Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі медичних та ветеринарних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та здобули кваліфікацію біолога

Затвердити перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі медичних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 14.03.04 — патологічна фізіологія, а при захисті дисертацій за спеціальністю 14.03.04 — патологічна фізіологія склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 14.03.02 — патологічна анатомія:         «03.00.06 – вірусологія; 03.00.07 — мікробіологія; 03.00.15 — генетика; 14.01.32 — медична біохімія; 14.03.01 — нормальна анатомія; нормальна фізіологія; патологічна фізіологія; фармакологія; токсикологія; імунологія та алергологія; гістологія, цитологія, ембріологія.

Затвердити перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі ветеринарних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 16.00.02 — патологія, онкологія і морфологія тварин: 03.00.04 — біохімія; 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)