Геологічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Актуальні проблеми геології, географії та екології. (Видавництв «Нав­чальна книга»), 09.06.99.
 2. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Геологія і географія”, 09.06.99.
 3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Гео­логія”, 09.06.99.
 4. Вісник Львівського державного університету. Серія “Геологія”,09.06.99.
 5. Вісник Одеського державного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 14.11.01.
 6. Вісник Харківського державного університету, 09.06.99.
 7. Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України), 09.06.99.
 8. Геолого-мінералогічний вісник (Криворізький технічний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.
 9. Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, 09.06.99.
 10. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, 12.06.02.
 11. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України, 12.06.02.
 12. Збірник наукових праць Національної гірничої академії України, 10.11.99.
 13. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту, 12.06.02.
 14. Мінералогічний збірник. (Львівський національний університет ім.Івана Франка), 09.06.99.
 15. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-геологічна, 15.01.03, 10.12.03.
 16. Палеонтологічний збірник (Львівський національний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України), 14.11.01.
 17. Питання розвитку газової промисловості. (Укр НДІГаз, м. Харків), 09.06.99.
 18. Пошукова та екологічна геохімія (НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України), 12.06.02.
 19. Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів), 09.06.99.
 20. Проблеми нафтогазової промисловості (ДП “НДІ нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”), 18.01.07.
 21. Проблеми прикладної геохімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, ТОВ «КАРБОН-ЛТД»), 11.04.01.
 22. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобиль­ської зони відчуження), 09.06.99.
 23. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу Міносвіти України), 10.11.99.
 24. Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів), (геофізика), 15.01.03.
 25. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України, Всеукраїнська Асоціація геоінформатики), (геофізика, геологічна інформатика), 30.06.05.

ЖУРНАЛИ

 1. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України), 15.01.03.
 2. Геологія і корисні копалини Світового океану (НАН України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України), 04.07.06.
 3. Геологический журнал. (Інститут геологічних наук НАН України), 09.06.99.
 4. Геотехнічна механіка. (Інститут геотехнічної механіки НАН України), 09.06.99.
 5. Геофизический журнал. (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), 09.06.99.
 6. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії та рудо­утворення НАН України), 09.06.99.
 7. Доповіді НАН України, 09.06.99.
 8. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут геологічних наук НАН України, Товариство «Знання» України), 15.01.03.
 9. Записки Українського мінералогічного товариства (Українське мінералогічне товариство), 14.06.2007.
 10. Коштовне та декоративне каміння. (Гемологічний центр Міністерства фінансів України), 09.06.99.
 11. Минералогический журнал. (Інститут геохімії, мінералогії та рудо­утворення НАН України), 09.06.99.
 12. Мінеральні ресурси України. (Держкомгеології України), 09.06.99.
 13. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 10.12.03.
 14. Науковий вісник Національної гірничої академії України, 10.11.99.
 15. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу), 09.06.99.
 16. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України), 30.06.04.
 17. Тектоніка і стратиграфія. (Інститут геологічних наук НАН України), 09.06.99.
 18. Уголь Украины. (Міністерство вугільної промисловості України), 09.06.99.
 19. Український антарктичний журнал (Державне науково-виробниче підприємство «Український антарктичний центр»), 30.06.04.

 ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Геолог України (Спілка геологів України), 08.06.05.
 2. Наукові праці Інституту фундаментальних досліджень (Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації), 13.12.00.
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)