Каталог захищених дисертацій в України за 2004 рік

2004 Визначення аеродинамічних характеристик та ефективності крил з додатковими
несучими поверхнями.
2004 Метод розрахунку нелінійних розподілених аеродинамічних характеристик
літака з гвинтовими рушіями
2004 Соціальна структура та соціальні відносини в Боспорському царстві (І ст.
н.е. — сер. ІІІ ст. н.е.)
2004 Шляхи диференційованого підходу до діагностики, лікування та профілактики
різних форм ізольованого передчасного розвитку молочних залоз у дівчат
2004 Примусові заходи виховного характер: правова природа і види
2004 Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні
2004 Організаційно-правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій
органів виконавчої влади у судах
2004 Конституційна відповідальність в системізахисту правового статусу суб’єктів
місцевого самоврядування
2004 Облік і аналіз нематеріальних активів підприємств торгівлі в умовах
комп’ютеризації
2004 Аудит розрахункових операцій з бюджетом
2004 Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках.
2004 Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській,
польській, українській громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.).
2004 Становлення білоруської державності, 1914-1923 рр.: територіальний аспект.
2004 Становлення білоруської державності, 1914-1923 рр.: територіальний аспект.
2004 Коносамент як цінний папір
2004 Еколого-географічне районування обласного регіону (на матеріалах
Тернопільської області)
2004 Організаційно-педагогічні умови контролю навчальної діяльності курсантів
вищих військових навчальних закладів
2004 Розвиток креативності військових керівників в управлінському спілкуванні
2004 Педагогічні умови формування професійних якостей у
військовослужбовців-водолазів
2004 Організація самостійної роботи студентів агроколеджів із набуття умінь та
навичок практичного застосування комп’ютерної техніки
2004 Історіогенетичний аналіз клініки психічних розладів у підлітковому віці.
2004 Стан низькотемпературних шарів в сонячних спалахових петлях
2004 Підвищення ефективності технології прецизійної обробки ущільнювальних кілец
із композіційного матеріалу на основі реліту
2004 Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України у Х -
середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект)
2004 Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної
діяльності слідчих органів внутрішніх справ України
2004 Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей.
2004 Правові засоби у контексті інструментальної теорії права
2004 Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
2004 Кримінально-правова охорона економічної системи України і деяких країн
зарубіжжя. (Порівняльне дослідження)
2004 Взаємодія правової культури та правової держави: соціологічний аспект
2004 Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі
зарубіжної літератури (11 клас).
2004 Визначення стандартизуємих норм надійності точних технологічних машин (на
прикладі промислових роботів)
2004 Становлення та діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні
України в другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської
губернії)
2004 Протипожежна діяльність земств Лівобережної України
2004 Покращення паливної економічності і екологічних показників автомобілів
шляхом раціонального прогріву їх двигунів
2004 Покращення паливної економічності і зменшення токсичності автомобілів з
двигунами, переведеними з бензину на газ
2004 Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики
основної школи
2004 Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової
держави.
2004 Лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з використанням нових
матеріалів для обтурації кореневих каналів.
2004 Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів
сільськогосподарських підприємств.
2004 Якість та однорідність господарсько-біологічних ознак плодових рослин у
зв’язку з варіюванням продуктивності насаджень
2004 Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів аорти при хронічній
гіперхолестеринемії, стресі та механічному пошкодженні.
2004 Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови
професійної підготовки майбутніх психологів
2004 Державне управління спеціальними монополіями в Україні
2004 Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах
Північної Америки і Європи
2004 Економіко-фінансові механізми здійснення соціальної політики в перехідних
умовах
2004 Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці
2004 Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування
системи органів виконавчої влади (державного управління).
2004 Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України
2004 Технологія одержання шихтової заготовки з ливарних відходів жароміцних
корозійностійких сплавів для виробництва лопаток ГТД.
2004 Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень при невиношуванні
вагітності у жінок з істміко-цервікальною недостатністю.
2004 Моделювання процесу формування планових завдань виробництва готової
продукції в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі металургійного
виробництва)
2004 Гемомікроциркуляторне русло перекарда людини в пренатальному періоді
онтогенезу
2004 Культурологічні проблеми правотворчості
2004 Соціальна адаптація особистості в умовах пострадянського суспільства
2004 Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин
2004 Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості
2004 Структура та природоохоронне значення вітроприсушних берегів на Чорному
морі
2004 Розробка моделі функціонування логістичних ланцюгів транспортного вузла для
вибору інтенсивних технологій вантажоруху
2004 Екологічно безпечні схеми та апарати з термосифонами для термообробки зерна
2004 Державна політика забезпечення продуктивної зайнятості населення регіону
шляхом розвитку підприємництва
2004 Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів
2004 Реакції ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками з
ізольованими кратними зв’язками у присутності тіоціанат-нуклеофілу
2004 Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії
(1857-1884 рр.)
