Біологічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ  ПРАЦЬ

 1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН), 09.02.00.
 2. Агрохімія і ґрунтознавство (Інститут ґрунтознавства та агрохімії          ім. О.Н.Соколовського УААН), 10.11.99.
 3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99.
 4. Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди), 08.09.99.
 5. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України), 10.12.03.
 6. Ветеринарна біотехнологія  (Інститут ветеринарної медицини УААН), 15.01.03.
 7. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 09.06.99.
 8. Вісник Державної агроекологічної академії України, 09.02.00.
 9. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Біологія і екологія”, 09.06.99.
 10. Вісник Донецького державного університету, 09.06.99.
 11. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки, 10.11.99.
 12. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”, 09.06.99.
 13. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття”, 09.06.99.
 14. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Проблеми регуляції фізіологічних функцій”, 09.06.99.
 15. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія “Біологічні науки”, 09.06.99.
 16. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 08.09.99.
 17. Вісник Одеського державного університету, 09.06.99.
 18. Вісник Харківського державного університету, 09.06.99.
 19. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки, 15.02.07.
 20. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України), 09.06.99.
 21. Гигиена населённых мест (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України), 12.06.02.
 22. Екологія моря. (Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевсь­кого НАН України), 09.06.99.
 23. 23.  Захист і карантин рослин (УААН, Інститут захисту рослин УААН), (фітопатологія), 19.01.06.
 24. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень, 11.04.00.-14.06.2007.
 25. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки, 09.02.00.
 26. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки, 11.10.00.
 27. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, 08.11.07.
 28. Кибернетика и вычислительная техника (НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України) 09.04.08.
 29. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького), 15.01.03.
 30. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького, 10.11.99.
 31. Науковий вісник Національного аграрного університету, 09.06.99.
 32. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного універ­ситету, 09.06.99.-21.05.08.
 33.  Науковий вісник Національного  лісотехнічного універ­ситету України 21.05.08.
 34. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія, 08.09.99.
 35. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України, 11.04.00.
 36. Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), 11.05.00.
 37. Наукові записки Тернопільського  педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія, 08.09.99.
 38. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський державний університет), 08.09.99.
 39. Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів), 09.06.99.
 40. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99.
 41. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України), 10.12.03.
 42. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження), 09.06.99.
 43. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України), 11.10.00.
 44. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биоло­гических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний універ­ситет ім. С.І. Георгієвського), 09.06.99.
 45. Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України), 15.01.03.
 46. Таврійський науковий вісник (Херсонський державний аграрний університет) (іхтіологія), 14.06.2007.-21.05.08
 47. Таврійський науковий вісник. (Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”), (іхтіологія) 21.05.08.
 48. Труды Никитского ботанического сада, 09.06.99.
 49. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).
 50. Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України), 11.04.00.
 51. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України), 11.10.00.
 52. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України), 10.12.03.

