хворих молодого віку
2005 Нейродинамічні і гемодинамічні показники,їх динаміка у хворих на гіпертонічну хворобу в процесі формування мозкової судинної недостатності (дисциркуляторної енцефалопатії)
2005 Експериментальна розробка методів ранньої діагностики і профілактики гострого панкреатиту
2005 Патологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку.
2005 Диференційований підхід до лікування гіперпластичних процесів ендометрія
2005 Стінові карбонатні матеріали на комплексному мехзаноактивованому силікат-натрієвому вяжучому.
2005 Розробка моделей фрактальних структур металевих матеріалів
2005 Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця
2005 Особливості киснево-транспортної функції крові та інтенсивної терапії у пацієнтів з гострою анемією
2005 Комплексне лікування ускладненого сечостатевого хламідіозу у жінок доксицикліном у поєднанні із вобензимом
2005 Вібраційний гідропривод плити пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах
2005 Дослідження нелінійних сингулярних крайових задач на півосі для диференціальних рівнянь другого порядку
2005 Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів Північно-Західного Причорномор’я (фауна, екологія).
2005 Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій
2005 Кількісні способи дієслівної дії в українській мові
2005 Організаційно-економічні напрями екологізації радіоактивно забруднених земель
2005 Господарсько-біологічні особливості сорто-підщепних комбінувань айви в розсаднику в умовах північного Лісостепу України
2005 Оптимізація скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження єдиної системи комп’ютерного моніторингу.
2005 Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові(на матеріалі французьких правових запозичень XI — XIX cт.).
2005 Значення прийменника і основні типи смислів прийменникових сполучень (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)
2005 Структура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас-медіа).
2005 Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С. Грушевського
2005 Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти
2005 Корпоративні акти в системі джерел права України
2005 Суб’єкти доказування та оцінки доказів у цивільному процесі
2005 Гарантії права власності на землю в Україні
2005 Реструктуризація підприємств житлово-комунального господарства
2005 Електрохімічні сенсори відновлювальних газів для моніторингу повітряного середовища
2005 Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань.
2005 Облік і контроль операцій з цінними паперами: теорія, методика, практика
2005 Регіональні особливості становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні
2005 Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах.
2005 Семантичне узгодження між компонентами словосполучення в українській мові
2005 Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з анемією
2005 Профілактика та лікування акушеських ускладнень у вагітних з вегетосудинною астенією
2005 Політологічні аспекти міжцивілізаційних процесів в Центральній Азії.
2005 Щоденник як форма самовираження пись-менника.
2005 Динамічна оментопанкреатостомія у комплексному лікуванні хворих з некротичними формами гострого панкреатиту.
2005 Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів
2005 Фазові перетворення у плівках оксидів кремнію, зумовлені зміною структурного стану кисню
2005 Якісні прислівники на -ly в лінгвокогнітивному аспекті (на матеріалі англійської художньої прози).
2005 Методика розслідування хабарництва
2005 Фізіолого-гігієнічне обґрунтування оптимізації навчального процесу і умов життєдіяльності вихованців військових ліцеїв
2005 Обґрунтування параметрів пожежного насосу з криволінійно-профільованими роторами
2005 Динаміка витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном у Чорному морі
2005 Удосконалення технології застосування трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae) проти листокруток (Lepidoptera, Tortricidae) яблуневих садів Північного Лісостепу України
2005 Особливості клінічних проявів, морфо-функціональних змін та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастриту у сполученні з артеріальною гіпертензією
2005 Зміни кардіогемодинаміки, гуморальної регуляції та ефективність їх корекції у хворих на серцеву недостатність похилого і старечого віку
2005 Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку
2005 Православя в становленні культури Півдня України в кінці ХVІІІ — на початку ХХ століття
2005 Моделі та методи комп’ютерного навчання з урахуванням індивідуальних здібностей користувачів
2005 Моделі, методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем керування з програмованою логікою
2005 Модель і методи побудови розкладів автоматизованих виробничих систем в умовах портфелю замовлень, що змінюється
2005 Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину.
2005 Потерпілий від злочину в кримінальному праві
2005 Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області)
2005 Вплив народних традицій на формоутворення предметно-просторового середовища сучасного житла (На прикладі країн Аль-Шама)
2005 Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні.
2005 Конституційно-правові основи туризму в Україні.