2004 Підвищення ефективності обробки деталей у вібруючих контейнерах
2004 Трансформація та нелінійна взаємодія хвиль в сонячній атмосфері та в
космічній плазмі
2004 Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х — 1930-х рр. та принципи їх
сучасного збереження
2004 Несуча здатність коротких залізобетонних консолей
2004 Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80
рр. (на прикладі Львова).
2004 Адміністративно-правові засоби забезпеч-чення прав фізичних осіб у
податкових правовідносинах
2004 Атестація державних службовців в Україні
2004 Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору
2004 Розробка технології присипки з настойкою прополісу та її дослідження
2004 Наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до регулювання цін на
лікарські засоби
2004 Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з фенольним
гідрофобним препаратом прополісу для застосування в стоматології
2004 Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на
генерацію хвиль в активних областях на Сонці
2004 Страхування майна громадян в Україні
2004 Сучасний підхід до діагностики та лікування атипової кондиломи шийки матки.
2004 Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони (на прикладі
Черкаської області)
2004 Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі
Тернопільської області)
2004 Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності
недержавних пенсійних фондів
2004 Науково-методичні засади податкового регулювання малого бізнесу
2004 Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas syringae pv.
atrofaciens i Pseudomonas syringae pv. coronafaciens
2004 Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури
центрального типу
2004 Чисельний аналіз рельєфу морського дна (на прикладі Західно-Кавказького
району Чорного моря).
2004 Обґрунтування процесу роботи та параметрів ротаційно-лопатевого робочого
органу ґрунтообробного знаряддя
2004 Попередження органами внутрішніх справ незаконного виробництва наркотичних
засобів та психотропних речовин
2004 Вплив електричного поля на процеси структуроутворення та релаксаційні
властивості пластифікованих систем на основі гнучколанцюгових полімерів.
2004 Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та
Малого Полісся.
2004 Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання
машинно-тракторного парку
2004 Формування доходів населення в період становлення ринкових відносин
2004 Економічне обґрунтування напрямів інтенсивного розвитку молочного
скотарства в ринкових умовах
2004 Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння
Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та
мінералого-фізичних досліджень)
2004 Підвищення експлуатаційної надійності локомотивів шляхом впровадження
раціональної системи утримування
2004 Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на
Слобожанщині
2004 Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя
2004 Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в
педагогічній спадщині А.С.Макаренка
2004 Комплексне імуномодулююче та геліомедикаментозне лікування хворих на
поширений велико-бляшковий псоріаз з втратою сезонності перебігу
2004 Математичні моделі теорії сильно неоднорідних середовищ
2004 Становлення, інституціалізація та розвиток національно-культурного руху
поляків на Буковині (друга половина ХІХ ст. — 1914 р.)
2004 Біорезонансна вібростимуляція в комплексному відновлювальному лікуванні
хворих з переломами променевої кістки
2004 Застосування різних видів лазерного випромінювання у комплексній терапії
хворих на гепатит В
2004 Диференційоване застосування електросон- та ІНФІТА-терапії для корекції
астенічного синдрому у хворих на неврастенію та енцефалопатії різного генезу
2004 Популяційне різноманіття видів роду Bufo у Лівобережному лісостепу України.
2004 Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської
економічної інтеграції.
2004 Споживання домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки
України.
2004 «Алгебра ідей як апарат формалізації семантики природної мови в системах
штучного інтелекту»
2004 Методи та алгоритми компараторної ідентифікації статичних сенсорних систем
при обмеженнях на вхідну інформацію
2004 Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну
астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів
2004 Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних
системах
2004 Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні
2004 Еколого-економічна ефективність автоматизованої системи землеустрою
2004 Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин
підшлункової залози при цукровому діабеті (експериментальне дослідження).
2004 Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах
Євангелія
2004 Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в
Україні
2004 Правові засади позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ
2004 Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень
зубощелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту
2004 Особливості ортопедичного лікування знімними пластинчастими протезами
хворих на хронічний обструктивний бронхіт
2004 Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток
кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних,
експериментальних та експертних досліджень
2004 Особливості жирнокислотного складу ліпідів сироватки крові та поту в
залежності від типу реакції на психоемоційний стрес у хворих на ішемічну хворобу
серця з гіпертонічною хворобою та можливості їх медикаментозної корекції
2004 Початкова підготовка юних яхтсменів
2004 Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного
мислення юних баскетболісток
2004 Технічна підготовка спортсменів у пляжному волейболі на основі
біомеханічних моделей стрибків та переміщень
2004 Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових
здібностей школярів середніх класів
2004 Організаційно-методичні засади інформаційного забезпечення управління
підприємствами
2004 Формування інформаційної бази управління організаціями вищої освіти на
підставі сегментації зовнішнього середовища.
