Фізико-математичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Вестник Харьковского університету. Серія: Радиофизика и электроника. 08.09.99.
 2. Вісник Державного університету «Львівська політехніка» (мате­матика (вилуч. 08.11.00), фізика приладів, елементів і систем, інформатика), 09.06.99
 3. Вісник Дніпропетровського державного університету, 09.06.99.
 4. Вісник Донецького університету, 09.06.99.
 5. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки (математичне моделювання та обчислювальні методи), 10.11.99.
 6. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка, (фізика), 15.12.04.
 7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії: фізико-математичні науки; математика і механіка), 09.06.99.
 8. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Гео­логія, (геологічна інформатика, геофізика), 09.03.06.
 9. Вісник Київського університету. Серія:  Астрономія, 08.09.99.
 10. Вісник Львівського державного університету, 09.06.99.
 11. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроніка (фізика твердого тіла, фізика напівпровідників і діелектриків), 13.02.08.
 12. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». “Фізико- математичні науки” (Національний університет «Львівська політехніка” з математики,  13.02.08.
 13. Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика), 09.06.99.
 14. Вісник Прикарпатського університету (фізика), 09.06.99.
 15. Вісник Сумського державного університету (фізика), 09.06.99-08.11.07.
 16. Вісник Харківського державного університету. Серія «Фізика», 08.09.99.
 17. Вісник Харківського державного університету. Серія: Біофізичний вісник, 08.09.99.
 18. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка), 09.06.99.
 19. Вісник Харківського університету. Серія фізична «Ядра, частинки, поля», 08.09.99.
 20.  Вісник Харківського національного університету. Серія „Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління” (математичне моделювання та обчислювальні методи). 14.06.2007.
 21. Вісник Черкаського університету (фізика), 09.06.99.
 22. Волинський математичний вісник (математика (вилуч. 15.03.00), інформатика), 09.06.99 / вилуч. 09.02.06.
 23. Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи, засоби досліджень Світового океану) (Науково-технічний центр панорамних акустичних систем Національної академії наук України) 09.04.2008.
 24. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), (фізика), 19.01.06.
 25. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (математика), 19.01.06.
 26. Праці Інституту математики НАН України, (з механіки), 10.12.03.
 27. Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України, Інститут прикладних проблеми механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (математика), 19.01.06.
 28. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України, Всеукраїнська Асоціація геоінформатики), (геофізика, геологічна інформатика), 30.06.05.
 29. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології (НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (інформатика, кібернетика), 19.01.06.
 30. Динамические системы. (Сімферопольський державний універ­ситет), 09.06.99.
 31. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів. (Інститут проблем матеріалознавства НАН України) (фізика металів, фізика твердого тіла), 09.06.99.
 32. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України, (математика), 09.06.99.
 33. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України (фізика), 14.11.01.
 34. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, (фізика), 09.06.99 / вилуч.11.04.01.
 35. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, (механіка), 14.06.2007.
 36. Кібернетика та обчислювальна техніка. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 37. Комп’ютерна математика (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України), (інформатика), 14.11.01.
 38. Математичний вісник НТШ (Наукове товариство ім. Шевченка), (математика), 14.06.2007.
 39. Метеорологія, кліматологія і гідрологія (Одеський гідрометеорологічний інститут Міносвіти України) (геофізика), 10.11.99.
 40. Механіка твердого тіла. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (механіка), 09.06.99.
 41. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика), 09.06.99.
 42. Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика), 09.06.99.
 43. Науковий вісник Чернівецького державного університету (мате­матика, інформатика, фізика), 09.06.99.
 44. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, (фізика, математика), 30.06.04.
 45. Наукові записки НаУКМА. Серія фізико-математичні науки (Національний університет «Києво-Могилянська академія») (фізика), 13.12.00.
 46. Наукові записки НаУКМА. Серія: комп’ютерні науки, (теоретичні основи інформатики та кібернетики, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем), 30.06.04.
 47. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (фізика), 11.04.01.
 48. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (математика), 15.01.03.
 49. Нелінійні граничні задачі. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика), 09.06.99.
 50. Обчислювальна та прикладна математика. (Київський націо­нальний університет ім. Тараса Шевченка) (математика, інформатика), 09.06.99.
 51. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України), (фізика), 09.02.00.
 52. Питання прикладної математики і математичного моделювання (Дніпропетровський національний університет МОН України), (інформатика), 15.01.03.
 53. Праці Інституту математики НАН України, (математика, інформатика), 15.01.03.
 54. Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. (Держкомгідромет) (геофізика), 09.06.99.
 55. Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики фім. Я.С. Підстригача НАН України),  (механіка, математичне моделювання та обчислювальні методи), 30.06.04.
 56. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання та обчислювальні методи), 10.11.99.
 57. Проблеми Чорнобиля. (Міжгалузевий  науково-технічний  центр «Укриття» НАН України), 09.06.99.
 58. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони), 09.06.99.