2005 Музична моторність як категорія музикознавства
2005 Зооіндикація стану штучних і природних водних екосистем заходу України.
2005 Соціальна пам’ять як соціокультурний феномен.
2005 Прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання процесу різання та точності обробки
2005 Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром Х
2005 Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на хронічні запальні захворювання слинних залоз.
2005 Дослідження механізмів дифузії імплантованих домішок в шаруватих структурах на основі кремнію в умовах нерівноважної концентрації точкових дефектів.
2005 Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського.
2005 Теорія та методика підготовки майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами
2005 Соціально-психологічні детермінанти синдрому "професійного вигорання" у вчителів
2005 Відображення площини на поверхню та його застосування
2005 Віднесення поверхонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок
2005 Клініко-імунологічні особливості остеодіфіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальцеміном-адванс і протефлазидом
2005 Розробка складу та технології препарату на основі олії розторопші плямистої
2005 Фармакогностичне вивчення листя берези бородавчастої
2005 Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином та метилурацилом
2005 Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу
2005 Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу
2005 Еколого-містобудівне обґрунтування сталого розвитку урбанізованих територій України.
2005 Генерація та детектування НВЧ коливань ланцюжком джозефсонівських контактів ВТНП
2005 Формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків (на матеріалі дитячих музичних шкіл)
2005 Управління оборотним капіталом торгової організації
2005 Артифіціальна фібротизація зв’язок в лікуванні дегенеративної нестабільності поперекових хребтових сегментів
2005 Відновлення хрестоподібних зв’язок у системі хірур гічного лікування нестабільності колінного суглоба
2005 Метод спектральних операторів розсіяння в задачах дифракції в періодичних структурах з аксіальною симетрією
2005 Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева
2005 Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії
2005 Особливості ставлення до себе й до життя людей, які пережили екологічні катастрофи
2005 Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств
2005 Розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами.
2005 Організаційно-правові засади регулювання підприємницької діяльності в Україні
2005 Міцність, деформативність і тріщиностійкість залізобетонних елементів кільцевого перерізу при знакозмінному позацентровому стисненні і короткочасному нагріванні до 150 С
2005 Сталеві трубчасті конструкції перехресно-стрижневих систем з гарантованими показниками довговічності
2005 Концентрація напружень в вузлах ферм із застосуванням двотаврів і гнутозварних замкнених профілів, що викликана конструктивною формою
2005 Довговічність комбінованих огороджуючих конструкцій з використанням склопластів, полімерних матеріалів і металопластів
2005 Мінімалізм в музиці: напрямок і принцип мислення.
2005 Розробка технології реструктурованих шинкових виробів з використанням текстурованого квасолевого борошна
2005 Явища еліпсису в мові сучасної української публіцистики.
2005 Оцінка сортів черешні української селекції на придатність до заморожування, зберігання та наступної переробки
2005 Порушення спінального кровообігу. Клініка , діагностика, лікування
2005 Вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства
2005 Податкове планування в системі управління підприємством
2005 Оцінка корпоративної реструктуризації економіки регіону
2005 Методи управління фінансами машинобудівельного концерну
2005 Соціально-економічний механізм розвитку господарської діяльності промислових підприємств
2005 Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м. Києва та його охорона
2005 Мінорні компоненти та жирнокислотий склад поверхневих ліпідів деяких видів росилн.
2005 Відеоендоскопічні операції в лікуванні кил стравохідного отвору діафрагми
2005 Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки
2005 Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями
2005 Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні
2005 Фінансово-прапвова відповідальність за вчинення поджаткових правопорушень
2005 Трансформація адміністративної відповідальності: правові та організаційні засади
2005 Адміністративна вілповідальність за ухилення від оподаткування
2005 Аналіз режимів функціонування систем трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання
2005 Методи та засоби довгострокового прогнозування графіків навантаження об’єднаної енергосистеми в умовах перехідної економіки
2005 Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у процесі навчання фізики
2005 Методи дослідження інтегральних рівнянь з додатковими умовами
2005 Дослідження робочих процесів транспортування штукатурних розчинів трубопроводами та їх механізованого нанесення на будівельні конструкції
2005 Особливості клініки, діагностики та лікування кровоточивих гострих виразок та ерозій шлунка та дванадцятипалої кишки.