2004 Матриця місцевого самоврядування в Україні: моделювання, можливості,
прогнозування
2004 Глобалізація в сфері політики: інститути та механізми наддержавного впливу
2004 Організаційно-економічне забезпечення управління підприємствами
соціально-економічної інфраструктури міста.
2004 Особливості застосування ербісолу та тіотриазоліну в комплексній терапії
хворих негоспітальними пневмоніями
2004 Розвиток інтеграційних процесів в АПК
2004 Обгрунтування та ефективність застосування нового антиоксидантного
препарату «Ербісол» при важких опіках очей
2004 Дослідження механічних моделей процесу передруйнування біля кутових точок в
умовах плоскої деформації
2004 Локалізація коливань у сильно анізотропних та багатошарових системах
2004 Стилеметричні характеристики дієслова у сучасних англомовних наукових
текстах
2004 Соціально-економічний механізм підвищення ефективності управління
підприємствами
2004 Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів.
2004 Психологічні особливості життєвої антиципації особистості.
2004 Особливості мікробіоценозу піхви та імунно-ендокринного гомеостазу у жінок
репродуктивного віку з хронічною трихомонадно-хламідійною інфекцією.
2004 Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та
немедикаментозні методи їх корекції.
2004 Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення
та управління.
2004 Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність
польсько-українського пограниччя.
2004 Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій
медичній термінології
2004 Управління людськім капіталом підприємства
2004 Регулювання зайнятості населення
2004 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства
2004 Система взаємопов’язаного регулювання координат електротехнічного комплексу
потужних дугових печей
2004 Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та
оптимізація лікування хворих підліткового віку
2004 Клініко-патогенетичний скринінг уронефропатій у дітей та підлітків
2004 Показники фізичного розвитку новонароджених різного гестаційного віку міста
Львова та Львівської області і причини його порушень
2004 Поетапна реабілітація репродуктивного здоров’я дівчаток, народжених
матерями з прееклампсією
2004 Підвищення ефективності антибактеріальної терапії гострих деструктивних
пневмоній у дітей
2004 Оцінка перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом
використання систем розломів фундаменту (за геолого- геофізичними даними)
2004 Геологічні фактори мінливості декоративних тектонітів
Середньопридніпровського блока Українського щита
2004 Зміна напірної та енергетичної характеристик високообертового динамічного
насоса під впливом в»язкості середовища, що перекачується
2004 Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в’язких
рідин.
2004 Удосконалювання гідравлічних характеристик вихрових регулюючих органів
струминних виконавчих пристроїв
2004 Моделювання та розрахунок процесу висолюючої кристалізації солей із
розчинів в класифікуючому кристалізаторі.
2004 Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції
та ФРН в євроатлантичному просторі у 1991-2003 рр. (за матеріалами мас-медіа
Франції та ФРН)
2004 Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення
демократичного політичного режиму
2004 Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в країні (на
прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року)
2004 Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996-2001 рр.)
2004 Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура
2004 Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті
українського телебачення
2004 Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої
влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України
2004 Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції
ендогенної інтоксикації при гестозах
2004 Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь
місцевої державної адміністрації
2004 Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і
культурно-просвітницька діяльність (друга половина XVII-XVIII ст.)
2004 Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки
ХХ ст.)
2004 Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об’єктів Чорнобильської АЕС
2004 Модифіковані цементні композиції для ремонту залізобетонних конструкцій
методом ін’єктування
2004 Сумісний аналіз газодинамічного та термопружного станів торцевих ущільнень
з газовим змащенням роторів відцентрових компресорів
2004 Сортова реакція та продуктивність гречки залежно від впливу регуляторів
росту в умовах південної частини західного Лісостепу України
2004 Продуктивність сої залежно від моделей технологій її вирощування в умовах
правобережно Лісостепу України
2004 Організаційно-економічний механізм управління корпоративними правами
2004 Підвищення економічної ефективності плодівництва Криму в умовах ринкових
трансформацій
2004 Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що
прибувають на навчання в Крим
2004 Лапароскопічна герніопластика в лікуванні хворих з пахвинними грижами
2004 Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними
типами зшиваючих апаратів
2004 Освіта як чинник розвитку особистості в соціокультурному контексті
2004 Розробка ресурсозберігаючої технології регенерації натрій-катіонітових
фільтрів
2004 Промислові трести України в період нової економічної політики (1921-1929
рр.).
