Географічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Геологія і географія”, 09.06.99.
 2. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Геогра­фія”, 09.06.99.
 3. Вісник Львівського державного аграрного університету. Агрономія, 09.06.99.
 4. Вісник Львівського університету, 09.06.99.
 5. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини, 13.12.00.
 6. Вісник Харківського державного університету, 09.06.99.
 7. Географія і сучасність (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова  Міносвіти України), 09.02.00.
 8. Геодезія, картографія і аерофотознімання. (Державний університет “Львів­ська політехніка”), 09.06.99.
 9. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії і рудо­утворення НАН України), 09.06.99.
 10. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство), 13.12.00.
 11. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу (Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України), 14.06.2007.
 12. Економічна та соціальна географія. (Київський національний універ­ситет ім. Тараса Шевченка), 09.06.99.
 13. Захист довкілля від антропогенного навантаження (Харківський державний університет, Кременчуцький міськвиконком, Кременчуцький державний політехнічний інститут, Міносвіти і науки України), 11.05.00.
 14. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18.01.07.
 15. Збірник наукових праць Морського гідрофізичного інституту НАН України, 09.02.00.
 16. Історія української географії (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Географічна комісія Наукового товариства ім. Т.Шевченка, Українське географічне товариство), 11.10.00.
 17. Картографія та вища школа (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство), 09.02.00.
 18. Київський географічний щорічник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство), 30.06.04.
 19. Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і    аерофотознімання” (Національний університет “Львівська політехніка”). 09.04.08
 20. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 09.06.99.
 21. Науковий вісник Чернівецького нац. університету. Серія: географія, 11.10.00.
 22. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 30.06.04.
 23. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 14.11.01.
 24. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія, 10.11.99.
 25. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 10.11.99.
 26. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харківський національний університет ім. В.Г Каразіна МОН України), 12.06.02.
 27. Ученые записки Симферопольского государственного университета, 09.06.99.
 28. Фізична географія та геоморфологія. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 09.06.99.
 29. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України). 10.12.03.

 ЖУРНАЛИ

 1. Агрохімія та ґрунтознавство. (Львівський національний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.
 2. Близькосхідний кур’єр. (Інститут сходознавства ім.  А.Ю. Кримського НАН України), 09.06.99.
 3. Вісник геодезії та картографії. (Головне управління геодезії, карто­графії та кадастру при Кабінеті Міністрів України), 09.06.99.
 4. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18.01.07.
 5. Вісник Одеського державного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 12.06.02.
 6. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України), 15.01.03.
 7. Геологічний журнал. (Інститут геологічних наук НАН України), 09.06.99.
 8. Геополітика і екогеодинаміка регіонів (Кримський Науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України), 15.02.07.
 9. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Товариство «Знання» України), 30.06.04.
 10. Економіка АПК, 09.06.99.
 11. Економіка України. (Інститут економіки НАН України), 09.06.99.
 12. Заповідна справа в Україні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення  Української молодіжної екологічної ліги), 11.10.00.
 13. Історія української географії (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Географічна комісія Наукового товариства ім. Т.Шевченка, Українське географічне товариство), 11.10.00.
 14. Людина і довкілля. Проблеми неоекології (Харківський національний університет ім. Н.В. Каразіна МОН України), 18.01.07.
 15. Культура народов Причерноморья. (Кримський науковий центр НАН України), 09.06.99.
 16. Метеорология, климатология и гидрология. (Одеський гідрометео­рологічний інститут), 09.06.99.
 17. Морський гідрофізичний журнал. (Морський гідрофізичний інститут НАН України), 09.06.99.
 18. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини, 12.06.02.
 19. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу), 09.06.99.
 20. Тектоніка і стратиграфія. (Інститут геологічних наук НАН України), 09.06.99.
 21. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г.  Хо­лод­но­го НАН України), 09.06.99.
 22. Український географічний журнал. (Інститут географії НАН України), 09.06.99.
 23. Український гідрометеорологічний журнал (Одеський державний екологічний університет), гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 13.02.08.
 24. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, 09.02.00.

 ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Водне господарство України (Державний комітет України з водного господарства, Державний інститут управління та економіки водних ресурсів), 15.01.03.
 2. Еніологія (ТОВ «Ластінг Юніті»), 12.06.02.
 3. Людина і довкілля. Проблеми неоекології (Харківський національний університет ім. Н.В. Каразіна МОН України), 13.12.00.
 4. Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України), 30.06.04.
 5. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки  (Український НДІ екологічних проблем), 08.06.05.
 6. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки (Український НДІ екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України), 13.12.00.
 7. Часопис соціально-економічної географії (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України), 18.01.07. 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)