2005 Оптимізація процесу вантажних операцій навалювальних су-ден
2005 Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача
2005 Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика і психологія
2005 Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття
2005 Соціально-психологічні детермінанти віктимної поведінки неповнолітніх жертв сексуальних злочинів.
2005 Особливості прояву пост травматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.
2005 Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопоруш-ників
2005 Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань.
2005 Старообрядницькі общини Південної Бессарабії у ХІХ — першій половині ХХ ст.: історико-конфесійний аспект
2005 Підвищення високотемпературної і корозійної циклічної тріщиностійкості сплавів системи Ti-Si-Al-Zr
2005 Вплив водневої обробки на структуру і властивості промислових магнітних сплавів на основі систем Sm-Co і Dd-Fe-B
2005 Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем
2005 Моделі, методи та інформаційні технології ситуаційного управління прибутком підприємства
2005 Генерація потужних замагнічених потоків плазми повноблочним квазістаціонарним плазмовим прискорювачем і аналіз їх взаємодії з поверхнею матеріалів.
2005 Функціонування політенних хромосом слинних залоз Drosophila melanogaster Meig. за впливу інбридингу, гібридизації і аналогів екдизону
2005 “Забута” проза В.В. Вересаєва 20-30-х років XX століття (романи “В тупике”, “Сестры”)
2005 Фразеологічні звороти, які не мають лексичних відповідників (семантичний, прагматичний та культурологічний аспекти)
2005 Зниження динамічних перевантажень з метою підвищення надійності асинхронних генераторів вітроелектроагрегатів, які працюють паралельно з мережею
2005 Ріст, будова та формоутворення кісток скелета під впливом загального опромінення та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження).
2005 Клініко — нейрофізіологічне дослідження ефективності магнітолазерної терапії у комплексному патогенетичному лікуванні хвороби Паркінсона на різних етапах розвитку захворювання
2005 Діагностика аутоімунного тиреоїдиту та карцином щитовидної залози у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом.
2005 Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей
2005 Особливості поєднаної патології у дітей, хворих на бронхіальну астму (клініко-експериментальне дослідження).
2005 Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень оперативної лапароскопії в гінекології
2005 Індивіуально-типологічні чинники адаптивності особистості
2005 Психологічні особливості емоційності підлітків та стилі сімейного виховання
2005 Зниження металоємності і підвищення довговічності металевих конструкцій технологічних палуб морських платформ.
2005 Лікування хворих на гострий гнійний та загост-рений хронічний верхівковий періодонтит з вико-ристанням дозованого вакууму.
2005 Удосконалення методів первинної та вторинної профілактики генералізованного гінгівіту в студентської молоді.
2005 Застосування даларгіну у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки.
2005 Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування.
2005 Державне регулювання АПК в умовах трансформації економіки
2005 Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917 рр.).
2005 Колоїдно-хімічні закономірності біофлокулярної та зворотної катіонної флотації золотовмісних руд
2005 Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
2005 Забезпеченість лікувальних закладів компонентами і біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові України
2005 Фізико-хімічні властивості Сu- та Сu, Рd-вмісних цеолітних каталізаторів реакції окиснення СО
2005 Рідкісні та зникаючі види флори Волинського Полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона).
2005 Особливості емоційних чинників у процесі розв’язання мисленнєвих задач молодшими школярами
2005 Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції у Південному Степу України
2005 Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ — початок ХХІ ст.).
2005 Клінічний стан та метаболічний статус курчат-бройлерів при застосуванні комплексних сполук міді.
2005 Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм.
2005 Право фізичної особи на життя та здоров’я як об’єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках.
2005 Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України.
2005 Гідродинаміка та теплові ефекти в циліндричному роторно-пульсаційному апараті
2005 Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: перспективи розвитку.
2005 Економічний механізм страхування ризиків іпотечного кредитування інвестицій в житлове будівництво.
2005 Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток гомілки та їх наслідків
2005 Продуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах північного Лісостепу.
2005 Особливості масопереносу та фазоутворення взоні взаємодії різнорідних металів при зварюванні тиском з імпульсним навантаженням
2005 Механізми реалізації дії альфа-латротоксину як стимулятора нейросекреції
2005 Дізнання в органах прикордонної служби України: процесуальні та організаційні аспекти
2005 Культурно-мистецькі салони в Україні кінця XVIII — першої половини XIX ст.