2004 Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність
2004 Взаємодіяаутологічних лімфоцитів з клітинами меланоми: реалізація
протипухлинного ефекту
2004 Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших
спеціалістів стоматологічного профілю
2004 Судово-медичне значення накладень клітин слизової оболонки порожнини рота
на поверхнях жувальних гумок
2004 Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога
2004 Задачі маршрутизації в гібридній мережі передачі даних Єдиної супутникової
системи передачі інформації України
2004 Розвиток економічних взаємовідносин в системі зернопродуктового
підкомплексу АПК
2004 Ефективність виробництва, переробки та збуту соняшнику в регіоні
2004 Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК
2004 Механізм формування державного внутрішнього боргу України
2004 Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер
2004 Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової
трансформації
2004 Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні.
2004 Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз).
2004 Фінансове право: галузь права, навчальна дисциплін і наука.
2004 Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і
громадянина в Україні.
2004 Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні.
2004 Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної
Європи.
2004 Програми партнерства НАТО наприкінці ХХ — початку ХХІ ст.
2004 Особливості реакцій гіперчутливості до тканинних антигенів у хворих на
гіпертонічну хворобу
2004 Торговельне судноплавство середньовічної Таврики
2004 Синтез потенційно біоактивних сполук на основі електрофільних реакцій
b-аміновініл(трифторометил)кетонів
2004 Покращення паливної економічності та екологічних показників конвертованих
газових двигунів дорожніх транспортних засобів
2004 Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у японських перепелів за
різних рівнів натрію і калію у комбікормі
2004 Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі
текстів Т.Боя-Желенського, Ю. Тувіма та К.І.Галчинського).
2004 Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат
2004 Молюски і стратиграфія середньоюрських відкладів Зовнішньої
(Більче-Волицької) зони Передкарпатського прогину.
2004 Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотичні
особливості, наукові основи охорони)
2004 Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга половина ХІХ -
початок 30-х років ХХ ст.).
2004 Лікування безпліддя, що викликане синдромом полікістозних яєчників з
застосуванням допоміжних репродуктивних технологій
2004 Моніторинг розвитку житлового будів-ництва в Україні
2004 Дослідження вільних коливань багатошарових пологих оболонок та пластин
складної форми в плані
2004 Методи та алгоритми ефективної обробки результатів вимірювального
експерименту
2004 Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації
закріплення фарби на відбитках
2004 Інноваційні аспекти регіонального розвитку
2004 Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів
довгих кісток (клініко-експериментальне дослідження).
2004 Процеси перенесення в граничній плазмі торсатрона «Ураган-3М»
2004 Хірургічне лікування післяопікових рубцевих стриктур стравоходу і шлунку із
застосуванням малоінвазівних методів
2004 Історичні погляди М.П.Старицького.
2004 Вібраційний модуль на оболонках високого тиску для пресування порошкових
матеріалів
2004 Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація
використання біомаси черв’яків і сапоніту у виробництві м’яса курчат-бройлерів
2004 Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики.
2004 Клініко-генетичні фактори ризику білатерального раку молочної залози.
2004 Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення
та ідеографія
2004 Соціально-економічні форми робочої сили та умови її відтворення в
перехідній економіці України
2004 Влада і молодь: особливості взаємовідносин у процесі демократизації
українського суспільства
2004 Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний
період (1945-1953 рр.).
2004 Робсельінспекція УСРР як інструмент політики партії більшовиків у сфері
культури (1920-1934 рр.).
2004 Фізико-хімічні закономірності електрохімічно активованого введення діоксиду
вуглецю в галогенангідриди аліфатичних і ароматичних карбонових кислот.
2004 Традиції в моральній культурі українського народу (друга половина ХІХ -ХХ
ст.)
2004 Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку
музичної культури України (80-90-і роки ХХ століття)
2004 Державне регулювання розвитку виноградарства та виноробства в Україні
2004 Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді
2004 Рефлексивні механізми свідомості виборців як суб’єктів політичної взаємодії
2004 Методика формування професійної надійності пілотів при моделюванні польотів
на електронних комплексних тренажерних системах
2004 Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного
профілю
2004 Розрахунок пологих залізобетонних оболонок у нелінійній постановці з
урахуванням початкових недосконалостей
2004 Сухі будівельні полімерцементні суміші з целюлозним волокном
2004 Функціональна морфологія кровоносної системи, гемомікроциркуля-торного
русла та м’язових волокон литкового м’яза при дії загальної глибокої гіпотермії
(мікро-ультрамікроскопічне дослідження).
2004 Структурно-функціональні особливості жовчного міхура в нормі та їхні зміни
при хронічному холециститі: вікові та статеві аспекти
2004 Ідентифікація осередків самозігрівання рослинної сировини, які спричиняють
пожежі на підприємствах переробки та зберігання
2004 Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари на
АЕС з реакторами ВВЕР -1000
2004 Розроблення адаптивної системи технічної діагностики з прогнозуванням
2004 Система контролю теплових і акустичних характеристик динамічних
випромінювачів звуку
2004 Неруйнівний контроль машинобудівних конструкцій методом електронної
ширографії.
