Каталог захищених дисертацій в України за 2005 рік

2005 Елегія в музиці: досвід жанрового моделювання (на матеріалі творів російських та українських композиторів ХІХ-ХХ ст. )
2005 Динаміка напівкласичних моделей одномодових лазерів з модуляцією добротності
2005 Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла
2005 Особливості клініко-неврологічних порушень при хронічному набутому токсоплазмозі.
2005 Формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи в позаурочний час.
2005 Структурні, логіко-семантичні і функціональні типи допустових речень у сучасній науковій мові.
2005 Інтертекстуальна основа художньої прози В.Домонтовича (на матеріалі романів «Дівчина з ведмедиком», «Доктор Серафікус» та «Без ґрунту»)
2005 Формування і дослідження термостійких омічних та бар’єрних контактів до НВЧ приладів на основі GaAs.
2005 Посилення трансдермального введення похідних 1,4-бенздіазепіну
2005 Когнітивний процесор діалогу на основі об’єктних моделей сприйняття і уваги
2005 Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування
2005 Метод і засоби підтримки мобільності в об’єднаних комп’ютерних мережах
2005 Розвиток довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
2005 Географо-генетичні особливості трансформації ґрунтів трас магістральних трубопроводів
2005 «Контрольний процес в органах внутрішніх справ України (загальнотеоретичний аспект)»
2005 Договір охорони майна
2005 Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти)
2005 Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави
2005 Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах
2005 Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності
2005 Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 — 9 класів на уроках трудового навчання
2005 Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах.
2005 Державне регулювання природних монополій (на прикладі електроенергетики)
2005 Державний механізм регулювання інноваційних процесів на основі дослідження та оцінки конкурентоспроможності промислової продукції.
2005 Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства
2005 Математичні моделі й чисельні методи розв’язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів
2005 Математичне моделювання та дослідження поширення пружних збурень у неоднорідно деформованих твердих тілах
2005 Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919-1939)
2005 Рецепція спадщини Київської Русі в Україні кінця ХVІ-ХVІІ ст.
2005 Септоріоз озимої пшениці і обґрунтування захисних заходів у східному Лісостепу України
2005 Векторне керування асинхронними двигунами
2005 Регулятивна роль державного управління в контексті розвитку енергетичної політики України
2005 Розвиток соціальної інфраструктури села в ринкових умовах
2005 Розробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду
2005 Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників
2005 Фізіолого-біохімічні та продуктивні показники карпатських бджіл за дії аліментарних чинників
2005 Нелінійна теорія поверхневих хвиль на межі магнітоактивної плазми з металом
2005 Удосконалення технічної експлуатації масляних систем суднових дизельних установок
2005 Науково-методичні підходи до прогнозування фонду оплати праці у системі макропоказників
2005 Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва
2005 Управління інноваційними проектами підприємств пивобезалкогольної галузі регіону
2005 Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку особистості: соціально-філософський аналіз.
2005 Особливості механізмів переносу заряду, фотоелектричних і люмінесцентних процесів у діодах Шотткі на SiC і CdTe
2005 Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства.
2005 Економічний механізм господарювання в сільському господарстві
2005 Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (10-11 класи)
2005 Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу.
2005 Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.
2005 Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBCO за даними оптичного поглинання
2005 Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування.
2005 Формування національної самосвідомості учнів 9-11-х класів у процесі вивчення художніх творів історичної тематики (на матеріалі історичної прози).
2005 Територіальна варіативність голосних і приголосних сучасної німецької мови (експериментально-фонетичне дослідження)
2005 Облік реальних інвестицій у сільському господарстві
2005 Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917-1933 рр.).
2005 Антропологічні підстави неорелігійних впливів на особу
2005 Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств
2005 Вокальні мініатюри К.Дебюссі на слова П. Верлена в контексті камерно-вокальної творчості композитора.
2005 Особливості режиму калію в лучно-чорноземному ґрунті при застосуванні ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
2005 Розвиток форм і способів партизанської боротьби в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
2005 Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950-2000 рр. (історичний аспект)
2005 Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І — II рівнів акредитації.
2005 Моделювання стратегій сталого розвитку регіону
2005 Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств
2005 Роль неформальних інститутів в перехідній економічній системі
2005 Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах
2005 Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі.
2005 Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями.
2005 Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку
2005 Біоценотична діяльність домінуючих бактерій ризосфери озимої пшениці
2005 Переробка радіоактивної води та вплив на її стан мікродомішок.
2005 Дослідження впливу гіпоксії на внутрішньоклітинний обмін Са2+ у сенсорних нейронах щура
2005 Життєвий шлях%

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)