2005 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становления світової культури
2005 Зміст і методика професійної підготовки старшокласників з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату
2005 Теоретичне обгрунтування та впровадження вдосконаленого процессу волочіння дроту у волоці, що обертається
2005 Продуктивні та м’ясні якості свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії при відгодівлі до різних вагових кондицій
2005 Продуктивні якості та закономірності формування ліній та родин свиней породи дюрок української селекції.
2005 Залежність врожаю та якості плодів посівного томата від сорту, добрив, густоти стояння рослин і зрошення в умовах півдня України.
2005 Отримання і дослідження властивостей індивідуальних та іммобілізованих на полісахаридних матрицях азометинів, гідразонів, їх комплексів з 3d-металами
2005 Громадсько-політичне життя в УСРР та РСФРР в першій половині 20-х років ХХ століття (На матеріалах Харківської та Воронезької губерній: порівняльний аналіз)
2005 Діагностично-лікувальна тактика при травмі печінки на етапах надання медичної допомоги.
2005 Удосконалення механізму стимулювання персоналу корпоративного підприємства в умовах трансформації економіки
2005 Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду
2005 Основні тенденції макродинаміки у трансформаційній економіці
2005 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту
2005 Правове регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників.
2005 Відтворення трудового потенціалу аграрного сектора економіки
2005 Підвищення економічної ефективності ефіроолійного виробництва в Автономній Республіці Крим
2005 Підприємство як об’єкт цивільних прав.
2005 Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України.
2005 Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій
2005 Методика вдосконалення просторових здібностей льотного складу
2005 Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності
2005 Педагогічні умови самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
2005 Енергозберігаючі режими сушіння і активного вентилювання зерна при зберіганні в умовах господарств
2005 Підвищення ефективності експлуатації синхронних двигунів компресорних станцій локомотивних та вагонних депо
2005 Теоретичні та методичні основи взначення ціни науково-технічної продукції в будівництві.
2005 Музичний документ: визначення поняття, класифі-кація та методика описування (на прикладі творчої спадщини композитора Ю.С. Мейтуса (1903-1997)
2005 Сорбційне концентрування та визначення золота(ІІІ), платини(IV) та паладію(ІІ) з використанням сорбентів різної хімічної природи
2005 Пограничні пухлини яєчників: лікувальна тактика та прогноз
2005 Оптимізація технологічного процесу розстилу соломи луб’яних культур
2005 Розробка технології одержання та застосування нових композицій для заключної обробки текстильних матеріалів
2005 Застосування артилерії у війнах в Афганістані (1979-1989 рр.) і Чечні (1994-1996, 1999-2000 рр.)
2005 Вдосконалення методики ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємств молочної промисловості
2005 Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічного навчання.
2005 Патогенетична характеристика і корекція порушень гемостазу у дітей, хворих на гострі лейкемії, в умовах інтенсивної хіміотерапії
2005 Діагностичне і прогностичне значеннявідхилень у метаболізмі холестеролу в хворих на хронічні вірусні гепатити
2005 Словотвірна структура назв діяча в сучасній чеській літературній мові
2005 Чеська ботанічна номенклатура в аспекті питомих та запозичених назв
2005 Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень.
2005 Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт
2005 Застосування дипероксидикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби
2005 "Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі української народної архітектури)".
2005 Формування архітектури мурованих церков Галичини кінця XVIII — початку ХХ століть (на прикладі Львівської єпархії)
2005 Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001рр.)
2005 Особливості архітектури Львова наприкінці XVIII-першої половини ХІХ ст (стильові тенденції та типологія споруд
2005 Міцність та деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій
2005 Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок, відновлених після корозії
2005 Організаційні форми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості
2005 Національний рух середини 1980-х — початку 1990-х років у контексті відродження української державності
2005 Діагностика, лікування та акушерська тактика при вагітності ускладненій багатоводдям
2005 Особливості перебігу, лікування профілактики гастродуоденальної патології, асоційованої з Helicobacter pylori, у дітей шкільного віку
2005 Трансформація античних мотивів і образів у творчості Н. Королевої.
2005 Вдосконалення методів проводки судна в обмежених умовах плавання
2005 Обґрунтування параметрів робочого органу вібраційного конвеєра сушильних установок
2005 Окисно-відновні процеси в мітохондріях тканин телиць і корів за умов поліовуляції, викликаної гонадотропінами
2005 Молекулярні механізми деградації пероксисом в алкан-засвоюючих дріжджів Yarrowia lipolytica
2005 Роль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу
2005 Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю.