2004 Кредитний договір.
2004 Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної
України в складі Польщі (1918-1939 рр.).
2004 Фінансово-економічне регулювання експорту-імпорту яловичини
2004 Синтез та біологічна активність нових амінокислотних похідних
1,4-нафтохінону
2004 Розробка складу, технології та біофармацевтичне дослідження м’яких
лікарських засобів місцевої дії
2004 Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з
використанням ГІС-технологій
2004 Основні етичні виміри бізнесу (соціально-компаративістський аналіз).
2004 Економічна ефективність виробництва свинини
2004 Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена.
2004 Функціонування моральних цінностей християнства в культурі Київської Русі
(методологічно-релігієзнавчий аспект).
2004 Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму.
2004 Право народів на самовизначення і практика його здійснення в сучасний
період.
2004 Біологічні особливості видів роду Viburnum L. в зв’язку з інтродукцією в
Правобережному Лісостепу України
2004 Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та
закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 — 2002 рр.)
2004 Стандартизація моделей безпечного управління стаціонарними об’єктами
залізничної автоматики
2004 Науково-освітня діяльність М. Ф. Владимирського-Буданова
2004 Підвищення ефективності лікування хворих на фонові та передпухлинні
захворювання ШМ (ФПЗШМ) шляхом включення в комплекс лікувальних методів
електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (ЕМВ
НВЧ-діапазону)
2004 Застосування кольорового дуплексного сканування в діагностиці локалізованих
форм раку передміхурової залози.
2004 Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки
2004 Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення в умовах
західного регіону України
2004 Розв’язання задач оптимального представлення числових графів та дослідження
умов побудови на них ефективних алгоритмів.
2004 Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно -
сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України.
2004 Концепт ГРА в контексті слов’янських і германських культур (на матеріалі
української, російської, англійської та німецької мов)
2004 Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку,
ускладнених ангіоспазмом
2004 Міфопоетика скульптури О. Архипенка та І. Кавалерідзе
2004 Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними
ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабетом
2004 Системи керування прокатним устаткуванням з використанням
енергоресурсозберігаючих технологій
2004 Внесок України у зміцнення матеріально-технічної Бази СРСР у період
оборонних боїв (22 червня- грудень 1941 р.)
2004 Угоди про працю за трудовим законодавством України.
2004 Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХХ ст.
2004 Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з
великим вирізом на еліптичному плані.
2004 Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та
тріщинами
2004 Структурні перетворення поблизу температури плавлення при синтезі
нелегованого та легованого кадмій телуриду
2004 Трансформація традиційних образів у творчості Л.Андреєва
2004 Російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія).
2004 Роман Дугласа Коупленда «Покоління Х» як відображення нових художніх
тенденцій в американській літературі кінця ХХ століття.
2004 Аддукти триброміда бору та їх кислотно-каталітичні властивості у неводних
оксигеновмісних розчинниках
2004 Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на
стабільність його роботи при переході каната через розріз
2004 Підсилення залізобетонних балок локальним обтисненням додатковою зовнішньою
арматурою
2004 Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів
електронно-променевої безтигельної зонної плавки
2004 Психологічні особливості тілесно-орієнтованої корекції поведінки підлітків
з акцентуаціями характеру
2004 Коливання функцій і диференційно-різницеві властивості сингулярних
інтегралів
2004 Рішення контактних і температурних задач міцності для складених конструкцій
технологічного оснащення
2004 Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки
ураження ВІЛ статевим шляхом
2004 Гідропероксидне епоксидування олефінів в присутності боридів металів
2004 Формування творчої особистості підлітка у навчально-виховному процесі.
2004 Розвиток образного мовлення учнів 5-9 кл. шкіл з російською мовою
викладання.
2004 Система творчих вправ якзасіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у
молодших школярів
2004 Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи.
2004 Самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7
класів
2004 Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga}
2004 Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж
2004 Управління реформуванням первинної методико-санітарної допомоги на
місцевому рівні (на прикладі м.Львова)
2004 Педофауна вищих комах парків м. Харкова
2004 Генеалогічне дослідження сімей хворих на шизофренію, що скоїли суїцид.
2004 Екологічні основи захисту фундука та ліщини від пошкодження комахами
2004 Політична інтеграція в Латинській Америці: генеза, ключові характеристики,
детермінанти кризових тенденцій.
2004 Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного
порядку
2004 Пошук антигіпоксичних речовин серед похідних бурштинової кислоти.
2004 Діагностика і профілактика неплідності основних свиноматок
2004 Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним
тиреоїдитом та його фармакологічна корекція
2004 Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на
матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.)
2004 Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках XVI—XVIII ст.
