Про забезпечення єдності вимог до здобувачів

З метою забезпечення єдності вимог до здобувачів наукових ступенів та відповідно до пп.11,13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. №644, президія ВАК України постановляє:

Пункт 3 постанови президії ВАК України від 26.03.1998 р. №6—02/3 вважати таким, що втратив чинність.

Зобов’язати спеціалізовані вчені ради не приймати до захисту та не проводити захисти дисертацій, які не відповідають вимогам абзацу 2 п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голів спеціалізованих учених рад.

Постанова набуває чинності з моменту її опублікування.

Встановити, що проведення захистів кандидатських дисертацій у галузі медичних наук за двома спеціальностями або виконання дисертаційних досліджень під керівництвом двох фахівців можливе виключно за таких умов:

– відповідність змісту роботи двом науковим спеціальностям (зокрема   з клінічної та теоретичної медицини тощо) згідно з їх паспортами;

– зазначення  першою  (основною) тієї наукової спеціальності,  яка  відповідає професійному фахові здобувача;

– проведення захисту такої дисертації у спеціалізованих учених радах відповідного профілю (за першою зазначеною спеціальністю)».

Теми дисертацій мають бути пов’язані, як правило, з напрямами основних науково-дослідних робіт наукових установ і організацій та затверджені вченими (науково-технічними) радами для кожного здобувача персонально з одночасним призначенням наукового консультанта (докторська дисертація) чи наукового керівника (кандидатська дисертація).

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)