 59. Проблемы программирования. (Інститут програмних систем НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 60. Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України), (фізика), 12.06.02.
 61. Радиофизика и электроника. (Інститут радіофізики і електроніки НАН України) (радіофізика), 09.06.99.
 62. Радіотехніка (Харківський національний університет радіо­електроніки МОН України), (фізика приладів, елементів і систем; фізична електроніка; оптика, лазерна фізика), 08.06.05.
 63. Радіотехніка. (Харківський державний технічний університет радіо­електроніки) (радіофізика), 09.06.99.
 64. Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів), (геофізика), 15.01.03.
 65. Суbеrnеtісs аnd соmputing technology. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України) (інформатика), 09.06.99.
 66. Теоретическая и прикладная механика. (Донецький державний університет) (математика, механіка), 09.06.99.
 67. Теория оптимальных решений. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глуш­кова НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 68. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Одесь­кий державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем), 09.06.99.
 69. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (математика, фізика), 09.06.99.
 70. Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика), 09.06.99.
 71. Управляющие системы и машины. (Інститут  кібернетики ім. В.М. Глуш­кова НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 72. Ученые записки Симферопольского государственного универ­ситета (математика, фізика), 09.06.99.
 73. Физика аэродисперсных систем. (Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова) (фізика), 09.06.99.
 74. Фізика конденсованих високомолекулярних систем. (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика), 09.06.99.
 75. Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 11.10.00.
 76. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка. (Інститут фізики напівпровідників НАН України) (фізика), 09.06.99.
 77. Фізичний збірник. (Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, м. Львів) (фізика), 09.06.99.
 78. Фотоэлектроника. (Одеський державний університет ім. І.І.Меч­никова) (фізика), 09.06.99.
 79. Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України) (фізика), 09.06.99.
 80. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту білології південних морів НАН України) (геофізика), 10.11.99.
 81. Ядерная и радиационная безопасность. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика), 09.06.99. 

ЖУРНАЛИ

 1. Journal of Nonlinear Mathematical Physics. (Інститут математики НАН України) (фізика, математика), 09.06.99.
 2. Odessa Astronomical Pablikations. (Одеський державний університет), 09.06.99.
 3. Ukrainian Journal of Physical Optics (Інститут фізичної оптики Міносвіти і науки України) (фізика), 13.12.00.
 4. Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика, механіка), 09.06.99.
 5. Алгебра та дискретна математика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України), (алгебра та теорія чисел, математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика), 30.06.04.
 6. Відбір і обробка  інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Кар­пенка НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 7. Вісник Астрономічної школи (Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини, МОН України), (астрономія), 14.11.01.
 8. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика (інформатика), 12.06.02.
 9. Вісник Східноукраїнського національного університету (фізика), 12.06.02.
 10. Вісник Сумського державного університету. Серія „Фізика, математика, механіка”, (фізика), 08.11.07.
 11. Вісник Тернопільського державного технічного університету (математичне моделювання та обчислювальні методи), 30.06.04.
 12. Вопросы атомной науки и техники. (Харківський фізико-технічний інститут НАН України) (фізика), 09.06.99.
 13. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України), (геофізика), 15.01.03.
 14. Геофизический журнал. (Інститут геофізики НАН України) (геофізика), 09.06.99.
 15. Доповіді НАН України, 09.06.99.
 16. Журнал математической физики, анализа, геометрии. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (математика), 09.03.06.
 17. Журнал обчислювальної  та прикладної математики (Київський університет імені Тараса Шевченка, мале підприємство «ТВ і МС»), (математика, інформатика), 13.12.00.
 18. Журнал фізичних досліджень (Львівський національний університет імені Івана Франка, Західноукраїнське фізичне товариство), (астрономія), 14.11.01.
 19. Журнал фізичних досліджень. (Львівський національний університет імені Івана Франка) (фізика), 09.06.99.
 20. Известия вузов. Радиоэлектроника. (Національний технічний універ­ситет України «КПІ») (радіофізика), 09.06.99.
 21. Известия Крымской Астрофизической Обсерватории (астрономія), 11.05.00.
 22. Інформаційні технології і системи. (Інститут інформаційної інфра­структури, м. Львів) (інформатика), 09.06.99.
 23. Кибернетика и системный анализ. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глуш­кова НАН України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор), 09.06.99.
 24. Кинематика и физика небесных тел. (Головна астрономічна обсер­ваторія НАН України) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження), 09.06.99.
 25. Космічна наука і технологія.  (НАН України, Національне космічне агентство України) (астрономія, геофізика), 09.06.99.
 26. Математическая физика, анализ, геометрия. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (математика), 09.06.99.
 27. Математические машины и системы. (Інститут проблем мате­матич­них машин та систем НАН України) (математичне моделювання та обчис­лювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислю­валь­них машин і систем), 09.06.99.
 28. Математичні методи та фізико-механічні поля. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (математика, механіка, інфор­матика), 09.06.99.
 29. Математичні студії. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) (математика), 09.06.99.