2004 Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто- та
алопластики сідничого нерва
2004 Експресиви як сигнали підтекстової інформації (на матеріалі роману
Ф.М.Достоєвського «Брати Карамазови»)
2004 Історичні романи Олександра Соколовського в літературно-критичному
контексті доби
2004 Моделі і алгоритми системи підтримки прийняття рішень з ремонтного
обслуговування обладнання
2004 Стратегія розвитку страхових компаній в Україні
2004 Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки
2004 Розвиток системи управління підприємницьких структур в Україні
2004 Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в
умовах глобалізації світогосподарських зв’язків
2004 Педагогічне спостереження як компонент професійного розвитку вчителя
початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти
2004 Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим
вивченням предметів гуманітарного циклу
2004 Вплив випромінювання інфрачервоного і червоного діапазонів на сомітогенез
та стан антиоксидантної системи ембріонів перепела японського
2004 Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів
2004 Наукове обгрунтування еколого-гігієнічних вимог до технології вирощування
баштанних культур в умовах півдня України
2004 Клінічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз.
2004 Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на
прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області)
2004 Економічна ефективність виробництва підприємств бурякоцукрового
підкомплексу АПК
2004 Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та
методика
2004 Економічний механізм підвищення прибутку підприємств харчової промисловості
2004 Видовий склад та популяційний рівень мікрофлори товстої кишки і стан
системного імунітету у хворих на гепатит А
2004 Магнітне лінійне двозаломлювання звука у бораті заліза
2004 Динаміка та термодинаміка двовимірних кріокристалів з молекулярними
домішками
2004 Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля.
2004 Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки.
2004 О.А.Аракчеєв — політик і людина
2004 Удосконалення елементів сортової технології вирощування кукурудзи в
Лісостепу України
2004 Допологова підготовка при прееклампсії вагітних
2004 Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних АТФаз у збереженні
біологічної повноцінності сперматозоїдів
2004 Обгрунтування модернізації та реконструкції меліоративних систем у гумідній
зоні на основі даних еколого-меліоративного моніторингу
2004 Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах.
2004 Територіальна модель децентралізованого управління міжбюджетними
трансфертами
2004 Репаративні властивості глюкозаміну та його похідних
2004 Управління конкурентними перевагами підприємства
2004 Особливості патогенезу і лікування гіпертонічної хвороби в умовах жаркого
клімату.
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом
хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця
2004 Клініко — патогенетичні аспекти діагностики хронічного коліту та корекція
виявлених порушень.
2004 Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі
неперервної освіти США.
2004 Економічне обгрунтування природоохоронної діяльності промислових
підприємств
2004 Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової
підготовки.
2004 Онтогенетична пристосованість гібридів F1 баклажана, перетворювальна
функція мейозу і спектр генотипової мінливості в F2
2004 Соціально-етнічний статус росіян в сучасній Україні (на прикладі
Південно-Східного регіону)
2004 Злагода як феномен життєдіяльності суспільства
2004 Методи управління витратами виробництва металопродукції
2004 Управління виробничими потужностями в машинобудуванні
2004 Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний
аспекти)
2004 Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському
дискурсі XVI – XX ст.
2004 Просторовий аналіз деґрадаційних процесів сірих лісових ґрунтів західного
лісостепу України
2004 Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків
2004 Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до
розв’язування консультативних задач.
2004 Управління проектуми реструктуризації суднобудівних підприємств
2004 Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти
2004 Моделювання ефективної рекламної політики підприємства
2004 Раннє ентеральне харчування, як компонент інтенсивної терапії у
постраждалих з тяжкою політравмою
2004 Оцінка жорсткості та деформативності дерев’яних балок з урахуванням зсувних
депланацій перерізів
2004 Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг
цукрового діабету 1 типу у дітей
2004 Роль системи оксиду азоту в реалізації кардіогенних та синокаротидних
рефлексів
2004 «1. Взаємозв’язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної
та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою
депривацією»
2004 Комплексні рентгенологічні дослідження вікових змін та статевого диморфізму
ключиць
2004 Біологія щитоносок бурякового агробіоценозу та обгрунтування захисних
заходів проти них в умовах Центрального Лісостепу України
2004 Книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р.Штейнгеля: формування, зміст, доля.
2004 Вплив дозованої транскраніальної магнітної стимуляції потиличної області на
судомну готовність головного мозку
2004 Управління системою медичного забезпечення Державної прикордонної служби
України: особливості й тенденції розвитку.
2004 Протидія корупційним проявам у системі державної служби України
(організаційно-правовий аспект).
2004 Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України
2004 Бібліотечні колекції та зібрання XIX-XX століття як об’єкт археографічного
та джерелознавчого опису
2004 Розробка технології видобування ефірних олій з нетрадиційної сировини
2004 Особливості стану фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень у
жінок з загибеллю плода в минулому.
