Каталог захищених дисертацій в України за 2004 рік

2004 Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий
період та період ускладнень.
2004 Маргінальні форми в українській поезії XX століття.
2004 Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва)
2004 Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII -
початку ХХ ст. — єпархії кінця XVIII — початку ХХ ст.
2004 Матричні перетворювачі в інваріантних системах керування асинхронними
двигунами
2004 Трифазний напівпровідниковий випрямляч з конденсаторно-ключовою комутуючою
ланкою
2004 Ефективність визначення фекальної еластази 1 в діагностиці
зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози
2004 Збройно-вибухові поранення голови мирного часу (клініка, діагностика,
лікування).
2004 Клініко-морфологічні особливості уражень гастродуоденального відділу і роль
Helicobacter pylori у їх розвитку в осіб, які контактували зі сполуками хрому.
2004 Розвиток історико-книгознавчої думки в Україні у ХІХ ст.
2004 Наративна структура художньої прози М.Хвильового.
2004 Формування і функціонування сучасної іранської сім’ї як соціального
інституту.
2004 Декаданс як проблема авторської свідомості в українській літературі кінця
ХІХ — початку ХХ ст.
2004 Психофізіологічні функції людей зрілого віку
2004 Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України
2004 Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств
2004 Формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства
2004 Соціально-економічна спрямованість управління інвестиційною діяльністю
підприємств
2004 Формування мотиваційного механізму стратегічного управління корпоративним
соціально-економічним розвитком акціонерного товариства
2004 Вплив антагоністів і агоніста опіатних рецепторів на перебіг шоку від
поєднаної дії механічної травми та гострої крововтрати
2004 Патогенетичне обгрунтування корекції тетрахлорметанового гепатозу повним
голодуванням та поєднанням його з ентеросорбцією
2004 Онтогенетичні аспекти окремих ланок патогенезу ішемічних ушкоджень
гіпокампа щурів
2004 Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- і гіпертиреоїдних
станах
2004 Художня своєрідність п’єс О. Довженка, М. Куліша та Ю. Яновського про
деформацію ментальності українського селянства
2004 Семантичні типи і структура референції висловлювань гіпотетичної
модальності (на матеріалі французької, англійської та української мов)
2004 Новелістика М. Хвльового в контексті української прози початку ХХ століття
2004 Особливості державного регулювання діяльності підприємств ринкової
інфраструктури
2004 Формування системи стратегічного управління регіоном в Україні
2004 Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної
діяльності
2004 Науково-методичні основи створення механізму державного управління і
регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект
2004 Управління економічними ризиками в енергозбутовій діяльності
2004 Електронні енергетичні спектри напівпровідників типу AIV, AIIIBV і твердих
розчинів Si1-XGeX у методі змішаного базису
2004 Обґрунтування застосування плацентарних препаратів у комплексному лікуванні
генералізованого пародонтита.
2004 Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами
2004 Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської
інтеграції
2004 Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на
прикладі районних державних адміністрацій)
2004 Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на
основі реінвестування
2004 Палеозойські вулканогенні формації Північно-Східної Фергани
2004 Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними
тахікардіями і критерії диференційованої терапії
2004 Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії
2004 Адміністративна юстиція
2004 Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному
періоді.
2004 Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів
у процесі навчання.
2004 Інтернет-середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного
потенціалу особистості
2004 Сталий розвиток землекористування на засадах приватної власності в
сільському господарстві
2004 Науково-методичні засади грошової оцінки землі
2004 Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації
економіки
2004 Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в
системі ГАТТ/СОТ
2004 Використання корму та продуктивність японських перепелів за різних рівнів
кальцію і фосфору у комбікормі
2004 Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з управління
бюджетом регіону
2004 Одержання і властивості кремнієвих композицій, модифікованих
іонно-плазмовими обробками.
2004 Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина
XVII — початок XVIII ст.). Історіографія проблеми
2004 Високоточні дозуючі пристрої з часовим розподілом складових дози для
фасовочних систем
2004 Лікування рецидивуючих фурункулів носа.
2004 Первинно-локалізована меланома шкіри: оптимізація оцінки факторів прогнозу
хвороби.
2004 Спадковий фактор і біологічні особливості пухлинного росту у хворих на рак
яєчника
2004 Експериментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на стабільність
зубних протезів, що опираються на імплантати
2004 Аніліз властивостей дендритних клітин кістково-мозкового походження при
розвитку експериментальної лімфоми
2004 Особливості структурно-функціонального стану плазматичних мембран пухлинних
клітин, резистентних до доксорубіцину
2004 Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи:
порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина)
2004 Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти внутрішнього мовлення
персонажів (на матеріалі художньої прози Ф.Моріака)
2004 Методи синтезу алгоритмічних перетворювачів для автоматизованих систем
діагностування авіаційного призначення.
2004 Методи та моделі інтегрованої компонентно-орієнтованої технології створення
програмного забезпечення автоматизованих систем управління
2004 Системи комбінованої пеленгації точкових джерел шумових випромінювань на
основі адаптивних решітчастих фільтрів
2004 Вплив фондового ринку на розвиток реального сектора в трансформаційній
економіці
2004 Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі
авторегресивної моделі голосового тракту
2004 Науково-методичне обґрунтування управління персоналом на фармацевтичних
промислових підприємствах в умовах інформатизації фармацевтичного ринку
2004 Порушення імунного статусу у хворих на урогенітальні інфекції та їх
комплексна корекція
2004 Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні
2004 Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витра

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)