 30. Машинознавство ( Державний університет «Львівська політехніка», Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, ТзОВ «Кінпатрі ЛТД») (механіка деформівного твердого тіла), 11.10.00.
 31. Меthods of Functional Analysis and Topology. (Інститут математики НАН України) (математика), 09.06.99.
 32. Металофізика та новітні  технології. (Інститут металофізики ім. Г.В. Кур­­дюмова НАН України) (фізика), 09.06.99.
 33. Морской гидрофизический журнал. (Морський гідрофізичний інсти­тут НАН України) (геофізика, гідромеханіка), 09.06.99.
 34. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика (алгебра та теорія чисел), 11.10.00.
 35. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (алгебра  та теорія чисел, інформатика), 12.06.02.
 36. Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ» (інформатика і кібернетика), 10.11.99.
 37. Наукові вісті Національного університету України «КПІ», (математика), 11.04.01.
 38. Наукові вісті Національного університету України «КПІ», (механіка), 14.11.01.
 39. Наукові вісті Національного університету України «КПІ», (фізика), 12.06.02.
 40. Нелінійні коливання  (Інститут математики НАН України) (мате­матика, механіка), 09.06.99.
 41. Полімерний журнал (НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), (фізика полімерів), 15.12.04, 08.06.05.
 42. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України), (фізика), 12.06.02.
 43. Прикладна гідромеханіка.  (Інститут гідромеханіки НАН України) (механіка, геофізика), 09.06.99.
 44. Прикладная механика. (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України) (механіка), 09.06.99.
 45. Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика (Донецький національний університет МОН України) (математика), 14.09.06.
 46. Проблеми машинобудування (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України), (механіка, інформатика), 12.06.02.
 47. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України), 11.05.00.
 48. Проблемы управления и информатики. (Інститут космічних дослід­жень НАН України та НКА України) (інформатика, обчислювальна мате­матика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослід­ження операцій та теорія ігор), 09.06.99.
 49. Радиофизика и радиоастрономия. (Радіоастрономічний інститут НАН України) (астрономія, радіофізика), 09.06.99.
 50. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний техніч­ний університет радіоелектроніки), 09.06.99.
 51. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління (Запорізький національний технічний університет МОН України), (радіофізика), 30.06.04.
 52. Радіофізика і радіоастрономія (НАН України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу), (фізика приладів), 30.06.04.
 53. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова  МОН України), (фізика), 19.01.06.
 54. Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ»), 15.01.03.
 55. Таврійський вісник інформатики і математики (Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України), (інформатика), 30.06.04.
 56. Теоретична і експериментальна хімія. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Пи­­сар­жевського НАН України) (фізика), 09.06.99.
 57. Теория случайных процессов. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика), 09.06.99.
 58. Теорія ймовірностей та математична статистика. (Київський націо­наль­ний університет ім. Тараса Шевченка) (математика), 09.06.99.
 59. Термоелектрика.  (Інститут термоелектрики НАН України) (фізика), 09.06.99.
 60. Техническая механика ( Інститут технічної механіки НАН України і НКА України) (механіка), 13.12.00.
 61. Український антарктичний журнал (Державне науково-виробниче підприємство «Український антарктичний центр»), (геофізика), 30.06.04.
 62. Український математичний вісник  (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка), (математика, теоретична механіка), 30.06.04.
 63. Український математичний журнал. (Інститут математики НАН України) (математика, теоретична механіка, інформатика), 09.06.99.
 64. Український фізичний журнал.  (Інститут теоретичної фізики НАН України) (фізика), 09.06.99.
 65. Успехи физики металлов (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), (фізика), 12.06.02.
 66. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского (математика, фізика), 09.02.00.
 67. Физика и техника высоких давлений. (Донецький фізико-технічний інститут  НАН України) (фізика), 09.06.99.
 68. Физика низких температур. (Фізико-технічний інститут низьких температур  ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (фізика), 09.06.99.
 69. Фізика живого. (Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук») (біофізика), 09.06.99.
 70. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника), (фізика), 14.11.01.
 71. Фізика конденсованих систем. (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика), 09.06.99.
 72. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології (НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (механіка), 15.02.07.
 73. Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Кар­пенка НАН України) (механіка), 09.06.99.
 74. Функціональні матеріали.  (Інститут монокристалів НАН України) (фізика), 09.06.99.
 75. Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України), (теоретичні основи інформатики та кібернетики), 09.02.00.
 76. Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень НАН України), (фізика), 18.01.07.

 ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. «Вестнику СевГТУ. Серия: физика и математика» (Севастопольський національний технічний університет МОН України), (біофізика), 10.12.03.
 2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка, 13.12.00.
 3. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (фізика), 14.06.07.
 4. Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика» (Донецький національний університет МОН України), 08.06.05.
 5. Теорія наближень та гармонічний аналіз. Праці Українського математичного конгресу», (математика), 30.06.04.
 6. Фізична інженерія поверхні. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки України, НАН України). 09.04.08
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)