2004 Тимчасова балонна оклюзія аорти в комплексному лікуванні важких
абдомінальних кровотеч
2004 Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний аспект (друга
половина 40-х — 80 роки ХХ століття)
2004 Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові
2004 Дієслівна система арабської літературної мови: неправильні дієслова
2004 Методика розслідування торгівлі людьми
2004 Обґрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів в розвитку
інноваційної діяльності
2004 Економічні відносини в сфері освітніх послуг у період ринкової
трансформації
2004 Соціально-психологічні засоби технологізації Public relations у сфері
маркетингу.
2004 Голоморфні майже періодичні функції у різних метриках
2004 Методи теорії потенціалів у задачах динаміки термопружних середовищ
2004 Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової
економіки.
2004 Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі.
2004 Контролінг як система управління реальними інвестиціями торговельного
підприємства.
2004 Психологічні умови розвитку екологічної свідомості старшокласників у
системі позашкільної освіти
2004 Телязіоз великої рогатої худоби в умовах лісостепової зони України
(епізоотологія, лікувально-профілактичні заходи)
2004 Використання спеціалізованих м’ясних порід вітчизняної і зарубіжної
селекції для підвищення продуктивності свиней
2004 Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств
2004 Розробка інтерфейсу користувача локалізованих розподілених застосувань
2004 Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в
умовах півдня України
2004 Деякі особливості діагностики, лікування та профілактики сучасної малярії в
умовах Азербайджанської Республіки
2004 Модифікація кістковопластичної ампутації гомілки за Пироговим з
остеосинтезом та експрес-протезуванням.
2004 Продуктивні та біологічні особливості кіз зааненської породи різних
генотипів в умовах північно-східного регіону України.
2004 Немедикаментозні методи в комплексній терапії хворих на епілепсію
2004 Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва
2004 Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків
2004 Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні.
2004 Фінансова підтримка кредитними спілками малого бізнесу
2004 Фіскальна політика України на регіональному рівні
2004 Особливості процесів структуроутворення та розробка параметрів зміцнення
сталі 10Г2ФБ
2004 Підвищення паливної економічності автомобіля оптимізацією параметрів
системи «двигун — трансмісія»
2004 Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом за Кримінальним кодексом України.
2004 Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського
2004 Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу
2004 Ялиця біла (Abies alba Mill.) у лісах Українських Карпат: стан, відтворення
та господарське використання
2004 Особливості ведення лісвого господапрства в західних районах Полісся і
Лісостепу
2004 Теоретичні основи використання нормотворчої техніки
2004 Правова природа нормативних актів Автономної Республіки Крим
2004 Державний сектор в умовах ринкової трансформації економіки України.
2004 Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві.
2004 Профілактика і лікування остеопеній у вагітних та породіль із хронічними
захворюваннями гепатобіліарної системи.
2004 Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці
Галичини (1830-і — 1894 рр.).
2004 Паперові грошові знаки та бони Волині 1914-1921 років як
історико-економічне джерело і об’єкт боністики.
2004 Честь у життєвому світі людини: філософсько-антропологічний аналіз
2004 Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві
2004 Управління ефективним розвитком лісогосподарських підприємств на основі
сортиментної політики
2004 Стабілізаційні механізми розвитку економіки регіону
2004 Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на
матеріалах Західного регіону)
2004 Управління рекламною діяльністю як фактор підвищення ефективності
господарювання
2004 Містичний досвід як антропологічний модус
2004 Попередження тромбозу після реконструкції атеросклеротичної оклюзії
стегно-підколінно-гомілкового сегмента
2004 Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані).
2004 Економіко-математичне моделювання раціоналізації транспортно-економічних
зв’язків у системі нафтопостачання України
2004 Економіко-математичне моделювання вибору варіанта функціонування фірми в
умовах перехідного періоду економіки
2004 Економіко-математичне моделювання діяльності багатопрофільних фірм
2004 Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів
типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній
англійській мові.
2004 Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові.
2004 Спосіб і засоби організації віртуальних підмереж в мобільних корпоративних
мережах
2004 Оцінка параметрів переходу 90Sr і 137Cs до організму та продукції великої
рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження
Чорнобильської АЕС)
2004 Підвищення економічних і екологічних показників роботи бензинового двигуна
на холостому ході відключенням окремих робочих циклів.
2004 Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній
українській мові (на матеріалі періодичних видань)
2004 Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного
навчання.