2005 Оптимізація остеосинтезу нижньої щелепи накістковими мініпластинами.
2005 Іво Андрич і Україна: контакти, рецепція, типологія.
2005 Державна кадрова політика: соціально-психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів
2005 Динаміка суспільного-політичного розвитку Республіки Молдова в контексті етнополітичного конфлікту
2005 Формування системи економічних взаємозв’язків підприємств з виробництва та переробки молока
2005 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинної діяльності у сфері порушення авторського і суміжних прав
2005 Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди
2005 Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності
2005 Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки.
2005 Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії.
2005 Інженерно-геологічні основи сейсмічного мікрорайонування території м. Одеси
2005 "Імунна реактивність організму та система гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом, поєднаним з порушенням гіпофізарно-наднирникової системи"
2005 "Стан системи гемостазу та імунної реактивності організму у хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда у поєднанні з хламідофільною інфекцією"
2005 „Палінодія” Захарії Копистенського як історичне джерело і пам’ятка української історіографії ХVІІ ст.
2005 Інфологічне моделювання процесу технічного обслуговування повітряних суден з урахуванням особливостей діяльності персоналу
2005 Комплексне лікування хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням уролесану, темтусину-С та лісобакту
2005 Розвиток міжбюджетних відносин в Україні
2005 Стратегічне планування інвестиційної діяльності комунальних підприємств із залученням громадськості
2005 Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові
2005 Лінійні та нелінійні оптичні властивості композитних керамічних матеріалів на основі SiC, AlN, і Si3N4
2005 Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях.
2005 Поетика Інокентія Анненського як вираження екзистенціального світосприйняття
2005 Система мотивів у художній прозі Андрія Платонова
2005 Розробка системної моделі інноваційного розвитку промислового підприємства.
2005 Формування стратегії розвитку автотранспортних підприємств
2005 Формування інтермодальної транспортної системи в Україні на базі вантажних транспортно-розподільчих комплексів
2005 Регіональне управління економічними процесами
2005 Удосконалення елементів технології вирощування і кормового використання скоростиглих сортів сої в правобережному Лісостепу України
2005 Сталий розвиток як предмет міжнародної співпраці. Політологічний аспект
2005 "Діагностичне значення показників метаболізму ліпідів і білків у пацієнтів з хронічними ураженнями печінки та щитоподібної залози"
2005 Поліпшення показників маневреності та стійкості автопоїздів з наближеними осями причепа
2005 Формування індивідуального стилю професійного спілкування майбутніх перекладачів
2005 Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання
2005 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до викладання основ безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі
2005 Формування свідомої дисципліни учнів 4-6-х класів у процесі фізичного виховання
2005 Розрахункові моделі хвилезахисних та берегоукріпних споруд морського узбережжя та водосховищ
2005 Міцність, тріщиностійкість, деформативність кералітобетону та конструкцій на його основі
2005 Механізми державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного розвитку регіону
2005 Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами
2005 Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційних процесів в україні та регіонах
2005 Формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у позааудиторний час.
2005 Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на службу в органах внутрішніх справ України.
2005 Управління транспортно-логістичними системамипідприємств АПК
2005 Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами
2005 Вплив фізичних дій на фазові перетворення та властивості порошкових і консолідованих систем на базі діоксиду цирконію
2005 Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації різного механізму дії
2005 Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини
2005 Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ — першої чверті ХХ століть.
2005 Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди.
2005 Культура монастирів Галичини в контексті суспільно-історичних процесів XVI-XIX століть
2005 Звукотворчий компонент трубного виконавства: традиції та базинґ
2005 Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С. Пушкіна).
2005 Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків.
2005 Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів
2005 Оптимізація технології фрикційної розрізки круглих сталевих труб з обертанням
2005 Підвищення ефективності технології фінішної обробки циліндричних поверхонь твердосплавних виробів
2005 Діяльність науково-технічної школи професора М.Ф. Семка у контексті розвитку науки про різання матеріалів в Україні
2005 Людина у контексті релігійно-філософської рефлексії І.Гізеля.
2005 Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект.
2005 Естетичні засади національно-культурних традицій.
2005 Українсько-німецькі відносини у 90-х роках XX століття.
2005 Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти.
2005 Розвиток меліоративних робіт на Волині в останній чверті ХІХ — 80-х роках ХХ століття: історико-економічний аспект
2005 Соціально-педагогічні умови Особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи.
