Хімічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Агдезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України), 30.06.04.
 2. Вісник Державного університету “Львівська політехніка“, 09.06.99.
 3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Хімія”, 09.06.99.
 4. Вісник Донецького університету, 09.06.99.
 5. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія “Хімія”, 09.06.99.
 6. Вісник Львівського державного університету ім. Івана Франка, 09.06.99.
 7. Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія, 15.01.03.
 8. Вісник Харківського державного університету, 09.06.99.
 9. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутво­рення НАН України), 09.06.99.
 10. Катализ и  нефтехимия (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії), 08.09.99.
 11. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (НАН України), 08.06.05.
 12. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія “Неорганічна хімія”, 09.06.99.
 13. Науковий вісник Ужгородського державного університету, 09.06.99.
 14. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Хімія (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України), 04.07.06.
 15. Наукові записки. Серія “Хімія”. (Тернопільський державний педаго­гічний університет), 09.06.99.
 16. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. (Національний університет „Києво-Могилянська Академія”), 14.06.2007.
 17. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: хімія і хімічна технологія, 30.06.04.
 18. Научные труды. (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії), 09.06.99.
 19. Праці Наукового товариства ім.Тараса Шевченка. (м. Львів), 09.06.99.
 20. Труды Одесского политехнического университета, 10.11.99.
 21. Ученые записки Симферопольского государственного универ­ситета, 09.06.99.
 22. Фізіологічно активні речовини. (Інститут органічної хімії НАН України), 09.06.99.
 23. Хімія, технологія речовин та їх застосування. (Державний універ­ситет «Львівська політехніка»), 09.06.99.
 24. Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України), 09.06.99.
 25. Chemistry & Chemical Technology (Національний університет “Львівська політехніка”) 09.04.08

ЖУРНАЛИ

 1. Біополімери і клітина (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 10.11.99
 2. Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет), 09.06.99.
 3. Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України), 09.06.99.
 4. Доповіді НАН України, 09.06.99.
 5. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інституту органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет), 10.12.03.
 6. Композиционные и полимерные материалы. (Інститут хімії високо­молекулярних сполук НАН України), 09.06.99.
 7. Методи та об’єкти хімічного аналізу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (аналітична хімія), 18.01.07.
 8. Наноструктурное материаловедение (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України), 18.01.07.
 9. Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ», 10.11.99.
 10. Полімерний журнал (НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), 15.12.04.
 11. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України), 12.06.02.
 12. Сверхтвёрдые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України), 14.11.01.
 13. Теоретическая и экспериментальная химия. (Інститут фізичної хімії ім.Л.В. Писаржевського НАН України), 09.06.99.
 14. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім.О.В. Пал­ладіна НАН України), 09.06.99.
 15. Украинский химический журнал. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І. Вернадського НАН України), 09.06.99.
 16. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского, 09.02.00.
 17. Фармацевтичний журнал, 09.06.99.
 18. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника), 14.11.01.
 19. Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України), 09.06.99.
 20. Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України), 09.06.99.
 21. Хімічна промисловість України (АТ «ВНДІХІМПРОЕКТ», Мінпромполітики України, Українське хімічне товариство), 11.05.00.
 22. Хімія і технологія води, 09.06.99.

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК 

 1. Вісник Національного авіаційного університету, 15.12.04.
 2. Наукові записки НаУКМА. Серія: Хімічні науки і технології», 30.06.04.
 3. Ukrainica Bioorganica Acta (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 08.06.05. 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)