2004 Особливості кореляційних, релаксаційних та нелінійних ефектів у
невпорядкованих сегнетоелектричних матеріалах
2004 Методичні підходи до медикаментозного забезпечення хворих цукровим діабетом
в умовах медичного страхування
2004 Оптимізація ринкової діяльності фармацевтичних підприємств з використанням
концепції зв’язків з громадськістю
2004 Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок та водно-сольового обмін
2004 Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та
регулятиви
2004 Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної
військово-професійної підготовки
2004 Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим
запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива
2004 Вибір та обґрунтування параметрів сумішоутворення та згоряння в
швидкохідному дизелі, який працює на альтернативному паливі.
2004 Формування ефективної системи планування та прогнозування розвитку аграрних
підприємств в умовах ринку
2004 Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону
на основі залучення іноземних інвестицій
2004 Міцність з’єднання бетонних елементів акриловими клеями при тривалому та
багаторазово повторному навантаженнях
2004 Ізотритіондитіолати перехідних металів: синтез, будова та деякі
фізико-хімічні властивості.
2004 Взаємодія інтеркальованого в графіт літій флуориду з електроноакцепторними
реагентами.
2004 Селекційно — генетична оцінка корів проміжних генотипів голштинізованого
типу створюваної червоної молочної породи
2004 Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі
підприємств м’ясоконсервної промисловості)
2004 Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними психічними
розладами та їх психотерапія
2004 Властивості розв’язків 2b-параболічних систем, визначених у необмежених за
часовою змінною областях
2004 Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в
транзитивній економіці
2004 Реабілітація дітей з флюорозом зубів, які проживають в умовах комбінованого
впливу підвищеного вмісту фтору і важких металів
2004 Гострий апендицит: вузлові питання діагностики та лікування хворих
2004 Гострий дивертикуліт товстої кишки: клініка, діагностика, лікування
2004 Особливості підготовки зубів з оголенням цементу коренів до ортопедичного
лікування
2004 Лінгвоконнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних
оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)
2004 Механізм реалізації соціальної функції банків у перехідній економіці.
2004 Особливості лікування вестибулярного положення іклів у віковому аспекті.
2004 Довгоживучі радіонукліди 137Cs і 90Sr у Чорному морі після аварії на
Чорнобильській АЕС і їхнє використання в якості трасерів процесів водообміну.
2004 Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі гострого коронарного
синдрому.
2004 Ендотеліальна дисфункція і порушення периферичної гемодинаміки у хворих на
гіпертонічну хворобу.
2004 Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію та
ішемічну хворобу серця.
2004 Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних
економічних зон і територій пріоритетного розвитку
2004 Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками
2004 Ефективність основного виду діяльності електропостачального підприємства в
умовах державного регулювання
2004 Економічне обґрунтування адаптивної системи відновлення працездатності
устаткування устаткування гірничовідобувних підприємств
2004 Вдосконалення механізмів розкриття внутрішніх резервів шахт в ринковій
трансформації економіки
2004 Формування організаційно-економічного механізму мобілізації резервів
промислового підприємства при трансформації економіки
2004 Удосконалення заходів догляду за різновіковими посівами озимої пшениці в
північному Степу України.
2004 Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М.Галущинського
2004 Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів
стрічково-колодкових гальм бурових лебідок
2004 Обґрунтування застосування методу біорезонансної стимуляції в сполученні з
препаратом остеогенон у комплексному лікуванні хворих з переломом нижньої
щелепи.
2004 Внутрішньосуглобові переломи п’яткової кістки та їх лікування.
2004 Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та
функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями
2004 Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим
операційним ризиком
2004 Криміналістичне дослідження паперових грошей України
2004 Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу «Географія України»
2004 Розвиток фонетичної системи старо-української мови другої половини XVI –
XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих
пам’яток).
2004 Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України
(1920-1937рр.)
2004 Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець
ХVІІІ — ХХ ст.)
2004 Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх
навчальних закладах для дітей-сиріт.
2004 Формування та підвищення ефективності використання кадрово-управлінського
потенціалу агроформувань.
2004 Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі
м.Києва)
2004 Конкурентоспроможність національних економік в умовах інвестиційної
глобалізації
2004 Модифікація епоксиакрилат-уретанів різними реакційноздатними сполуками.
2004 Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту
2004 Державне регулювання розвитку контролюючих систем
2004 Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування
бобово — ризобіального симбіозу у рослин сої
2004 Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук
перехідних металів на різних рівнях взаємодії вірус-рослина
2004 Патогенетичні механізми та тактика вибору диференційованоголікування
склеродермії
2004 Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора
міліції (шляхи формування і удосконалення)
2004 Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та
забезпечення його реалізації як один із основних напрямків діяльності міліції
2004 Розробка та дослідження перетворювача частоти у код методом послідовного
наближення
2004 Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, ремонті і експлуатації
2004 Теоретичні проблеми Регламенту Верховної Ради України.
2004 Особистісний та клініко-психопатологічний аспекти завершених самогубств у
співробітників органів внутрішніх справ України та їх профілак-тика.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)