2005 Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу.
2005 Організаційно-методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості України
2005 Відтворення оригінального насіння та еліти картоплі з використанням різного вихідного матеріалу.
2005 Інтенсифікація селекційного процесу картоплі з використанням специфічних умов українських Карпат.
2005 Несприятливі ефекти при роботі з комп’ютером: електрофізіологічні кореляти і можливості немедикаментозної корекції
2005 Стан адренергічних реакцій у білих щурів при адаптації до холоду і різному тиреоїдному статусі
2005 Принципи формування архітектури православних парафіяльних храмів південно-західного регіону України .
2005 Обгрунтування ознак добору бугаїв мўясних порід
2005 Морфофункціональна характеристика оболонок жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі
2005 Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферійної крові хворих на гліоми головного мозку при дії моделних мутагенів мітоміцину та диметоату
2005 Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку
2005 Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах
2005 Підвищення статичної та динамічної точності просторових механізмів паралельної кінематики із сферичними опорами
2005 Визначення деформацій та ефективних розрахункових моделей залізобетонних плит з тріщинами
2005 Екологічні принципи формування житлового середовища (на прикладі Йорданії)
2005 Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-х – 30-х років ХХ століття
2005 Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації
2005 Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання.
2005 Оптимізація мережі поштового зв’язку з сортувальними вузлами
2005 Кластери кобальту Co3( 3-C-X)(CO)9 — стабілізатори окиснення органічних сполук
2005 Залишкова несуча здатність залізобетонних балок після їх часткового руйнування
2005 Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномодулюючих препаратів і специфічних алерговакцин.
2005 Обґрунтування принципів лікування клімактеричного синдрому у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз.
2005 Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації
2005 Фінансовий механізм покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві
2005 Ринок деривативів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні
2005 Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України
2005 Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування
2005 Зміни коагулянтної та антикоагулянтної систем крові у хворих з різними формами гострого коронарного синдрому під впливом антитромботичного лікування
2005 Організаційно-економічний механізм консалтингового забезпечення підприємств.
2005 Прогнозування урановорудних вузлів Західно-Інгулецької зони Українського щита (методом багатовимірної статистичної фільтрації)
2005 Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України
2005 Регулювання соціальних відносин в Європейському Союзі
2005 Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості
2005 Розробка пристроїв для захвату плоских деталей верху взуття
2005 Математичні проблеми теорії коливань стратифікованої рідини
2005 Грасманів образ комплексних підмноговидів
2005 Управління інвестиційним процесом та вибір ефективних інвестиційних проектів в умовах ризику (на матеріалах Закарпатської області)
2005 Картографічне забезпечення функціонування інтегрованої ГІС для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі Києва)
2005 Психологічні особливості сприймання музичних творів молодшими школярами.
2005 Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників доу мов вищих навчальних закладів.
2005 Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850-1900 рр.).
2005 Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869 — 1940 рр.).
2005 Інтеркаляція іонів літію в кремнезем та цеоліти
2005 Точкові дефекти і властивості легованих плівок та кристалів селеніду свинцю.
2005 Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії
2005 Пухлини позапечінкових жовчних проток: сучасні аспекти діагностики і хірургічного лікування
2005 Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2,4-Д амінної солі (дихлорфенооксиоцтової кислоти) та кадмію (експериментальне дослідження)
2005 Обґрунтування активної хірургічної тактики у хворих на гострий холецистит у віковому аспекті
2005 Стан захисних систем організму за умови комбіноваї дії солей свинцю, кадмію та нітритів і корекція їх порушень за допомогою металокомплексу та ентеросорбенту “Фібросил”
2005 Особливості хірургічної тактики у хворих на гастрит, ускладнений кровотечею
2005 Ураження печінки при гемічній гіпоксії у високо- та низькостійких до нестачі кисню тварин та його фармакокорекція
2005 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і охорони земель в степовій зоні України
2005 Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості
2005 Керування структурою, властивостями та спадковістю литих конструкційних сталей
2005 Математичні моделі неоднорідних процесів масодинаміки та їх застосування в задачах оптимізації основних характеристик систем масового обслуговування
2005 Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України.
2005 Особливості росту і плодоношення яблуні на підщепі ММ106 в Правобережному Лісостепу України залежно від норми та способів застосування азотних добрив
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)