 ЖУРНАЛИ 

 1. Ukrainica Bioorganica Acta (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 08.06.05.
 2. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України), 14.11.01.
 3. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут), 09.06.99.
 4. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН), 12.06.02.
 5. Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Дніпротелепрескорпорація), 09.02.00.
 6. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.
 7. Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України), 09.06.99.
 8. Біологічний вісник. (Харківський національний  університет ім. В.Н. Ка­­ра­зіна), 09.06.99.
 9. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН), 10.11.99.
 10. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, 10.11.99.
 11. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада, 08.09.99.
 12. Вестник зоологии. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України), 09.06.99.
 13. Вісник аграрної науки, 09.06.99.
 14. Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.
 15. Вісник Державного агроекологічного університету, 12.06.02.
 16. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова), 09.06.99.
 17. Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України), 09.02.00.
 18. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія), 13.12.00.
 19. Вісник психіатрії та психофармакотерапії (Одеська обласна асоціація психіатрів, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет).20.09.07.
 20. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. (Українське товариство генетиків і селекціонерів ім.  М.І. Вавилова). 02.07.08
 21. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія, 30.06.04.
 22. Вісті Біосферного заповідника «Асканія Нова», 12.06.02.
 23. Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України), 09.06.99.
 24. Ґрунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ «Агенство «Телепресінформ»), 12.06.02.
 25. Довкілля та здоров’я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури — Всесвітня лабораторія), 12.06.02.
 26. Доповіді НАН України, 09.06.99.
 27. Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОН України), 11.06.03.
 28. Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ «Агенство «Телепресінформ»), 14.11.01.
 29. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет), 09.06.99.
 30. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького), 09.06.99.
 31. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко­місаренка АМН України), 09.06.99.
 32. Загальна патологія та патологічна фізіологія (Луганський державний медичний університет), 14.06.2007.
 33. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги), 11.04.00.
 34. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).
 35. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України), 09.06.99.
 36. Известия Харьковского энтомологического общества, 09.06.99.
 37. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України), 09.06.99.
 38. Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України), 11.05.00.
 39. Карантин і захист рослин (Інститут захисту рослин УААН, ПП «Книжково-журнальне видавництво «Колообіг»), 08.06.05.
 40. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України), 30.06.04.
 41. Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет МОЗ України), 30.06.04.
 42. Клінічна фармація (МОЗ України, Фармакологічний комітет МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України), 15.02.07.
 43. Космічна наука і технологія. (НКА України), 09.06.99.
 44. Лабораторна діагностика (Українське товариство клінічної лабораторної діагностики. АТЗТ “Телеоптик”), 08.06.05.
 45. Лікарська справа (МОЗ України, видавництво «Здоров’я»), 09.02.00.
 46. Львівський медичний часопис (АСТА МЕDIСА LЕОРОLIЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького), 09.06.99.
 47. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Бо­гомольця), 09.06.99.
 48. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. За­болотного НАН України), 09.06.99.
 49. Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України), 11.06.03.
 50. Науковий вісник Волинського  державного університету ім.Л.Українки, 08.09.99.
 51. Науковий вісник Ужгородського  університету. Серія: Біологія, 08.09.99.
 52. Наукові вісті Національного університету України «КПІ», 08.06.05.
 53. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), 09.06.99.
 54. Одеський  медичний  журнал.  (Одеський  державний  медичний університет), 08.06.05.
 55. Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України), 09.06.99.
 56. Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний універ­ситет), 09.06.99.
 57. Проблеми ендокринної патології ( АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України), 10.12.03.
 58. Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України), 09.02.00.
 59. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), (гігієна), 16.09.04.
 60. Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріо­медицини НАН України), 09.06.99.
 61. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН), 09.06.99.
 62. Садівництво. (Інститут садівництва УААН), 09.06.99.
 63. Світ медицини та біології (Українська медична стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, “Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України”), 19.01.06.
 64. Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології), 09.06.99.
 65. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського), 09.06.99.
 66. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Пал­ладіна НАН України), 09.06.99.
 67. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г.  Хо­лодного НАН України), 09.06.99.
 68. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України), 15.01.03.
 69. Український журнал з проблем медицини праці (Інститут медицини праці АМН України), (гігієна, токсикологія), 19.01.06.
 70. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.
 71. Ученые записки Симферопольского государственного университета, 09.06.99.
 72. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского, 09.02.00.
 73. Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України), 09.06.99.
 74. Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України), 12.06.02.
 75. Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), 09.06.99.
 76. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин. (Львівський національний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.
 77. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України), 30.06.04.
 78. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний універ­ситет ім. В.Н. Каразіна), 09.06.99.
 79. Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України), 14.11.01.
 80. Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України), 09.06.99.
 81. Чорноморський ботанічний журнал (Херсонський державний університет), 14.06.2007.
 82. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної пато­логії, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України), 09.06.99.
 83. Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень НАН України), 14.06.2007.

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК 

 1. Актуальні проблеми транспортної медицини (ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України), 19.01.06.
 2. Вісник Житомирського педагогічного університету, 12.06.02.
 3. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 08.06.05.
 4. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки, 11.10.00.
 5. Ліки – людині (Національна фармацевтична академія України), 11.10.00.
 6. Медицина сьогодні і завтра (Харківський державний медичний університет, МОЗ України), 13.12.00.
 7. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут МОН України), 11.10.00.
 8. Природничий альманах (Херсонський державний педагогічний університет МОН України), 12.06.02.
 9. Рибне господарство України (Керченський морський технологічний інститут Міністерства аграрної політики України, УКРДЕРЖРИБГОСП), 10.12.03.
 10. „Тваринництво України”, 20.09.07
 11. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний  університет ім. В.І. Вернадського МОН України), 12.06.02.
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)